[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

uptimed 1:0.4.0+git20150923.6b22106-1: Please update debconf PO translation for the package uptimedHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
uptimed. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against uptimed.

feel free to push to the git repo

git.debian.org:/git/collab-maint/uptimed.git


Thanks in advance,

# Translation of uptimed debconf templates to Polish.
# Copyright (C) 2012
# This file is distributed under the same license as the uptimed package.
#
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uptimed\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: uptimed@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-04 11:34+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-07 12:29+0200\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uprecords-cgi.templates:2001
msgid "pre"
msgstr "pre"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uprecords-cgi.templates:2001
msgid "list"
msgstr "lista"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uprecords-cgi.templates:2001
msgid "table"
msgstr "tabela"

#. Type: select
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:2002
msgid "Format used by uprecords.cgi:"
msgstr "Format używany przez uprecords.cgi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:2002
msgid ""
"Three different layouts are available for use by the uprecords CGI script. "
"Which method you use is a matter of personal preference."
msgstr ""
"Dostępne są trzy układy konsolowego skryptu uprecords. Wybór jednego z nich "
"zależy od preferencji użytkownika."

#. Type: select
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:2002
msgid ""
" * pre: Encloses everything in <pre>...</pre>\n"
" * list: Makes a list, using <ol>...</ol>\n"
" * table: Creates an HTML table."
msgstr ""
" * pre:   Ujmuje całość w znaczniki <pre>...</pre>\n"
" * lista: Tworzy listę, używając <ol>...</ol>\n"
" * table: Tworzy tabelę HTML."

#. Type: string
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:3001
msgid "Number of records shown by uprecords.cgi:"
msgstr "Liczba rekordów pokazywanych w uprecords.cgi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:3001
msgid ""
"While uptimed may keep a large number of uptime records, not all of them are "
"interesting to the outside world. Thus, you can limit the number of records "
"that will be shown here."
msgstr ""
"Choć uptimed może przechowywać wiele wpisów uptime, to nie wszystkie są na "
"tyle interesujące, aby udostępniać je na zewnątrz. Dlatego można ograniczyć "
"liczbę pokazywanych wpisów."

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
msgid "uprecords.cgi has been installed into the web tree"
msgstr "uprecords.cgi został zainstalowany do drzewa WWW."

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
msgid ""
"You have installed the uprecords-cgi package. That means that a new CGI "
"script has been installed, which is now visible to the outside world as "
"http://${hostname}/cgi-bin/uprecords.cgi (if you didn't modify your web "
"server configuration to have CGI scripts in a different place)."
msgstr ""
"Zainstalowano pakiet uprecord-cgi. Oznacza to, że zainstalowano nowy skrypt "
"CGI, który jest teraz widoczny na zewnątrz jako http://${hostname}/cgi-bin/";
"uprecords.cgi (chyba, że zmodyfikowano konfigurację serwera WWW tak, aby "
"skrypty CGI znajdowały się w innym miejscu)."

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "In the default web server configuration, CGI scripts are accessible from "
#| "anywhere in the world. If you do not want this, you should set up access "
#| "restrictions... but why wouldn't you want to show off your uptimes?"
msgid ""
"In the default web server configuration, CGI scripts are accessible from "
"anywhere in the world. If you do not want this, you should set up access "
"restrictions."
msgstr ""
"W domyślnej konfiguracji serwera WWW, skrypty CGI są dostępne dla wszystkich "
"z zewnątrz. Można jednak wprowadzić ograniczenia dostępu... choć z drugiej "
"strony, czy jest sens ograniczać dostęp do swoich uptime'ów?"

#. Type: note
#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:4001
msgid ""
"You may also want to modify the HTML header and footer files in /etc/"
"uprecords-cgi (or have your webmaster do so)."
msgstr ""
"Można również zmodyfikować pliki nagłówka i stopki HTML w /etc/uprecords-cgi "
"(lub poprosić o to swego webmastera)."

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:2001
msgid "Delay between database updates (seconds):"
msgstr "Odstępy między uaktualnieniami bazy danych (w sekundach):"

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:2001
msgid ""
"Uptimed will update its database regularly so that the uptime doesn't get "
"lost in case of a system crash. You can set how frequently this will happen "
"(use higher values if you want to avoid disk activity, for instance on a "
"laptop)."
msgstr ""
"Uptimed będzie regularnie aktualizował swoją bazę danych, dzięki czemu czasy "
"uptime nie będą tracone w przypadku załamania systemu. Można określić "
"częstotliwość tej operacji (proszę użyć wyższych wartości, aby ograniczyć "
"aktywność dysku np. w przypadku laptopów)."

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:3001
msgid "Number of records that should be kept:"
msgstr "Liczba przechowywanych wpisów:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:3001
msgid ""
"Uptimed can limit the number of records to be kept to the highest n, to keep "
"an unlimited number of records set this value to 0"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:3001
msgid ""
"Be aware that uptime data will be lost if the limit has been reached and/or "
"the number records is reduced."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Never"
msgstr "nigdy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Record"
msgstr "rekord"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Milestone"
msgstr "kamień milowy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uptimed.templates:4001
msgid "Both"
msgstr "oba"

#. Type: select
#. Description
#: ../uptimed.templates:4002
msgid "Send mails if a milestone or record is reached:"
msgstr ""
"Wysyłanie wiadomości poczty elektronicznej, gdy osiągnięty zostanie kamień "
"milowy lub rekord:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uptimed.templates:4002
msgid ""
"Uptimed can be configured to send a mail each time a record is broken or a "
"\"milestone\" is reached. You can choose whether you:"
msgstr ""
"Uptimed może zostać skonfigurowany w celu wysyłania wiadomości poczty "
"elektronicznej gdy zostanie pobity rekord lub osiągnięty kolejny kamień "
"milowy. Można wybrać:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uptimed.templates:4002
msgid ""
" * never want to receive these mails;\n"
" * want to be notified only when a record is broken;\n"
" * would like to know about milestones;\n"
" * are interested in both."
msgstr ""
" * nigdy nie otrzymywać takich wiadomości,\n"
" * otrzymywać powiadomienie tylko po pobiciu rekordu,\n"
" * otrzymywać powiadomienie po przekroczeniu kamienia milowego,\n"
" * otrzymywać powiadomienie w obu przypadkach."

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:5001
msgid "Uptimed email recipient:"
msgstr "Adresat wiadomości uptimed:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uptimed.templates:5001
msgid ""
"Since you have chosen to be sent emails, you should specify where to send "
"these mails."
msgstr ""
"Wybrano otrzymywanie wiadomości poczty elektronicznej, więc konieczne jest "
"podanie ich adresata."

#. Type: note
#. Description
#: ../uptimed.templates:6001
msgid "Milestone configuration must be done manually"
msgstr "Konfiguracja kamieni milowych musi zostać wykonana ręcznie"

#. Type: note
#. Description
#: ../uptimed.templates:6001
msgid ""
"The milestones must be configured manually in /etc/uptimed.conf. Since you "
"have chosen to receive emails for milestones you probably want to modify "
"that file."
msgstr ""
"Kamienie milowe muszą zostać skonfigurowane ręcznie w /etc/uptimed.conf. "
"Ponieważ wybrano otrzymywanie wiadomości w przypadku przekroczenia kolejnych "
"kamieni milowych, prawdopodobnie powinno się zmodyfikować powyższy plik."

#~ msgid ""
#~ "On systems that reboot frequently, you will get a fairly large list of "
#~ "uptime records pretty soon. To avoid this, uptimed will only keep the n "
#~ "highest uptimes. You may want to limit this to a lower value if you want "
#~ "to get emails each time a record is broken or if you reboot your machine "
#~ "often."
#~ msgstr ""
#~ "W systemach, które są często uruchamiane, można dość szybko uzyskać "
#~ "całkiem dużą listę wpisów uptime. Aby temu zapobiec, uptimed może "
#~ "przechowywać jedynie n największych czasów uptime.  Można ustawić tę "
#~ "wartość na mniejszą liczbę, w przypadku skonfigurowania uptimed w celu "
#~ "otrzymywania wiadomości przy pobiciu rekordu lub jeśli komputer jest "
#~ "często uruchamiany ponownie."

Reply to: