[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

icinga 1.0.1-3: Please update debconf PO translation for the package icingaHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
icinga. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Thursday, May 20, 2010.

Thanks,

# debconf templates for ppp package
# Polish translation
# Copyright (C) 2008
# This file is distributed under the same license as the ppp package.
# Łukasz Paździora <lukpaz@gmail.com>, 2008
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icinga 3.0.3-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: icinga@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-06 08:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-20 17:20+0100\n"
"Last-Translator: Łukasz Paździora <lukpaz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Apache servers to configure for icinga:"
msgid "Apache servers to configure for icinga:"
msgstr "Konfiguracja serwerów Apache dla icinga:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Please select which apache servers should be configured for icinga."
msgid "Please select which Apache servers should be configured for icinga."
msgstr ""
"Proszę wybrać, które serwery apache powinny zostać skonfigurowane dla icinga."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:2001
msgid ""
"If you would prefer to perform configuration manually, leave all servers "
"unselected."
msgstr ""
"Nie zaznaczaj żadnego serwera jeżeli chcesz przeprowadzić konfigurację "
"ręcznie."

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Nagios web administration password:"
msgid "Icinga web administration password:"
msgstr "Hasło administratora Nagios:"

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please provide the password to be created with the \"nagiosadmin\" user."
msgid ""
"Please provide the password to be created with the \"icingaadmin\" user."
msgstr "Proszę podać hasło dla użytkownika \"nagiosadmin\"."

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This is the username and password you will use to log in to your nagios "
#| "installation after configuration is complete.  If you do not provide a "
#| "password, you will have to configure access to nagios yourself."
msgid ""
"This is the username and password to use when connecting to the Icinga "
"server after completing the configuration. If you do not provide a password, "
"you will have to configure access to Icinga manually later on."
msgstr ""
"Po zakończeniu konfiguracji ta nazwa użytkownika oraz hasło zostaną użyte do "
"zalogowania się w nagios. Jeśli hasło nie zostanie podane, konieczne będzie "
"ręczne skonfigurowanie dostępu do nagios."

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:4001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:4001
msgid ""
"Please enter the same user password again to verify you have typed it "
"correctly."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:5001
msgid "Password input error"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:5001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""

#~ msgid "Password confirmation:"
#~ msgstr "Potwierdzenie hasła:"

#~ msgid "The passwords do not match"
#~ msgstr "Hasła nie są takie same"

#, fuzzy
#~| msgid "Enable support for nagios 1.x links in icinga?"
#~ msgid "Enable support for nagios 1.x links in nagios3?"
#~ msgstr "Włączyć obsługę linków z nagios 1.x w icinga?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Please choose whether the Apache configuration for icinga should provide "
#~| "compatibility with links from nagios 1.x."
#~ msgid ""
#~ "Please choose whether the Apache configuration for nagios3 should provide "
#~ "compatibility with links from nagios 1.x."
#~ msgstr ""
#~ "Czy konfiguracja Apache dla icinga powinna być kompatybilna z linkami z "
#~ "nagios 1.x."

#~ msgid ""
#~ "If you select this option, the apache configuration used for nagios will "
#~ "include directives to support URLs from nagios 1.x. You should not choose "
#~ "this option if you still have nagios 1.x on your system, or unpredictable "
#~ "results may occur."
#~ msgstr ""
#~ "Jeśli ta opcja zostanie wybrana, konfiguracja apache używana dla nagios "
#~ "będzie zawierać dyrektywy obsługujące URL-e z nagios 1.x. Ta opcja nie "
#~ "powinna być zaznaczona jeśli nagios 1.x jest nadal zainstalowany na tym "
#~ "systemie ponieważ może to wywołać niemożliwe do przewidzenia efekty."

Reply to: