[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wprowadzam sieOn Oct 9, 2013, at 6:27 PM, Ludwik Kowalski wrote:

A teraz sprawdzam czy moge odpowiedziec na swoj wlasny post, np. by dodac cos lub poprawic.

Jestem fizykiem, nie fizylem.

=============================

> Jestem Ludwikiem Kowalski, fizyliem na emeryturze
> 
> http://ludkow.info/byt
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 27F474F6-89CB-4ED9-A6B3-1671C13F4D46@mail.montclair.edu">http://lists.debian.org/[🔎] 27F474F6-89CB-4ED9-A6B3-1671C13F4D46@mail.montclair.edu
> 


Reply to: