[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

glibc 2.36-8: Please update debconf PO translation for the package glibcHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
glibc. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against glibc.

Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glibc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: glibc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2023-01-03 21:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-04 20:45+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:1001
msgid "All locales"
msgstr "Kaikki maa-asetukset"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid "Locales to be generated:"
msgstr "Luotavat maa-asetukset:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users "
"to use their language, country, characters, collation order, etc."
msgstr ""
"Maa-asetusten avulla on mahdollista vaihtaa käytettävää kieltä ja antaa "
"käyttäjien asettaa haluamansa kieli, maa, merkistö, aakkostustapa, jne."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Please choose which locales to generate. UTF-8 locales should be chosen by "
"default, particularly for new installations. Other character sets may be "
"useful for backwards compatibility with older systems and software."
msgstr ""
"Valitse mitkä maa-asetukset luodaan. Oletuksena tulisi valita UTF-8-tyypin "
"asetuksia, erityisesti uusissa asennuksissa. Muut merkkijoukot voi olla "
"tarpeen vanhempien järjestelmien ja ohjelmien kanssa yhteensopivuussyistä."

#. Type: select
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Ei mikään"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid "Default locale for the system environment:"
msgstr "Järjestelmän oletusmaa-asetus:"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"Many packages in Debian use locales to display text in the correct language "
"for the user. You can choose a default locale for the system from the "
"generated locales."
msgstr ""
"Monet Debianin paketit käyttävät maa-asetuksia näyttääkseen tekstit "
"käyttäjälle oikealla kielellä. Järjestelmän oletusmaa-asetus voidaan valita "
"luoduista maa-asetuksista."

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"This will select the default language for the entire system. If this system "
"is a multi-user system where not all users are able to speak the default "
"language, they will experience difficulties."
msgstr ""
"Tämä asettaa koko järjestelmän oletuskielen. Jos tällä järjestelmällä on "
"useita käyttäjiä, eivätkä kaikki käyttäjät ymmärrä oletuskieltä, heillä "
"tulee olemaan ongelmia."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid "Do you want to upgrade glibc now?"
msgstr "Tulisiko glibc päivittää nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more. "
"The installation process is able to restart some services (such as ssh or "
"telnetd), but other programs cannot be restarted automatically. One such "
"program that needs manual stopping and restart after the glibc upgrade by "
"yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 "
"sessions."
msgstr ""
"Käynnissä olevat palvelut ja ohjelmat, jotka käyttävät NSS:ää, täytyy "
"käynnistää uudelleen. Muuten ne eivät välttämättä enää pysty tekemään hakuja "
"tai tunnistautumisia. Asennusprosessi pystyy käynnistämään jotkin palvelut "
"uudelleen (esimerkiksi ssh:n ja telnetdin), mutta muita ohjelmia ei voida "
"käynnistää automaattisesti uudelleen. Yksi tällainen ohjelma, joka täytyy "
"käsin pysäyttää ja käynnistää uudelleen glibcin päivityksen jälkeen, on xdm. "
"Tämä johtuu siitä, että automaattinen uudelleenkäynnistys saattaisi "
"keskeyttää aktiiviset X11-istuntosi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"This script detected the following installed services which must be stopped "
"before the upgrade: ${services}"
msgstr ""
"Tämä komentosarja löysi seuraavat asennetut palvelut, jotka tulee pysäyttää "
"ennen päivitystä: ${services}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer "
"No to the question below."
msgstr ""
"Jos haluat keskeyttää päivityksen nyt ja jatkaa myöhemmin, älä valitse tätä "
"vaihtoehtoa."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
msgstr ""
"Palvelut, jotka tulee käynnistää uudelleen GNU libc -kirjastoa "
"päivitettäessä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
"(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
"review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
"be restarted now, and correct it if needed."
msgstr ""
"Käynnissä olevat palvelut ja ohjelmat, jotka käyttävät NSS:ää, täytyy "
"käynnistää uudelleen. Muuten ne eivät välttämättä enää pysty tekemään hakuja "
"tai tunnistautumisia (esimerkiksi ssh:n kanssa kirjautuminen ei välttämättä "
"onnistu). Tarkista alla oleva välilyönnein eroteltu lista niiden palveluiden "
"init.d-komentosarjoista, jotka käynnistetään nyt uudelleen, ja korjaa sitä "
"tarvittaessa."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
msgstr ""
"Huomautus: sshd:n tai telnetd:n uudelleenkäynnistyksen ei pitäisi vaikuttaa "
"olemassa oleviin yhteyksiin."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for GNU libc upgrade"
msgstr ""
"Joidenkin palveluiden käynnistys epäonnistui päivitettäessä GNU libc:tä"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the GNU libc library "
"upgrade:"
msgstr ""
"Seuraavia palveluita ei voitu käynnistää uudelleen päivitettäessä GNU libc -"
"kirjastoa:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running 'invoke-rc.d <service> "
"start'."
msgstr ""
"Nämä palvelut tulee käynnistää käsin ajamalla ”invoke-rc.d <palvelu> start”."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:4001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver ja xlockmore täytyy käynnistää uudelleen ennen päivitystä"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:4001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the GNU libc library will leave you unable to authenticate to "
"these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Järjestelmässä on ajossa yksi tai useampia xscreensaverin tai xlockmoren "
"instansseja. Johtuen epäyhteensopivista muutoksista ohjelmakirjastoissa GNU "
"libc:n päivityksen jälkeen et voi tunnistautua käyttäen näitä ohjelmia. "
"Ohjelmat tulisi käynnistää uudelleen tai pysäyttää ennen päivityksen "
"jatkamista, jotta käyttäjät eivät jää lukituiksi ulos sessioistaan. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:5001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr ""
"Käynnistetäänkö palvelut kysymättä uudelleen pakettien päivityksen "
"yhteydessä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:5001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart. You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Järjestelmässäsi on asennettuna palveluita, jotka tulee käynnistää uudelleen "
"päivitettäessä tiettyjä ohjelmakirjastoja, kuten libpam, libc ja libssl. "
"Koska palveluiden uudelleenkäynnistys saattaa aiheuttaa katkoja palveluihin, "
"kunkin päivityksen yhteydessä yleensä kysytään luetteloa käynnistettävistä "
"palveluista. Voit valita tämän vaihtoehdon, jos et halua nähdä kysymystä "
"jokaisen kirjastopäivityksen yhteydessä. Tällöin tarvittavat palvelut "
"käynnistetään uudelleen automaattisesti."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:6001
msgid "Kernel must be upgraded"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:6001
msgid ""
"This version of the GNU libc requires kernel version ${kernel_ver} or "
"later. Please upgrade your kernel and reboot before installing glibc. You "
"may need to use \"apt -f install\" after reboot to solve dependencies."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:7001
msgid "Kernel version not supported"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:7001
msgid ""
"This version of the GNU libc requires kernel version ${kernel_ver} or "
"later. Older versions might work but are not officially supported by "
"Debian. Please consider upgrading your kernel."
msgstr ""

Reply to: