[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Znaleziono wirusa w Twojej wiadomosci / Virus found in message from you!W wiadomosci / In message :
Od / From:debian-l10n-polish@lists.debian.org
Do / To:remo@target.waw.pl
znaleziono wirusa / was virus.

--
Sprawdz swoj komputer...
Check your computer...

darmowy program antywirusowy on-line:
skaner.mks.com.pl

Reply to: