[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tłumaczenie strony packages.debian.orgOn Mon, Oct 31, 2011 at 10:19:26PM +0100, Michał Kułach wrote:
> Dnia 31-10-2011 o 15:37:34 Marcin Owsiany <porridge@debian.org> napisał:
> 
> >OK, zrobiłem też trochę własnych poprawek i wrzuciłem:
> >http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=webwml/packages.git;a=commit;h=a1283a7c8ff204ff56b92fafac442c1217e4f9d8
> 
> Dzięki!
> 
> Niestety, widzę że zapodziałem jeszcze jeden plik. Gdybyś zechciał
> go jeszcze przejrzeć, poprawić i dołączyć do reszty, mielibyśmy
> kompletne tłumaczenie.

Gotowe.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: