[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bind9: [INTL:pl] Polish debconf template translation"Konto użytkownika, jako który powinien działać BIND9" - czy to
sformułowanie jest gramatyczne ? Wydaje się, że jeśli już, powinno
być: "jako które". Nie używa się jednak takiego określenia (na to
zwracałem już uwagę), że program działa "jako konto użytkownika",
tylko "jako użytkownik". Mogłoby być więc: "Użytkownik, jako który
powinien działać BIND9"

Pozdrawiam
Radek

2008/11/25 Łukasz Paździora <lukpaz@gmail.com>:
> Package: bind9
> Severity: wishlist
> Tags: l10n patch
>
>
> Polish debconf templates translation (attached).
>
> --
> Łukasz Paździora
>

Reply to: