[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Trzy poprawkiWitajcie, podałem poniżej znalezione na szybko niedoskonałości.

Tutaj:
https://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-installing.pl.html#inst-auto

"Z powodu zmian pod stronie jądra Linux, do oddzielania parametrów jądra od parametrów przestrzeni użytkownika obecnie używany jest separator "---" zamiast starego "--". " (powinno być "po")

Oraz tutaj:
https://www.debian.org/intro/help

"4.Możesz pomóc w opiece nad aplikacjami, które są już dostępne w Debian operating system"
Zamiast "w Debian operating system" po polsku byłoby "w systemie operacyjnym Debian"

"5. Możesz pomóc pisać dokumentację albo przez pracę nad oficjalną dokumentacją tworzoną w Projekcie Documentacji Debiana albo przez współtworzenie Debian Wiki." (powinno być "k" zamiast "c")

Pozdrawiam :)Reply to: