[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jej ostatnia aktualizacja miała miejsce 14. lutego 2009r.Witam!

Ten temat był już maglowany... Dopatrzyłem się w słowniku ortograficznym:

"87.5. Pisownia dat:
W datach pisanych w całości cyframi arabskimi stawiamy kropki, np.
1.01.1996, 6.9.1994 roku, 11.11.1918 r.
Nie stawiamy kropki, gdy liczba miesiąca została oznaczona cyfrą
rzymską: 1 I 1996, 6 IX 1994 roku, 11 XI 1918 r.
Wyjąwszy szczególne wypadki, takie jak wymogi komputerowego
przetwarzania danych lub zasady urzędowe i prawne, nie należy stosować
innych znaków do oddzielania poszczególnych składników daty (np.
dywizów: 1-1-1995), ani też stosować innego szyku niż: dzień, miesiąc,
rok.
Po cyfrze oznaczającej datę nie daje się kropki, gdy nazwa miesiąca
została zapisana słownie: 7 kwietnia, 17 maja (nie: 7. kwietnia, 17.
maja)."

Niestety, nie jest to proste do poprawienia, bo wymaga grzebania w
perlowym skrypcie, który jest nietrywialny... Może znajdę chwilę czasu
po świętach... a musi to być dłuższa chwila, a z tym mam ostatnio
spore problemy. No chyba, że jest jakiś chętny?

Pozdrawiam
Wojtek Zaręba


W dniu 6 kwietnia 2009 15:49 użytkownik Marcin Owsiany
<porridge@debian.org> napisał:
> On Mon, Apr 06, 2009 at 09:55:09AM +0200, Adam Niedźwiecki wrote:
>> Na stronie http://www.debian.org/ jest niepoprawnie z zasadami
>> polskiej pisowni zapisana data "14. lutego 2009r.".  Nie jest to chyba
>> błąd nieuwagi, bo przy poprzednich datach w tym miejscu też widziałem
>> kropkę.
>
> Chyba trzeba to będzie dorzucić do FAQ :-)
> http://lists.debian.org/debian-l10n-polish/2008/10/msg00010.html
>
> Może w końcu komuś będzie na tyle zależało, że zgłosi gdzie trzeba
> błąd umotywowany cytatem ze słownika, czy coś.  :-)
>
> --
> Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
> GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: