[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: New console-data upload planned: still some incomplete languages]On Tue, Jul 01, 2008 at 10:13:05AM +0100, Marcin Owsiany wrote:
> On Tue, Jul 01, 2008 at 09:43:22AM +0200, Wojciech Zaręba wrote:
> > Czy ktoś to tłumaczy? Proszę się zgłaszać. Ja mam niestety mało 
> > czasu z powodu wyjazdu zagranicznego, nie wiem, czy zdołałbym się 
> > wyrobić.
> 
> Zaraz to zrobię, wygląda na to, że brakuje tylko jednego napisu.

Gotowe. Brakowało tylko słowa "tajski".

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: