[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://dashBoas,

esta é corta, por se alguén máis se anima a botarlle un ollo.

Debo recoñecer que non atopei unha tradución de «shell script» que me 
convencera de todo. Quedou «script de shell», que segundo o open-tran é 
bastante usada.

O Mércores, 20 de Xullo de 2011 00:00:15 Jorge Barreiro escribiu:
> Saúdos.
# Galician translation of dash's debconf templates
# This file is distributed under the same license as the dash package.
#
# Jacobo Tarrio <jtarrio@debian.org>, 2007, 2008.
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dash\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dash@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-27 12:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-11 20:06+0200\n"
"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: gl\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dash.templates.in:1001
msgid "Use dash as the default system shell (/bin/sh)?"
msgstr ""
"Desexa usar «dash» como a consola predeterminada do sistema (/bin/sh)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dash.templates.in:1001
msgid "The system shell is the default command interpreter for shell scripts."
msgstr ""
"A consola do sistema é o intérprete de comandos predeterminado para scripts "
"de "
"shell."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dash.templates.in:1001
msgid ""
"Using dash as the system shell will improve the system's overall "
"performance. It does not alter the shell presented to interactive users."
msgstr ""
"Usar «dash» como consola de sistema mellorará o rendemento global do "
"sistema. "
"Non afecta aos scripts que se lles presentan aos usuarios interactivos."

#~ msgid "Install dash as /bin/sh?"
#~ msgstr "¿Instalar dash coma /bin/sh?"

#~ msgid ""
#~ "The default /bin/sh shell on Debian and Debian-based systems is bash."
#~ msgstr ""
#~ "O intérprete de ordes /bin/sh por defecto dos sistemas Debian e baseados "
#~ "en Debian é bash."

#~ msgid ""
#~ "However, since the default shell is required to be POSIX-compliant, any "
#~ "shell that conforms to POSIX, such as dash, can serve as /bin/sh. You may "
#~ "wish to do this because dash is faster and smaller than bash."
#~ msgstr ""
#~ "Nembargantes, como o intérprete de ordes por defecto ten que ser "
#~ "compatible con POSIX, calquera shell que siga POSIX, coma dash, pode "
#~ "servir coma /bin/sh. Pode ser unha boa idea facelo, xa que dash é máis "
#~ "rápido e máis pequeno que bash."

Reply to: