[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Content negotiationسلام

مشکل 
content negotiation 
هم حل شده. در صورتی که زبان سیستمتون را فارسی قرار بدید
و مرورگرتون را روی فارسی تنظیم کنید با زدن سایت دبیان
صفحه فارسی براتون باز می شه

صفحات دیگر هم همینطور در صورتی که فارسی صفحه موجود باشه 
صفحه فارسی لود می شه

در فایرفاکس می توانید به صورت زیر تنظیمات را برای تست این
مورد اعمال کنید
prefrences -> content -> language 
و در این قسمت دگمه 
choose
را فشار می دید و زبان فارسی را اضافه می کنید

موفق باشید
بهراد اسلامی فر

Reply to: