[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt-get ma błędypomoże ktoś przy naprawie apt-geta ??
Wysiadł zupełnie 
 uname -a
Linux danio84 4.17.0-3-amd64 #1 SMP Debian 4.17.17-1 (2018-08-18) x86_64 GNU/Linux


-- 
omnismoriar1 <omnismoriar1@gmail.com>


Reply to: