[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Literówka w polskim tłumaczeniuOn Tue, Oct 18, 2011 at 05:03:55PM +0200, Krzysztof Jurewicz wrote:
> Dnia 2011-10-17, pon o godzinie 08:45 +0100, Marcin Owsiany pisze:
> > On Sat, Oct 15, 2011 at 02:50:32PM +0200, Krzysztof Jurewicz wrote:
> > > Na stronie http://www.debian.org/intro/about :
> > > 
> > > "Debian jest tak zaangażowany w tworzenie wolnego oprogramowania, że
> > > uznaliśmy, iż dobrze byłoby jakoś zformalizować." - brakuje "to".
> > 
> > Dzięki, poprawione. Do paru godzin powinno być widoczne.
> 
> Ok. Przy okazji znalazłem jeszcze jeden błąd w tym samym zdaniu:
> "sformalizować" jest napisane przez "z".

Dzięki, poprawione.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: