[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian-installerOn Tue, Jan 20, 2004 at 10:14:25PM +0000, Konrad Dąbrowski wrote:
> > - Complete or near-complete translations to many languages (Portuguese,
> >  Dutch, Japanese, Italian, Hungarian, French, Spanish, Greek, Danish,
> >  Czech, Slovak, Norwegian, Lithuanian, German, Bulgarian, Chinese).
> Czy jest Polskie tłumaczenie debian-installer? Zdawało mi się, że tak. Ktoś 
> wie czemu się nie pojawiło w beta2?
Pojawić się pojawiło z tym, że w tej liście powyżej znalazły się języki
skończone w minimum 95%, a my mieliśmy 92% :/

W sumie to zabrałem się za aktualizację w noc wydania i niestety
skończyłem jak było "po ptokach".
Postaram się by było lepiej przy beta 3 ;)

pozdr,
fEnIo
-- 
   _   Bartosz Feński aka fEnIo | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 
  _|_|_  32-050 Skawina - Głowackiego 3/15 - w. małopolskie - Polska
  (0 0)   phone:+48501608340 | ICQ:46704720 | GG:726362 | IRC:fEnIo
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: