[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

samba 2:3.5.6~dfsg-2: Please update debconf PO translation for the package samba(for once wearing a real maintainer hat!)

Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
samba. 

In preparation of the squeeze release, I intend to do yet another
upload of this package.

Some messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing. I
would be grateful if you could take the time and update it. Please
send the updated file as a wishlist bug against
samba.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 02 Nov 2010 15:33:46 +0100 (well, roughly).

Thanks in advance,

# Hungarian translation for samba
# Copyright (c) (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2006
# This file is distributed under the same license as the samba package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 12:18-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-13 09:20+0100\n"
"Last-Translator: SZERVÁC Attila <sas@321.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <hu@li.org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Hungarian\n"
"X-Poedit-Country: HUNGARY\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr ""
"Módosítod az smb.conf-ot, hogy a WINS beállításokat a DHCP-n keresztül érje "
"el?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"Ha e gép az IP címeket egy DHCP kiszolgálótól kérdezi le a hálózaton, lehet, "
"hogy a WINS kiszolgálók (\"NetBIOS névkiszolgálók\") listáját is le tudja "
"kérdezni. Ehhez az smb.conf módosítása szükséges, hogy a DHCP-n keresztüli "
"WINS beállításokat automatikusan kiolvassa a /etc/samba/dhcp.conf-ból."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"A dhcp3-client csomagnak telepítve kell lennie e képesség kihasználásához."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "Az smb.conf-ot automatikusan állítod be?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an \"include"
"\" line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"A Samba további beállításaihoz a /etc/samba/smb.conf paramétereit "
"befolyásoló további kérdéseket kell megválaszolni, ami a Samba programok "
"(nmbd és smbd) beállítófájlja. A jelenlegi smb.conf tartalmaz egy 'include' "
"sort, vagy egy több sorra tört opciót, ami megzavarhatja az automata "
"beállító folyamot, és szükségessé teszi az smb.conf saját kezű "
"szerkesztését, hogy az ismét működjön."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"Ha nem élsz e lehetőséggel, minden beállítás változását neked kell "
"felügyelned, és nem élvezheted az időszakos beállításhangolás előnyeit."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Munkacsoport/Tartomány neve:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
#| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
#| "name used with the security=domain setting."
msgid ""
"Please specify the workgroup for this system.  This setting controls which "
"workgroup the system will appear in when used as a server, the default "
"workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain "
"name used with the \"security=domain\" setting."
msgstr ""
"Add meg e kiszolgáló által megjelenítendő munkacsoport, mikor azt lekérdezik "
"a kliensek. Vedd figyelembe, hogy e paraméter meghatározza a tartomány nevét "
"is, ha engedélyezve van a security=domain beállítás."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Használsz kódolt jelszavakat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
#| "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
#| "change a parameter in your Windows registry."
msgid ""
"All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using encrypted "
"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
"parameter in your Windows registry."
msgstr ""
"Az újabb Windows kliensek kódolt jelszavakkal kommunikálnak az SMB "
"kiszolgálókkal. Ha sima szöveges jelszavakat kívánsz alkalmazni, meg kell "
"változtatni egy beállítást a kliensek regisztrációjában."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
#| "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
#| "each user using the smbpasswd command."
msgid ""
"Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
"passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you do, "
"make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
"passwords in there for each user using the smbpasswd command."
msgstr ""
"E lehetőség bekapcsolása erősen ajánlott. Ha ezt teszed, győződj meg róla "
"hogy érvényes /etc/samba/smbpasswd fájllal rendelkezel és hogy beállítottad "
"a jelszavakat minden felhasználóhoz a smbpasswd paranccsal."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Létrehozod a samba jelszóadatbázist (/var/lib/samba/passdb.tdb)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
"be configured to use encrypted passwords.  This requires user passwords to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd.  This file can be created "
"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
"and be kept up-to-date in the future."
msgstr ""
"Az újabb Windows kliensekkel való kompatibilitás érdekében a Samba-t kódolt "
"jelszavak használatára kell beállítani. Ez megköveteli a jelszavak /etc/"
"passwd fájltól különálló tárolását. Ez a fájl automatikusan létrejön, de a "
"jelszavakat kézzel kell felvenni az smbpasswd parancs futtatásával és a "
"továbbiakban kezelni."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
"your client machines) to use plaintext passwords."
msgstr ""
"Ha nem hozod létre, újra be kell állítani a Samba-t (és valószínűleg a "
"klienseket is) a sima szöveges jelszavakhoz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/pwencrypt.html "
"from the samba-doc package for more details."
msgstr ""
"Lásd a samba-doc csomag /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-"
"Guide/pwencrypt.html odalát a részletekért."

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "daemons"
msgstr "démonok"

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "inetd"
msgstr "inetd"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid "How do you want to run Samba?"
msgstr "Hogyan induljon a Samba?"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"Az smbd Samba démon futhat normál démonként vagy az inetd-n keresztül. A "
"démonként való futtatása a javasolt beállítás."

#~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
#~ msgstr "A passdb hátterek láncolása nem támogatott"

#~ msgid ""
#~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
#~ "backends in the \"passdb backend\" parameter.  It appears that your smb."
#~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
#~ "backends.  The new version of samba will not work until you correct this."
#~ msgstr ""
#~ "A 3.0.23 verziótól a samba nem támogatja több háttér láncolását a "
#~ "\"passdb backend\" paraméterben. Ezzel szemben úgy fest, az smb.conf "
#~ "fájlod egy hátterek listájából álló passdb háttér paramétert tartalmaz. A "
#~ "samba új verziója ennek javításával fog működni."

#~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr ""
#~ "Áthelyezed a /etc/samba/smbpasswd tartalmát a /var/lib/samba/passdb.tdb-"
#~ "be?"

#~ msgid ""
#~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
#~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
#~ msgstr ""
#~ "A Samba 3.0 sokkal átfogóbb SAM adatbázis felületet ad, mellyel elavul a /"
#~ "etc/samba/smbpasswd fájl."

#~ msgid ""
#~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
#~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb.  Do not choose this "
#~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
#~ msgstr ""
#~ "Erősítsd meg a létező smbpasswd fájl áthelyezését a /var/lib/samba/passdb."
#~ "tdb fájlba. Ha másik pdb hátteret használnál (például LDAP), válaszolj "
#~ "nemmel."

Reply to: