[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem z tłumaczeniem "reinstall / reinstalled"On Sun, Mar 02, 2008 at 04:02:43PM +0100, Wiktor Wandachowicz wrote:

> Trafiłem jednak na zagadkę, jak przetłumaczyć słowa reinstall i reinstalled?
> 
> Pojawiają się różne pomysły:
> 
> * aptitude
> "%s is not currently installed, so it will not be reinstalled."
> "Pakiet %s nie jest zainstalowany, nie zostanie więc reinstalowany."

Słowa reinstalacja chyba u na nie ma ;)
 
> * man apt-get (z zainstalowanym manpages-pl)
> --reinstall
>  Ponownie zainstaluj pakiety których najnowsza wersja już jest zainstalowana

To jest chyba najbardziej po polsku.

> * synaptic [1]
> "Mark for Reinstallation"
> "Zaznacz do re-instalacji"
> 
> * synaptic [2]
> "To be re-installed"
> "Do prze instalowania"

Tu już ktoś pojechał po całości.

> * synaptic [3]
> "%d new package will be re-installed"
> "%d nowy pakiet do zainstalowania"   (tu jest chyba błąd?!)
> 
> * synaptic [4]
> "%s (version >%s) will be re-installed"
> "%s (w wersji %s) zostanie prze-instalowany"
> 
> I pewnie jakby poszukał, to jeszcze by się znalazły inne wariacje na
> temat "reinstalacji". Jak więc zrobić to dobrze i spójnie? Może są już
> gdzieś wskazówki na wiki, FAQ, itp?

Ja bym sugerował ponowną instalację.

pozdr,
fEnIo

-- 
 ,''`. Bartosz Fenski | mailto:fenio@debian.org | pgp:0x13fefc40 | irc:fEnIo
 : :' :    32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - malopolskie v. - Poland
 `. `'      phone:+48602383548 | proud Debian maintainer and user
  `-      http://fenski.pl | xmpp:fenio@jabber.org | rlu:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: