[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aktualizacja tłumaczenia distrib/index.wmlOn Mon, Mar 11, 2013 at 07:11:24AM +0100, Mirosław Gabruś wrote:
> W załączeniu zaktualizowane tłumaczenie pliku distrib/index.wml.
> Proszę kogoś z uprawnieniami do zapisu o przejrzenie i jeżeli
> wszystko jest ok to wrzucenie na serwer.

Świetna robota, dzięki!
Wrzucone.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 2048R/02F946FC  35E9 1344 9F77 5F43 13DD  6423 DBF4 80C6 02F9 46FC


Reply to: