[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Strona internetowa pakietu.Witam,

On Mon, Oct 08, 2012 at 07:30:44PM +0200, naibed wrote:
> Na stronie http://packages.debian.org/en/sid/clex

Ta strona jest generowana automatycznie na podstawie danych zawartych w
pakiecie clex, które leżą w gestii opiekuna tego pakietu. Jedyny sposób
by to poprawić to skłonić opiekuna pakietu by dodał nagłówek:

  Homepage: http://www.clex.sk/about.html

do pliku debian/control w pakiecie clex.

Zgłosiłem błąd i dodałem Cię do CC.
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 2048R/02F946FC  35E9 1344 9F77 5F43 13DD  6423 DBF4 80C6 02F9 46FC


Reply to: