[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DCs] IHM ITEM 2003 pályázat --Csk röviden.
Van projekt terv? Bizos ember aki megcsinálja meg ilyenek?
KI írja meg a pályázatot?
Ki szervezi meg a konzorciumot?

A másik hogy érdemes volna konzorciumban pályázni.
Mondjuk FSF-fel karöltve.
A DHP-n kívül LME színekben asszem érdemes volna másra is pályázni.SZERVÁC Attila írta:

Hi!

Amint előbbi levelemből már kitűnt, érintettek lehetünk az idei ITEM
pályázatban.  - Beadás- : szeptember 30. Pénz: minimum  5 millió
	6 millióra fogunk pályázni.

A 2.d témakörrel fogunk pályázni: - fordítástámogatás -.

Ebből fogjuk megcsinálni a Debian Honosító Project Management Systemet

A pénz egy megfelelően jelentős része a rendszer tesztelésére fog menni,
a DDTP-vel kapcsolatos költségeket ebben számoljuk el, így elmondhatjuk,
hogy a pénz már egy azonnali megvalósuló fordítási eredményre is
hasznosult.

Pályázói kör

A pályázaton belföldi székhelyű jogi személyiségű és jogi személyiség
nélküli vállalkozások, költségvetési szervek (többek között közigazgatási
szervek), egyéni vállalkozók, kutatóhelyek, civil szervezetek és
közösségek egyénileg, továbbá ezek csoportba szerveződő konzorciumai
vehetnek részt. A gazdasági társaságok közül olyan vállalkozások, amelyek
egy gazdasági évet sem zártak le, csak konzorcium tagjaként pályázhatnak.
Több szervezeti egységből álló intézmény esetén nemcsak a teljes
intézmény, hanem annak egyes szervezeti egységei (tanszék, kutatócsoport,
intézet stb.) is pályázhatnak, ha ehhez a jogi személyiségű intézmény
hozzájárul.
A korábbi tapasztalatok alapján célszerűnek tartjuk az olyan pályázati
konzorciumokat preferálni, amelyek összetétele lehetővé teszi a
projektjavaslatok minőségét hathatósan garantáló tudásközpontok,
technológiai központok működését és biztosítja a célirányos felhasználói
területek képviseletét. Kiemelt fontosságúnak tartjuk . a megfelelő
referenciák, a felkészültség szem előtt tartása mellett . a regionális
alkalmazásokat megalapozó projektjavaslatok támogatását.

Költségvetési szerv és jogi személyiségű non-profit szervezet esetén a
támogatás mértéke 100% is lehet.
A projekt megvalósításához szükséges kutatás-fejlesztési eszközök (tárgyi
eszközök és immateriális javak) beszerzésének költségei nem haladhatják
meg a projekt egyéb források nélküli összköltségének 30%-át.
A támogatás felhasználásának összhangban kell lennie a 163/2001. (IX. 14.)
Kormány rendelet rendelkezéseivel. (lásd.: Mellékletek, .Fogalomtár. ;
Elszámolható költségek.)
A támogatásból rendkívül indokolt esetben, egyetlen alkalommal legfeljebb
25% előleg adható, amellyel az adott munkaszakasz végén el kell számolni.
A projekt megvalósításának időtartama: 6-12 hónap.
Előnyt élveznek azok a projektjavaslatok, amelyek . a támogatás elnyerése
esetén - hozzájárulnak a létrejövő tartalom térítésmentes közoktatási
felhasználásához.

A munka kezdési időpontja a projektjavaslat beadási határidejétől
számított 2 hónap múlva tervezhető.

A munka- és költségterv az alábbi tartalmú fejezetekből álljon:
1.	A kutatás-fejlesztési feladat célja, várható eredményei és az
eredmények tervezett hasznosulása a projekt befejezése után
1.1.	 A megoldandó probléma leírása (oka, súlya, elhanyagolásának
esetleges következményei.
1.2.	 A projekt alapvető tudományos, társadalmi, műszaki, gazdasági
céljai, és a célok elérésére javasolt megoldások összefoglalása különös
tekintettel az információs társadalom megvalósítására.
1.3	 A projekt innovatív elemei, a várt közhasznú eredmények
gyakorlati alkalmazásának terve.
1.4.A tervezett tevékenység a szellemi tulajdon védelme szempontjából
.	a felhasználandó eljárások és adatok védelem alatt állnak-e; ha
igen, mellékelje a jogtulajdonos hozzájárulását a felhasználásukhoz az
esetleges feltételekkel együtt;
.	a várható eredmények léteznek-e már, nincsenek-e védelem alatt.

Néhány fogalom:

Ipari vagy alkalmazott kutatás:	új tudásanyag megszerzésére irányuló
kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható
legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez,
illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben,
eljárásokban vagy szolgáltatásokban. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének
tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások,
szolgáltatások tervezése (ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem
kerülő prototípus elkészítése is). Nem minősül kísérleti fejlesztésnek a
termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon
végzett rutinszerű változtatás, még ha az adott termék, eljárás, folyamat
vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Konzorcium: pályázókból (konzorciumi tagokból) álló, a projekt
megvalósítására alakult ajánlattevői társaság.

Koordinátor: a konzorcium tagjai közül az a szervezet, amelyet a többiek a
projekttel kapcsolatos ügyekben közös képviseletükre felhatalmaztak.

Szoftverfejlesztés: az OECD által kiadott Frascati Kézikönyv (tájékoztató
jelleggel) vázolja azokat a tevékenységeket a szoftverfejlesztésen belül,
amelyek kutatás-fejlesztésnek tekinthetők, és azokat, amelyek nem
tekinthetők kutatás-fejlesztésnek.

Témavezető: az a személy, aki a pályázó megbízásából a projektnek a
pályázóra eső részéért felelős.

Egyelőre ennyi, a részleteket a minimális érdeklődés esetén megbeszéljük:

Gyors reakciót kérek !

	üdv: sas
_______________________________________________
LDCs mailing list
https://lists.linux.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/ldcs


--
Best regards: TMS   (Tamas FEJOS)  http://www.extra.hu/tmsweb
       OS/390 Systems Programmer,  FerrInfo Co.,  HUNGARY
       gpg --keyserver hkp://pgp.mit.edu --recv-keys DAEF41A8
_______________________________________________________________________
Press all the keys at once to continue...
Reply to: