[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Tłumaczenie dla gui-apt-keyWitam.

Martin Schulze poprosił mnie o przetłumaczenie
http://cvs.infodrom.org/gui-apt-key/po/gui-apt-key.pot , jednak nigdy
wcześniej się nie zajmowałem tłumaczeniami... mógłby ktoś przejrzeć
załącznik?

Przy okazji nasunęło mi się kilka pytań:
* jest jakiś dokument/FAQ dla początkujących polskich tłumaczy? Albo
 informacja jak tłumaczyć popularne słowa? Tutaj posługiwałem się
 Firefoksem, Konquerorem i KGPG...
* Co powinienem podać w Language-Team: ?
* Co się robi z podkreśleniami (mam nadzieję, że to skróty klawiszowe
 w menu ;-) W Firefoksie i Konquerorze były różne :-/

A... i proszę o CC: przy odpowiadaniu, nie jestem zapisany na listę.

Pozdrawiam,
Jarek Kamiński

-- 
  Linux jest darmowy, jeśli twój czas nie przedstawia żadnej wartości.
  Jeśli jest coś warty(czas), Linux jest po prostu tańszy od innych.
	Jarek Kamiński
	gg# 453620
# Polish translations for gui-apt-key package
# Polskie tłumaczenia dla pakietu gui-apt-key.
# Copyright (C) 2006 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gui-apt-key package.
# Jarek Kamiński <jarek@vilo.eu.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-04 20:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-18 19:19+0200\n"
"Last-Translator: Jarek Kamiński <jarek@vilo.eu.org>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../GAK/GUI.pm:35
msgid "_Import"
msgstr "_Importuj"

#: ../GAK/GUI.pm:40
msgid "_Properties..."
msgstr "_Właściwości..."

#: ../GAK/GUI.pm:45
msgid "E_xit"
msgstr "Za_kończ"

#: ../GAK/GUI.pm:60
msgid "_About"
msgstr "O progra_mie"

#: ../GAK/GUI.pm:75
msgid "_File"
msgstr "_Plik"

#: ../GAK/GUI.pm:78
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"

#: ../GAK/GUI.pm:100
#, perl-format
msgid "valid until %s"
msgstr "ważny do %s"

#: ../GAK/GUI.pm:102
msgid "no expiration"
msgstr "nie wygasa"

#: ../GAK/GUI.pm:105
#, perl-format
msgid "expired %s"
msgstr "wygasł %s"

#: ../GAK/GUI.pm:107
msgid "unknown expiration"
msgstr "nieznana data ważności"

#: ../GAK/GUI.pm:123
msgid "_Close"
msgstr "_Zamknij"

#: ../GAK/GUI.pm:128
msgid "_Delete"
msgstr "U_suń"

#: ../GAK/GUI.pm:154
msgid "Select keyring file"
msgstr "Wybierz zbiór kluczy"

#: ../GAK/GUI.pm:184 ../GAK/GUI.pm:366
msgid "APT Key Manager"
msgstr "Menadżer kluczy APT"

#: ../GAK/GUI.pm:272
msgid "Keys"
msgstr "Klucze"

#: ../GAK/GUI.pm:276
msgid "Expiration"
msgstr "Wygasanie"

#: ../GAK/GUI.pm:290 ../GAK/GUI.pm:341
msgid "Key ID"
msgstr "ID klucza"

#: ../GAK/GUI.pm:296
msgid " _Add "
msgstr " _Dodaj "

#: ../GAK/GUI.pm:300
msgid "Add key to the keyring"
msgstr "Dodaj klucz do bazy"

#: ../GAK/GUI.pm:303
msgid " _Update "
msgstr " _Uaktualnij "

#: ../GAK/GUI.pm:305
msgid "Update keys using the keyring package"
msgstr "Uaktualnij klucze używając pakietu z bazą"

#: ../GAK/GUI.pm:327
msgid "Key Details"
msgstr "Szczegóły klucza"

#: ../GAK/GUI.pm:328
#, perl-format
msgid "Details of 0x%s"
msgstr "Szczegóły 0x%s"

#: ../GAK/GUI.pm:340
msgid "Owner"
msgstr "Właściciel"

#: ../GAK/GUI.pm:343
#, perl-format
msgid "Key expired on %s"
msgstr "Klucz wygasł %s"

#: ../GAK/GUI.pm:345
#, perl-format
msgid "Key valid until %s"
msgstr "Klucz ważny do %s"

#: ../GAK/GUI.pm:347
msgid "Full ID: "
msgstr "Pełne ID: "

Attachment: pgpiVIcZxdLnI.pgp
Description: PGP signature


Reply to: