[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wirus ?On 28/01/16 08:01, Piotr Kur wrote:
> Witam Podczas pobierania pakietu z ftp program antywirusowy zgłosiła
> zagrożenie wirusem (załącznik)

Hej,

Pomijając już (bez)celowość takiego rozwiązania, VirusTotal
(korzystający również z silnika ESET-a) twierdzi, że url jak i sam
pakiet są czyste [1][2].

[1]
https://www.virustotal.com/en/url/e2ee8b74198d44324e3b874c66b21a64596fda1e53bb737633c01d93d7380c79/analysis/1453990360/
[2]
https://www.virustotal.com/en/file/46cf3fb19998bcdb5ce1fc7be49b8c0157c38367dfce1f78dd04971f3d717980/analysis/1453042995/

A tak na marginesie, to tak na przyszłość prośba o kierowanie takich
pytań na debian-user-polish@lists.debian.org . Lista
debian-l10n-polish@lists.debian.org jest listą dotyczącą lokalizacji
Debiana :)


Pozdrawiam,
T. Nitecki

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: