[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Usterki w tłumaczeniu Umowy społecznejPrzyjrzałem się tłumaczeniu na polski Umowy społecznej i znalazłem sporo „kwiatków”.

— Zgodnie z [1], „Wielką literą piszemy: […] Pierwszy wyraz w jedno-
i wielowyrazowych tytułach […] odezw, deklaracji, ustaw […]. Powinno być zatem zawsze ‘Umowa społeczna’, ‘Wytyczne Debiana dotyczące wolnego oprogramowania’ a nie: ‘Umowa Społeczna’, ‘Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania’.

- Fragment ‘Ponieważ istnieje wiele definicji słowa wolny,’ w ogóle nie występuje w wersji 1.1 SC.

- Zamiast ‘czy program nazywamy wolnym’ powinno być równie stanowczo jak w oryginalne: ‘czy program jest wolnym’.

- Fragment ‘Będziemy również wspierać osoby, które używają lub tworzą publikacje i oprogramowanie nie uznawane przez nas jako wolne, ale nigdy nasz system nie będzie wymagał żadnego takiego komponentu.’ brzmi inaczej w wersji 1.1 SC.

Zgrabniej (i chyba bliżej oryginałowi) niż ‘Stworzymy najlepszy możliwy system’ brzmi: ‘Stworzymy możliwie najlepszy system’. Dalsza część tego zdania jest niezrozumiała.

Zamiast ‘nie zabraniali modyfikowania plików, źródeł czy plików binarnych’ powinno być: ‘nie zabraniali modyfikowania żadnych plików, źródłowych ani binarnych’.

Zamiast ‘licencja musi pozwalać na dystrybucję kodu źródłowego na tych samych zasadach, co programu w formie skompilowanej’ powinno być:
‘licencja musi pozwalać na dystrybucję zarówno kodu źródłowego jak
i programu w formie skompilowanej’.

‘natychmiast’ jest zbyt stanowcze (SC 1.1 zmienił w tym miejscu ‘immediately’ na ‘promptly’).

Skrót ‘t.j.’ jest niefortunny[2].

‘work’ jest niekonsekwentnie tłumaczone jako ‘publikacje lub programy’, ‘publikacja lub oprogramowanie’, ‘oprogramowanie’, ‘programy’. Proponowałbym po prostu ‘dzieło’.

Zamiast ‘na naszych serwerach FTP’ (jak w SC 1.0) powinno być: ‘w naszym archiwum’.

Po ‘Na przykład’ nie powinno być przecinka; w ogóle źle brzmi na początku zdania. Przeredagowałbym je następująco: ‘Nie może na przykład zabraniać wykorzystywania programu w biznesie ani przy badaniach genetycznych.’

[1] http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629391
[2] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=1865

--
Jakub Wilk

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: