[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package exim4 4.63-4.0Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
exim4. 

These templates have been changed by the package maintainer to better
integrate with Debian Installer. This translation is part of "level 3" of
D-I translations.

We would be grateful if you could take the time and update it.

Please respect the Reply-To: field and send your updated translation to
391768@bugs.debian.org.

Thanks,

# translation of hu.po to French
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: exim4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-08 15:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-20 11:32+0100\n"
"Last-Translator: SZERVÑC Attila <sas@321.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <debian-l10n-hungarian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: Plural-Forms: nplurals=2; plural=n>1;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:1001
msgid "Remove undelivered mails in spool directory?"
msgstr "Eltávolítod a spool könyvtárban lévő kézbesítetlen leveleket?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:1001
msgid ""
"There are mails in the exim spool directory /var/spool/exim4/input which "
"have not yet been delivered. You can keep them in case you decide to re-"
"install Exim at a later date, or you can choose to remove them."
msgstr ""
"Az exim spool-könyvtárában (/var/spool/exim4/input) még nem kézbesített "
"levelek találhatók. Megtarthatod azokat (az Exim későbbi újratelepítése "
"esetére) vagy le is törölheted."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001
msgid "Move yet undelivered mails from exim(v3) to exim4 spool?"
msgstr "Az exim(v3)-beli kézbesítetlen leveleket átrakod az exim4 spool-ba?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001
msgid ""
"There are some undelivered mails in the spool directory of exim or exim-tls "
"in /var/spool/exim/input/.  They can be moved to exim4's spool (/var/spool/"
"exim4/input/) now where they will be handled by exim4."
msgstr ""
"Az exim és exim-tls csomagok spool-könyvtárában (/var/spool/exim/input/) "
"kézbesítetetlen levelek vannak. Átteheted azokat az exim4 spool-ba (/var/"
"spool/exim4/input/), így az exim4 fogja azokat kezelni."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001
msgid ""
"Be aware that this works only one-way, exim4 can handle exim(v3)'s spool but "
"not the other way round."
msgstr ""
"Figyelem: ez csak odafelé működik, mivel az exim4 képes az exim(v3)-spool "
"kezelésére, de visszafelé ez nem áll."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-base.templates:2001
msgid ""
"Move the mails only if you don't plan to go back to exim(v3), otherwise the "
"mail shouldn't be moved now but manually once you've converted your setup."
msgstr ""
"Csak akkor tedd át a leveleket, ha nem tervezed az exim(v3)-ra visszatérést, "
"egyébként a leveleket ne most, hanem az átállás után kézzel mozgasd."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "internet site; mail is sent and received directly using SMTP"
msgstr "internetes gép; levélküldés és -fogadás közvetlenül SMTP-vel"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "mail sent by smarthost; received via SMTP or fetchmail"
msgstr "levélküldés \"smarthost\" útján; -fogadás SMTP vagy fetchmail révén"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "mail sent by smarthost; no local mail"
msgstr "levélküldés \"smarthost\" útján; nincs helyi levelezés"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "local delivery only; not on a network"
msgstr "csak helyi kézbesítés; hálózatban nem"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../exim4-config.templates:1001
msgid "no configuration at this time"
msgstr "konfigurálás mellőzése"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Levelezési konfiguráció általános típusa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
#, fuzzy
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr "Válaszd az igényeidnek leginkább megfelelő konfigurációtípust."

#. Type: select
#. Description
#: ../exim4-config.templates:1002
msgid ""
"Systems with dynamic IP addresses, including dialup systems, should "
"generally be configured to send outgoing mail to another machine, called a "
"\"smart host\" for delivery. You can choose to receive mail on such a "
"system; or to have no local mail delivery, except mail for root and "
"postmaster."
msgstr ""
"A dinamikus IP-címmel rendelkező gépek (köztük a betárcsázással kapcsolódók) "
"kimenőleveleit általában egy másik rendszeren (egy ún. \"smart host\"-on) át "
"szokták elküldeni. Ilyen gépen fogadhatsz is leveleket; vagy épp "
"ellenkezőleg, a \"root\" és \"postmaster\" felhasználók kivételével "
"tilthatod a helyi levélkézbesítést."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:2001
msgid "Really leave the mail system unconfigured?"
msgstr "A levelezőrendszert tényleg konfigurálatlanul hagyod?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:2001
msgid ""
"Until your mail system is configured, it will be broken and cannot be used. "
"You can of course configure it later, either by hand or by running \"dpkg-"
"reconfigure exim4-config\" as root."
msgstr ""
"A levelezőrendszer a konfigurálás végigvitele híján egyelőre működésképtelen "
"állapotban marad. A későbbi konfigurálásnak természetesen nincs akadálya, "
"azt végezhető kézzel vagy a \"dpkg-reconfigure exim4-config\" parancs (\"root"
"\" felhasználókénti) futtatásával is."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid "System mail name:"
msgstr "A rendszer levelezésben használt neve:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" mail addresses "
"without a domain name."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"This name will also be used by other programs; it should be the single, full "
"domain name (FQDN)."
msgstr ""
"E nevet más programok is használják; értéke a levél eredetét jelölő egyedi, "
"teljesen minősített név (FQDN) legyen."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"For example, if your mail address if foo@domain.example, then the correct "
"value for this option would be domain.example."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:3001
msgid ""
"This name won't appear on From: lines of outgoing mails if you enable "
"rewriting."
msgstr ""
"Ha címátírással is élsz, akkor a kimenő levelek From: mezőiben ez a név nem "
"fog látszani."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid "Other destinations for which mail is accepted:"
msgstr "Más címzettek, melyre leveleket fogadsz:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid ""
"Please enter a list of domains for which this machine should consider itself "
"the final destination, apart from the local hostname (${fqdn}) and "
"\"localhost\"."
msgstr ""
"Ad meg azon DNS-tartományok listáját, melyekre küldött levelek végcélja "
"szintén ez a gép (a gép saját nevén (${fqdn}) és a \"localhost\"-on kívül)."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
msgid ""
"By default all domains will be treated the same; if you want different "
"domain names to be treated differently, you will need to edit the config "
"files afterwards."
msgstr ""
"Alapértelmezetten minden tartomány egyforma kezelést kap; különböző "
"tartományok különböző kezelése a konfigurációs fájlok utólagos "
"szerkesztésével érhető el."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:4001
#, fuzzy
msgid ""
"If there are any more, enter them here, separated by semicolons. You may "
"leave this blank if there are none."
msgstr ""
"Ha vannak továbbiak, azokat kettőspontokkal elválasztva add meg. Ha "
"nincsenek, hagyd üresen."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
msgid "Domains to relay mail for:"
msgstr "Levéltovábbítása fogadott tartományok:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter here the domains for which this system will relay mail, for "
"example as a fallback MX or mail gateway."
msgstr "Add meg a tartományokat, melyekről leveleket továbbításra elfogadsz."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
msgid ""
"Such domains are domains for which you are prepared to accept mail from "
"anywhere on the Internet. Do not mention local domains here."
msgstr ""
"Az ilyen tartományok levelei az Interneten akárhol eredhetnek, attól "
"függetlenül elfogadja és továbbítja azokat. Helyi tartományokat itt ne adj "
"meg."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:5001
#, fuzzy
msgid ""
"The domains entered here should be separated by semicolons. Wildcards may be "
"used."
msgstr ""
"A megadott tartományokat kettőspontok válasszák el. Illesztőkarakterek is "
"szerepelhetnek."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid "Machines to relay mail for:"
msgstr "Levéltovábbításra fogadott gépek:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
msgid ""
"Please enter the IP address ranges allowed to relay mail through this "
"system, using it as a smarthost."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:6001
#, fuzzy
msgid ""
"If there are any, enter them here, separated by semicolons. You should use "
"the standard address/prefix format (e.g. 194.222.242.0/24 or "
"5f03:1200:836f::/48)."
msgstr ""
"Ha vannak ilyenek, azokat kettőspontokkal elválasztva add meg itt. A bevitel "
"a szokásos cím/hossz formátumban történjen (pl. 194.222.242.0/24)."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:7001
msgid "Visible domain name for local users:"
msgstr "Helyi felhasználók levelein feltüntetendő tartománynév:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:7001
msgid ""
"Since you enabled hiding the local mailname in outgoing mail, you must "
"specify the domain name to use for mail from local users; typically this is "
"the machine on which you normally receive your mail."
msgstr ""
"Mivel a kimenő levelekben eltünteted a helyi levelezési nevet, meg kell adni "
"a helyi felhasználóktól származó leveleken feltüntetendő tartománynevet; ez "
"tipikusan a levelek fogadására szolgáló gép neve."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:7001
msgid "Where will your users read their mail?"
msgstr "Hol olvassák a felhasználók a leveleiket?"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid "Machine handling outgoing mail for this host (smarthost):"
msgstr "E gép kimenő leveleit kezelő gép (\"smarthost\"):"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid "Enter the hostname of the machine to which outgoing mail is sent."
msgstr "Add meg a kimenő leveleket továbbító gép nevét."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:8001
msgid ""
"Refer to /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.html for notes about "
"setting up SMTP authentication."
msgstr ""
"Lásd a /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.html-t az SMTP-hitelesítés "
"beállításokról"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "A \"root\" és \"postmaster\" felhasználóknak címzett leveleket kapja:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid ""
"Mail for the \"postmaster\", \"root\", and other system accounts is usually "
"redirected to the user account of the actual system administrator. If you "
"leave this value empty, such mail will be saved in /var/mail/mail, which is "
"not recommended. Note that postmaster's mail should be read on the system to "
"which it is directed, rather than being forwarded elsewhere, so (at least "
"one of) the users you choose should not redirect their mail off this "
"machine. Use a \"real-\" prefix to force local delivery."
msgstr ""
"A \"postmaster\", \"root\" és egyéb rendszerfiókok részére küldött leveleket "
"általában a tényleges rendszeradminisztrátornak szokták továbbítani. Ha "
"üresen marad, az ilyen levelek a /var/mail/mail-be kerülnek, ami nem éppen "
"optimális müködés. Fontos továbbá, hogy a \"postmaster\" részére küldött "
"leveleket az adott gépen érdemes olvasni, kifelé továbbítás nélkül, ezért az "
"itt megadott felhasználók legalább egyike ne továbbítsa a leveleit másik "
"gépre. Egy \"real-\" előtag megadásával kényszeríthető a helyi kézbesítés."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:9001
msgid "Enter one or more usernames separated by spaces."
msgstr "Adj meg egy vagy több, szóközökkel elválasztott felhasználónevet"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid "Overwrite existing /etc/aliases?"
msgstr "Jelenlegi /etc/aliases fájl felülírása?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:10001
msgid ""
"You already have an /etc/aliases file, but it does not redirect mail for "
"root to a user account, which is strongly recommended. If you accept "
"overwriting it, the old file will be kept and renamed to aliases.O."
msgstr ""
"Már van egy /etc/aliases fájl, de a \"root\" felhasználó leveleit nem "
"továbbítja egy alacsonyabb jogokkal bíró felhasználónak, ami pedig igen "
"erősen javasolt lenne. Ha felülírod, a fájl eredeti tartalma ezután aliases."
"O néven található."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid "IP-addresses to listen on for incoming SMTP connections:"
msgstr "Bejövő SMTP-kapcsolatokat figyelő IP-címek:"

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid "Enter a semicolon-separated list of IP addresses to listen on."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid ""
"If you leave this value empty, Exim will listen for connections on the SMTP "
"port of all available network interfaces."
msgstr ""
"Ha üresen marad, az Exim az összes hálózati csatoló SMTP-portján fogadja a "
"kapcsolatokat."

#. Type: string
#. Description
#: ../exim4-config.templates:11001
msgid ""
"If this computer does not receive e-mail directly per SMTP from OTHER hosts, "
"but only from local services like fetchmail or your e-mail program (MUA) "
"talking to localhost you should prohibit external connections to Exim by "
"setting this option to 127.0.0.1 and therefore disabling listening on public "
"network interfaces."
msgstr ""
"Ha e gép nem kap közvetlenül MÁS gépektől SMTP-ben leveleket, hanem csak és "
"kizárólag helyi szolgáltatásoktól (pl. fetchmail) és helyi "
"levelezőkliensektől (MUA), akkor érdemes tiltani az Exim-hez kívülről "
"történő kapcsolódást. Ez a 127.0.0.1 megadásával érhető el, így az Exim "
"egyetlen nyilvános hálózati csatolón sem fog figyelni."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:12001
msgid "Keep number of DNS-queries minimal (Dial-on-Demand)?"
msgstr "Minimalizálod a DNS-kérések számát (szükséges kapcsolódáskor)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:12001
msgid ""
"In normal mode of operation Exim makes DNS-lookups at startup, when "
"receiving or delivering message, etc. for logging purposes and to keep the "
"number of hard-coded values in the configuration file small."
msgstr ""
"Szokásos üzemben az Exim elinduláskor, levelek fogadásakor és küldésekor, "
"stb. naplózási céllal tesz DNS-lekéréseket, illetve hogy a konfigurációs "
"fájlokban a lehető legkisebbre csökkenjen a megadandó bedrótozott értékek "
"száma."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:12001
msgid ""
"If this were a host without permanent DNS-nameserver-access using Dial-on-"
"Demand this might have the unwanted consequence that starting up exim or "
"running the queue (even with no messages waiting) might trigger a costly "
"dial-up-event."
msgstr ""
"Ha a jelen gép nincs állandó összeköttetésben egy DNS-névkiszolgálóval és a "
"kifelé menő kapcsolatát is csak hálózati aktivitás esetén építi fel, akkor "
"az Exim elindítása vagy a továbbítósor futtatása (mégha abban egyetlen levél "
"sincs) egy pénzben elég drága betárcsázást okozhat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:12001
msgid ""
"Enable this feature if you are using Dial-on-Demand; otherwise, disable it."
msgstr ""
"Hálózati aktivitásra éledő kapcsolatnál, érdemes ezt bekapcsolni, egyébként "
"nem."

#. Type: title
#. Description
#: ../exim4-config.templates:13001
#, fuzzy
msgid "Mail Server configuration"
msgstr "Levelezési konfiguráció általános típusa:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid "Split configuration into small files?"
msgstr "Konfiguráció szétvágása kisebb fájlokba?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
#, fuzzy
msgid "Select the mail server configuration type that best fits your needs."
msgstr "Válaszd az igényeidnek leginkább megfelelő konfigurációtípust."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid ""
"The Debian exim4 packages can either use a single monolithic file (/etc/"
"exim4/exim4.conf.template) or about 40 small files in /etc/exim4/conf.d/ to "
"generate the final configuration."
msgstr ""
"A Debianban levő exim4-csomag egy nagy monolitikus konfigurációs fájlból (/"
"etc/exim4/exim4.conf.template) is, és az /etc/exim4/conf.d/ könyvtár kb. 40 "
"db. kisebb fájljába szétosztott adatokból is képes kinyerni a végső "
"konfigurációt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid ""
"The former is better suited for large modifications and is generally more "
"stable, whereas the latter offers a comfortable way to make smaller "
"modifications but is more fragile and might break if modified extensively."
msgstr ""
"Az előbbi a nagymértékű módosításokra szokott megfelelőnek bizonyulni és "
"általában stabilabb is, míg az utóbbiban egyszerűbben lehet kisebb "
"módosításokat eszközölni, de könnyebb benne hibát ejteni és kiterjedt "
"módosításokra nehézkesebb."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:14001
msgid "If you are unsure then you should not use split configuration."
msgstr "Kétség esetén, ne a szétosztott konfigurációs fájlokat válaszd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:15001
msgid "Hide local mail name in outgoing mail?"
msgstr "Elrejted a helyi levelezési nevet a kimenő levelekből?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../exim4-config.templates:15001
msgid ""
"The headers of outgoing mail can be rewritten to make it appear to have been "
"generated on a different system, replacing \"${mailname}\" \"localhost\" and "
"\"${dc_other_hostnames}\" in From, Reply-To, Sender and Return-Path."
msgstr ""
"A kimenő levelek From, Reply-To és Return-Path fejléceiben szereplő "
"\"${mailname}\" \"localhost\" és \"${dc_other_hostnames}\" nevek átírathatók "
"más nevekre, mintha a levelek egy másik gépről jönnének."

#~ msgid "manually convert from handcrafted Exim v3 configuration"
#~ msgstr "egyedi Exim(v3)-beállítások kézi átkonvertálása"

#~ msgid "Configure Exim4 manually?"
#~ msgstr "Kézzel konfigurálod az Exim4-et?"

#~ msgid ""
#~ "You indicated that you have a handcrafted Exim 3 configuration. To "
#~ "convert this to Exim 4, you can use the exim_convert4r4(8) tool after the "
#~ "installation. Consult /usr/share/doc/exim4-base/examples/example.conf.gz "
#~ "and /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz!"
#~ msgstr ""
#~ "Egyedi Exim(v3) beállítások kézi átkonvertálását tervezed. Ebben a "
#~ "telepítés után az exim_convert4r4(8) eszköz segíthet. Érdemes elolvasni "
#~ "az /usr/share/doc/exim4-base/examples/example.conf.gz és az /usr/share/"
#~ "doc/exim4-base/README.Debian.gz fájlokat!"

#~ msgid ""
#~ "Until your mail system is configured, it will be broken and cannot be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "A levelezőrendszer a konfigurálás végigvitele híján egyelőre "
#~ "működésképtelen állapotban marad."

#~ msgid ""
#~ "Your \"mail name\" is the hostname portion of the address to be shown on "
#~ "outgoing news and mail messages (following the username and @ sign) "
#~ "unless hidden with rewriting."
#~ msgstr ""
#~ "A \"levelezésben használt név\" a kimenő hír- és levélüzenetekben "
#~ "megjelenő címeknek a gép nevéből származó (a felhasználónév és a @-jel "
#~ "után álló) része (hacsak felülírással el nem rejted)."

#~ msgid ""
#~ "Please enter here the networks of local machines for which you accept to "
#~ "relay the mail."
#~ msgstr ""
#~ "Add meg a helyi géphálózatokat, melyekről leveleket továbbításra "
#~ "elfogadsz."

#~ msgid ""
#~ "This should include a list of all machines that will use us as a "
#~ "smarthost."
#~ msgstr ""
#~ "Itt szerepeljen a jelen gépet \"smarthost\"-ként használó minden más gép."

#~ msgid ""
#~ "You need to double the colons in IPv6 addresses (e.g. "
#~ "5f03::1200::836f::::/48)"
#~ msgstr ""
#~ "IPv6-címekben dupla kettőspontok, \"négyespontok\" kellenek (pl. "
#~ "5f03::1200::836f::::/48)"

#~ msgid ""
#~ "Enter a colon-separated list of IP-addresses to listen on.  You need to "
#~ "double the colons in IPv6 addresses (e.g. 5f03::1200::836f::::)."
#~ msgstr ""
#~ "Kettőspontokkal elválasztva add meg a figyelő IP-címek listáját. Az IPv6-"
#~ "címekben dupla kettőspontok, \"négyespontok\" kellenek (pl. "
#~ "5f03::1200::836f::::)."

#~ msgid "Configuring Exim v4 (exim4-config)"
#~ msgstr "Az Exim v4 konfigurálása (exim4-config)"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "If you are configuring this system without local mail delivery this name "
#~ "won't appear on From: lines of mail, as rewriting is used."
#~ msgstr ""
#~ "Ha a jelen gépet \"szatellit\"-ként konfigurálja, akkor a címen végzett "
#~ "átírás miatt a küldött levelek From: (feladó) mezőiben ez a név nem fog "
#~ "szerepelni."

#~ msgid ""
#~ "Obviously, any machines that use us as a smarthost have to be excluded "
#~ "from the relaying controls, as using us to relay mail for them is the "
#~ "whole point."
#~ msgstr ""
#~ "A jelen gépet \"smarthost\"-ként, levéltovábbításra használó minden gépet "
#~ "természetesen fel kell menteni a levéltovábbítási tilalom alól, hiszen az "
#~ "egész felállásnak pont az az értelme, hogy a jelen gép kifelé továbbítsa "
#~ "azok leveleit."

#~ msgid ""
#~ "Mail for the \"postmaster\" and \"root\" accounts is usually redirected "
#~ "to one or more user accounts of the actual system administrators. The "
#~ "default is to set things up so that mail for \"postmaster\" and for "
#~ "various system accounts is redirected to \"root\", and mail for \"root\" "
#~ "is redirected to a real user.  This can be changed by editing /etc/"
#~ "aliases."
#~ msgstr ""
#~ "A \"postmaster\" és a \"root\" fiókoknak címzett leveleket a tényleges "
#~ "rendszeradminisztrátor(ok) fiókjába-fiókjaiba szokták átirányítani. "
#~ "Alapértelmezésben a \"postmaster\" (és egyéb rendszerszintű fiókok) "
#~ "leveleit a \"root\"-hoz szokták irányítani, a \"root\" leveleit pedig egy "
#~ "megadott valós felhasználónak. Ezt a felállást az /etc/aliases "
#~ "átszerkesztésével meg lehet változtatni."

#~ msgid ""
#~ "Note that postmaster-mail should usually be read on the system to which "
#~ "it is directed, rather than being forwarded elsewhere, so (at least one "
#~ "of) the users you choose should not redirect their mail off this machine."
#~ msgstr ""
#~ "A \"postmaster\" fiókját nagyon ajánlott az adott rendszeren helyben "
#~ "olvasni (a távoli gépre továbbítás ellenjavallt), ezért a kiválasztott "
#~ "felhasználóknak (vagy azok legalább egyikének) tanácsos tartózkodnia a "
#~ "leveleinek távoli gépre átirányításától."

#~ msgid ""
#~ "System administrator mail goes to which user accounts? Enter one or more "
#~ "usernames separated by spaces or commas.  Enter \"none\" if you do not "
#~ "want to redirect the mail. - NB this is strongly discouraged. Exim cannot "
#~ "run deliveries as root and will save the mail to /var/mail/mail  Also, "
#~ "note that usernames should be lowercase!"
#~ msgstr ""
#~ "Melyik felhasználói fiókok fogadnak rendszeradminisztrátori "
#~ "levélforgalmat? Vesszőkkel elválasztva adjon meg egy vagy több "
#~ "felhasználónevet. A \"none\" megadásával megakadályozhatja a levelek "
#~ "átirányítását. Figyelem, ez nem tanácsos. Az Exim nem kézbesíthet a \"root"
#~ "\" felhasználó nevében, és az ilyen leveleket a /var/mail/mail-be menti. "
#~ "Ügyeljen továbbá arra is, hogy a megadott felhasználóneveket kisbetűkkel "
#~ "írja."

Reply to: