[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Soft call for translating the Release NotesJesteśmy na bieżąco z tłumaczeniem, ale przydałoby się sprawdzić ostatnie zmiany (dotyczące głównie pliku whats-new.po). Przypominam, że najaktualniejszą wersję plików źródłowych można pobrać z repozytorium[1], a wygenerowane dokumenty pojawiają się (z pewnym poślizgiem) na tej[2] stronie.

[1] http://anonscm.debian.org/viewvc/ddp/manuals/trunk/release-notes/pl/
[2] http://www.debian.org/releases/wheezy/releasenotes

Pozdrawiam
--
Michał Kułach


Reply to: