[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: - Zapytanie -Szanowny Pani,

On Mon, Jan 07, 2008 at 11:15:32AM +0100, - Jacek Kugaudo U.G.L.A. Serwis - wrote:
> Jestem zainteresowany dystrybucją debiana w mojej firmie.
> Proszę o przedstawienie mi wszelkich warunków dotyczących współpracy.

Adres na który Pan wysłał maila jest listą dyskusyjną dla tłumaczy
Debiana na język Polski, nie mamy wiele wspólnego z dystrybucją płyt.

Proponuję zacząć od lektury
http://www.debian.org/CD/vendors/info.pl.html

pozdrawiam,
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: