[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

po2pot



Nestes días, tentando poñerme a revisar todo o que hay pendente, que é moito, das traducións de Debian, atopeime con que o mellor era comezar de cero, a partires dos .pot e así poder empregar como MT as revisións que levo feitas para Ubuntu, mais atopeime con que tería que editar as cabeceiras unha a unha para manter os historiais de tradución.

Para solucionalo fixen un pequeno script para extraer o .pot mantendo as cabeceiras e que chamei «script-po2pot»

#!/bin/sh
if [ ! -e templates ]
 then
    mkdir templates
fi
msgfilter --input=${1}.po --output-file=./templates/${1}.pot --keep-header sed --_expression_='s/.*//'

Despois pensei en facelo sen ter que renomear o .pot a .po e quedou así (script-po2n-po)

#!/bin/sh
if [ ! -e templates ]
 then
    mkdir templates
fi
msgfilter --input=${1}.po --output-file=./templates/${1}.pot --keep-header sed --_expression_='s/.*//'

só hay que executalo como : sh script-po2pot nome_ficheiro ou como : ./script-po2pot nome_ficheiro
para un ficheiro chamado gl.po sería : sh script-po2pot gl

un día de aburrimento igual lle fago unha interface gráfica con «yad»

--
 /\  Dia da liberdade dos documentos -  Libera os teus documentos
_\/` http://documentfreedom.org/     -  30 de marzo de 2011


Reply to: