[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BoasOla, non me presentara antes.
Hai xa moito tempo que lle levamos dando voltas a Debian. Mellor dito,
esquivando. Nalgún momento haberá que darlle ese pulo que necesita. O
importante será non queimarse antes de tempo.


Saúdos,
Antón Méixome

El día 8 de marzo de 2011 14:13, Miguel Bouzada <mbouzada@gmail.com> escribió:
> Polo que se ve, con Antón Méixome xa somos tres :-D
>
> El 8 de marzo de 2011 14:02, <adriyetichaves@gmail.com> escribió:
>>
>> Ala, xa estou na lista de tradución da competencia ;)
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-galician-request@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>> listmaster@lists.debian.org
>> Archive: [🔎] 4d7628c3.8937e30a.6f59.27db@mx.google.com">http://lists.debian.org/[🔎] 4d7628c3.8937e30a.6f59.27db@mx.google.com
>>
>
>
>
> --
>  /\  Dia da liberdade dos documentos -  Libera os teus documentos
> _\/` http://documentfreedom.org/    ; -  30 de marzo de 2011
>-- 
Antón Méixome - Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl // http://blog.libreoffice.gl


Reply to: