[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nagios3: [INTL:pl] Polish debconf template translation"Jeśli ta opcja zostanie wybrana, konfiguracja apache używana dla
nagios będzie zawierać dyrektywy obsługujące URL-e z nagios 1.x. Ta
opcja nie powinna być zaznaczona jeśli nagios 1.x jest nadal
zainstalowany na tym systemie ponieważ może to wywołać niemożliwe do
przewidzenia efekty."

Proponuję jeszcze dwie poprawki: zamiast "na tym systemie" - "w tym
systemie" i może zamiast "niemożliwe do przewidzenia" -
"nieprzewidywalne" (tak chyba bezpośrednio tłumaczy się
"unpredictable").

Radek

Reply to: