[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf.gr is on the air!Δεν έχω παρακολουθήσει από κοντά το παρασκήνιο της όλης υπόθεσης, και ούτε θέλω να μειώσω τον ρόλο που έχεις παίξει (όποιος και αν είναι αυτός) Κωνσταντίνε, αλλά εμένα η απάντηση αυτή μου φαίνεται σαν απάντηση μικρού παιδιού. Γνώμη μου είναι οτι το debian και η δουλειά που γίνεται γύρω από αυτό, αν ανήκει σε κάποιον, ανήκει στους χρήστες του.

debian.gr_markos wrote:
Χαίρετε,

Θα ήθελα να λύσω κάποιες παρεξηγήσεις, σχετικά με το αν είμαι ανενεργός και ΜΙΑ λόγω της θητείας μου, ειδικά σε θέματα που αφορούν το Debian στην Ελλάδα, τις διοργανώσεις αυτού -επίσης στην Ελλάδα-, καθώς και άλλα παρόμοια θέματα. Ο λόγος είναι προφανής, έχω αφιερώσει *πάρα πολύ* προσωπικό χρόνο και χρήμα για όλα αυτά τα θέματα και ζητώ ή μάλλον απαιτώ να ενημερώνομαι τουλάχιστον,
αν όχι να ερωτώμαι για οιεσδήποτε σοβαρές και σημαντικές αποφάσεις,σχετικά με αυτά.
Κατ' αρχάς, δεν είμαι ανενημέρωτος, καθώς παρακολουθώ σχεδόν όλες τις εξελίξεις και προσπαθώ να διαβάζω όσα e-mail μπορώ, απλώς μέσω wap. Για να είμαι πιο σαφής, αναφέρομαι στο τελευταίο μήνυμα στις λίστες, του κ. Γαλάτουλα, σχετικά με τη δημιουργία του ιστότοπου Debconf.gr. Είμαι τελείως ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ σε αυτήν την πρωτοβουλία η οποία έγινε αψυχολόγητα, χωρίς πλάνο και χωρίς σοβαρή συζήτηση (ναι, διάβασα την όλη συζήτηση που έγινε στις λίστες). Συγκεκριμένα:

1. Αγαπητέ Μανώλη, ζήτησες άδεια απ' τους κύριους οργανωτές του Debconf για να κλείσεις το συγκεκριμένο domain? Αν όχι, κακώς. Για να σε προλάβω, εγώ είχα ζητήσει άδεια για το Debian.gr. Με τη συγκεκριμένη κίνησή σου, είναι σα να υποδηλώνεις ανταγωνισμό προς τον ίδιο το θεσμό του Debconf εκ μέρους μας, κάτι το οποίο δεν ισχύει και ταυτόχρονα το μόνο που θα επιτύχει αυτή η κίνηση, είναι να μας προσδώσει τον χαρακτηρισμό της
ανευθυνότητας και της προχειρότητας.

2. Σαν κίνηση στη παρούσα στιγμή, είναι άνευ ουσίας, διότι υπάρχουν πολύ σημαντικότερα θέματα στην οργάνωση ενός παγκόσμιου συνεδρίου, από το στήσιμο ενός ιστότοπου. Συν το ότι
είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν έχουν ξεκινήσει καν συζητήσεις για το θέμα.

3. Δεν ερωτήθηκε κανένας "αρμόδιος" εν Ελλάδι για το θέμα, όπως εγώ ή ο Φαίδων και αν
ρωτήθηκε αγνοήθηκε η άποψή του.

Για να μη μακρηγορώ, ξαναδηλώνω ότι είμαι αντίθετος με αυτή τη κίνηση και μάλιστα θέλω να δηλώσω και αρκετά εκνευρισμένος, γιατί στα δικά μου μάτια με αυτόν τον τρόπο
υπονομεύονται όλες οι προσπάθειες όσων έχουμε ασχοληθεί με το θέμα και επέτρεψέ μου να
σου πω ότι δυστυχώς η δικιά σου η συμμετοχή ήταν πολύ μικρή.


Κωνσταντίνος Μαργαρίτης


On Thu, 13 Jul 2006 00:11:37 +0300, Emmanuel Galatoulas <galas@tee.gr> wrote:
Λοιπόν όπως είχα ανακοινώσει σε
παλιότερο post
δημιουργήθηκε το domain debconf.gr.

η κίνηση αυτή έχει σαν σκοπό το να
βοηθήσει
στον καλλίτερο συντονισμό της
προσπάθειας για
το Debconf9 αλλά και γενικότερα κάποιων events
και δράσεων που οπωσδήποτε θα είναι
απαραίτητες
και πιστεύω θα γίνουν σε μια πορεία
κλιμάκωσης για
την υποψηφιότητα μας.

Το site είναι σε πρώτη φάση σε Drupal μιας και
νομίζω
ότι είμαστε οι περισσότεροι
εξοικειωμένοι μ' αυτό. Η άποψη
μου είναι ότι το site θα πρέπει να έχει
ουσιαστική και όχι
τυπική λειτουργία. Η ανάπτυξή του θα
είναι ανάλογη της
συμμετοχής μας. Προφανώς η χρησιμότητά
του είναι κυρίως
στην προετοιμασία της υποψηφιότητας,
συμπληρωματικά προς
άλλα interfaces για το σκοπό αυτό που
αναπτύσσονται κυρίως
στα "ωριμότερα" στάδια της προσπάθειας
αυτής
(πχ. wiki του Debconf στο Debian)

Είναι βέβαια ανοιχτό στη διαχείριση από
όποιους άλλους
θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό.
Προσωρινά το  domain
έχει κατοχυρωθεί μέσω του Τεχνικού
Επιμελητηρίου
Ελλάδας (ΤΕΕ) σαν "χορηγία", κάτι που
φυσικά μπορεί
να αλλάξει άμεσα όταν επιτέλους η
κοινότητα του Debian
(ή μια άλλη ανάλογη στο χώρο του  ΕΛ/ΛΑΚ)
αποκτήσει την
νομική υπόσταση - που έτσι κι αλλιώς
πρέπει να αποκτήσει
εν όψει ανάληψης του Debconf.


αυτά για την ώρα
enjoy!


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-greek-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: