[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://xserver-xorg/debian/po/ro.posalut,

e gata, mai sunt ceva fuzzy, le scoţi tu Eddy şi comentarile mele la
fel.

nu mă deranjează să traduc, dar nici nu mă omor de drag, în schimb ăsta
a fost o adevărată plăcere. Eddy nu şti ce-ai pierdut.:-)

Attachment: xserver-xorg_debian_po_ro.po.gz
Description: GNU Zip compressed data


Reply to: