[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Błędny zapis daty.Dzień dobry.

Na stronie
http://www.debian.org/
jest wyświetlana data w zdaniu:
"Jej ostatnia aktualizacja miała miejsce 23. października 2008r"

W takim zapisie po dniu miesiąca nie piszemy kropki.

Poprawne przykłady to (np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Data ):
# 29 maja 2003 r.
# 29 V 2003 r.
# 29.5.2003 r.
# 29.05.2003 r.
# 29.05.2003

Tak, wiem, czasami jestem upierdliwy. :-)

Pozdrawiam,
Jarosław Nowak.


Reply to: