[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tłumaczenie strony packages.debian.orgOn Sun, Oct 30, 2011 at 09:45:18PM +0100, Michał Kułach wrote:
> Dnia 30-10-2011 o 14:13:07 Marcin Owsiany <porridge@debian.org> napisał:
> 
> >Świetna robota!
> 
> Chciałbym żeby była świetna, ale rzeczywistość skrzeczy ;)
> 
> >Czy oprócz wrzucenia tych plików .po trzeba zrobić coś jeszcze? Widzę
> >"polangs" w config.sh.sed.in, ale czy dodanie tam "pl" wystarczy? Wiesz
> >może czy proces dodawania nowego tłumaczenia jest gdzieś udokumentowany?
> 
> Patrząc jak dodawano inne języki, wydaje mi się, że to wystarczy.
> Dokumentacji odnośnie samego dodawania tłumaczeń nie znalazłem.
> 
> PS W pliku templates.pl.po jako znak separacji tysięcy wpisałem
> "&nbsp;", ale to chyba nie był dobry pomysł - bezpieczniej będzie
> wpisać ten znak w postaci "białej", czyli " ".

OK, zrobiłem też trochę własnych poprawek i wrzuciłem:
http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=webwml/packages.git;a=commit;h=a1283a7c8ff204ff56b92fafac442c1217e4f9d8

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: