[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

aktualizacja pliku CD/netinst/index.wmlWitam

W załączeniu aktualny plik webwml/polish/CD/netinst/index.wml

Pozdrawiam
Mirosław Gabruś

#use wml::debian::cdimage title="Instalacja sieciowa z maÅ?ej pÅ?yty CD"
#use wml::debian::release_info
#use wml::debian::installer
#use wml::debian::translation-check translation="1.65"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"

<p><q>Instalacja sieciowa</q> lub po angielsku w skrócie <q>netinst</q> jest
pojedynczÄ? pÅ?ytÄ? CD, która pozwala zainstalowaÄ? caÅ?y system operacyjny. PÅ?yta
ta zawiera tylko minimalny zestaw oprogramowania, aby móc rozpoczÄ?Ä? instalacjÄ?
i pobraÄ? pozostaÅ?e pakiety z Internetu.</p>

<p><strong>Co jest lepsze &mdash; maÅ?a pÅ?yta sieciowa, czy peÅ?en zestaw
pÅ?yt?</strong> To zależy, ale sÄ?dzimy, że w wielu przypadkach obraz maÅ?ej
pÅ?yty jest lepszy &mdash; poza wszystkim, Å?ciÄ?gasz tylko te pakiety,
które wybraÅ?eÅ? do instalacji na Twojej maszynie, co oszczÄ?dza zarówno czas,
jak i pasmo sieciowe. Z drugiej strony, peÅ?ne zestawy sÄ? bardziej odpowiednie,
jeÅ?li instalujesz system na wiÄ?cej niż jednej maszynie lub bez dostÄ?pu do
Internetu.</p>

<p><strong>Jakie typy dostÄ?pu do sieci sÄ? możliwe w czasie
instalacji?</strong>
Instalacja sieciowa zakÅ?ada, że masz poÅ?Ä?czenie z Internetem. ObsÅ?ugiwane
sÄ? różne rodzaje poÅ?Ä?czeÅ?, na przykÅ?ad modem analogowy PPP,
Ethernet, WLAN (z pewnymi ograniczeniami), ale nie ISDN &mdash; przykro nam!</p>

<p>SÄ? dostÄ?pne do pobrania nastÄ?pujÄ?ce bootowalne obrazy pÅ?yt
minimalnych:</p>

<ul>

  <li>Oficjalne obrazy <q>netinst</q> dla edycji <q>stabilnej</q> &mdash; <a
  href="#netinst-stable">patrz poniżej</a></li>

  <li>Obrazy edycji <q>testing</q>, zarówno dzienne, jak i znane dziaÅ?ajÄ?ce
  kompilacje, zobacz stronÄ? <a
  href="$(DEVEL)/debian-installer/">Debian-Installer</a>.</li>

</ul>


<h2 id="netinst-stable">Oficjalne obrazy typu <q>netinst</q> wydania <q>stabilnego</q></h2>

<p>LiczÄ?cy poniżej 280&nbsp;MB obraz zawiera instalator i niewielki
zestaw pakietów, które pozwalajÄ? na zainstalowanie (bardzo) podstawowego
systemu.</p>

<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>
obraz pÅ?yty CD <q>netinst</q> (przez <a href="$(HOME)/CD/torrent-cd">bittorrent</a>)</strong></p>
  <stable-netinst-torrent />
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>obraz pÅ?yty CD <q>netinst</q> (150-280 MB, w zależnoÅ?ci od architektury)</strong></p>
  <stable-netinst-images />
</div>
<div class="clear"></div>
</div>


<p>WiÄ?cej informacji na temat obrazów pÅ?yt i ich użycia znajduje siÄ? w
<a href="../faq/">czÄ?sto zadawanych pytaniach - FAQ</a>.</p>

<p>Po pobraniu obrazów polecamy
<a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">szczegóÅ?owe
informacje na temat procesu instalacji</a>.</p>

Reply to: