[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Strona uwag do wydaniaCześć,

http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes
http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes.en

Z jakiegoś powodu strona Uwag nie jest oznaczona jako starsza niż oryginał.


Reply to: