[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Informacja cenniejsza od złota, skorzystaj na sutym napiwku w czasach kryzysuZapytanie - Informacja* , Inquiry - Information*   Zainteresowany? TAK / NIE  ,  Interested?  YES / NO

"Daj nam minutę Twojego czasu, a pokażemy dlaczego ta wartościowa informacja jest dla Ciebie"

"Give us a minute of your time, and we'll show why this valuable information is for you"

 
 

HOTEL / APARTMENTS

NIERUCHOMOŚCI / PROPERTY

   
   
Hotelowe Okazje Super Deal 
w Warszawie?  
Tak, proszę 
Nie, dziękuję
Nieruchomości Okazje
w Warszawie?  
Tak, proszę
 Nie, dziękuję
   
   
Druga noc 25% lub Trzecia 50%* Nowi Goście
Druga noc 50% 
lub Trzecia Gratis** Stali Goście

Pokoje, Apartamenty, Konferencje, Szkolenia,
 Imprezy, Pobyty Firmowe krótko i długo terminowe
Sprawdź co mamy?
Mieszkania, Apartamenty, Suites, Hotele, Grunty
najlepiej nadają się na
Własny Kąt,Biuro,Kancelarię,Hotel,Inwestycję itp.
 Promocja ważna tylko dla bezpośrednich rezerwacji z obiektem  Bezpośrednie transakcje lub pośrednicy mile widziani
   
Hotel Bargains Super Deal
in Warsaw, Poland?
 Yes, please
No, thank you
Real Estate Bargains
in Warsaw, Poland?
 Yes, please
No, thank you
   
 Second night 25% or Third 50%* New Guests
Second night 50% 
or Third Gratis** Repeat Guests 

Rooms, Apartments, Conferenes, Training, Events, 
Corporate Stays short and long term
Find out what we have?
Flats, Apartments, Suites, Hotels, Lands
best suited for
Quarters,Office,Chancellery,Hotel,Investment etc.

 Promotion valid only with Direct property reservations

Direct transactions or agents welcomed 
.
.

* Nowi Goście - do 3 rezerwacji w roku kalendarzowym / New Guests  - up to 3rd reservation within a year
** Stali Goście - od 4 rezerwacji w roku kalendarzowym / Repeat Guests  - from 4th reservation on within a year

 
 
   

Babka Tower Suites

info@babkatower.com  www.babkatower.com

BabkaTowerSuites - Alternatywa dla Hoteli - Warszawa

PBI Hotels Poland

  info@pbihotels.pl  www.pbihotels.pl

* Państwa adres e-mail pochodzi z ogólnie dostępnych źródeł typu Panorama Firm, Polskie Książki Telefoniczne, prasa, strony internetowe itp., lub z nabytych przez nas baz adresowych. Niniejsza korespondencja ma charakter informacyjny oraz jest zapytaniem i nie stanowi oferty handlowej w myśl ustawy. Jeżeli na samym początku czytania tej informacji odpowiesz sobie TAK kontynuując dalsze czytanie przez co rozumiemy, że potwierdzasz zaciekawienie i zainteresowanie zawartością maila a co za tym idzie akceptujesz przysłaną korespondencję. Zawsze na każdym etapie można zgłosić nam zainteresowanie lub brak zainteresowania dalszym otrzymywaniem informacji, zapytań lub ofert.  


Reply to: