[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dbconfig-common 2.0.12: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
dbconfig-common. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against dbconfig-common.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 01 Sep 2019 20:51:58 +0200.

Thanks in advance,
Paul Gevers

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-18 20:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-27 15:12+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Tullaanko tältä palvelimelta ottamaan yhteyksiä etätietokantoihin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For the database types that support it, dbconfig-common includes support "
#| "for configuring databases on remote systems. When installing a package's "
#| "database via dbconfig-common, the questions related to remote "
#| "configuration are asked with a priority such that they are skipped for "
#| "most systems."
msgid ""
"For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
"configuring databases on remote systems. When installing a package's "
"database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
"are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr ""
"Ohjelma dbconfig-common sisältää tuen tietokantojen asetusten tekoon etänä "
"sikäli kun tietokannat tätä tukevat. Jos paketin tietokanta asennetaan "
"dbconfig-commonin kautta, etäasetuksiin liittyvät kysymykset kysytään "
"sellaisella prioriteetilla, että ne ohitetaan useimmissa järjestelmissä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you select this option, the default behaviour will be to prompt you "
#| "with questions related to remote database configuration when you install "
#| "new packages."
msgid ""
"If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
"questions related to remote database configuration when you install new "
"packages."
msgstr ""
"Jos valitset tämän vaihtoehdon, oletus on, että asennettaessa uusia "
"paketteja etätietokantojen asetuksiin liittyvät kysymykset kysytään."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Jos olet epävarma, älä valitse tätä vaihtoehtoa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "Remember database passwords permanently in debconf?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"When you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-common, "
"administrator-level database passwords are needed. By default, these "
"passwords are not stored, so you will be prompted for them each time."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
#| "the debconf password database. The debconf password database is "
#| "protected by unix file permissions, though this is less secure and thus "
#| "not the default setting."
msgid ""
"Alternatively the passwords can be permanently remembered in the debconf "
"database (which is protected by Unix file permissions), though this is less "
"secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Tämä toimintatapa voidaan poistaa käytöstä. Tällöin salasanat säilytetään "
"debconfin salasanatietokannassa. Salasanatietokanta on suojattu unixin "
"tiedosto-oikeuksilla, mutta tämä on silti vähemmän turvallinen vaihtoehto, "
"eikä siksi ole oletusasetus."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you would rather not be bothered for an administrative password every "
#| "time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
#| "choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgid ""
"If you would rather not be bothered for an administrative password every "
"time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
"choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr ""
"Jos ylläpitosalasanaa ei haluta syöttää joka kerta kun tietokantaohjelma "
"päivitetään dbconfig-commonin avulla, valitse tämä. Muussa tapauksessa älä "
"valitse tätä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Asetetaanko paketin ${pkg} tietokanta dbconfig-commonilla?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "${pkg} must have a database installed and configured before it can be "
#| "used. If you like, this can be handled with dbconfig-common."
msgid ""
"The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
"can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Paketilla ${pkg} tulee olla tietokanta asennettuna ja asetettuna ennen kuin "
"sitä voidaan käyttää. dbconfig-common voi haluttaessa hoitaa tämän."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you are an advanced database administrator and know that you want to "
#| "perform this configuration manually, or if your database has already been "
#| "installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
#| "needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgid ""
"If you are an advanced database administrator and know that you want to "
"perform this configuration manually, or if your database has already been "
"installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
"needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr ""
"Jos tiedät, että haluat tehdä asetukset käsin tai jos tietokanta on jo "
"asennettuna ja asetettuna, älä valitse tätä. Lisätietoja tarvittavista "
"toimista löytyy mitä luultavimmin hakemistosta /usr/share/doc/${pkg}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Muussa tapauksessa tämä luultavasti tulisi valita."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Re-install database for ${pkg}?"
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "Asennetaanko paketin ${pkg} tietokanta uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
"database which it uses."
msgstr ""
"Koska paketin ${pkg} asetuksia ollaan tekemässä uudelleen, saatetaan myös "
"sen käyttämä tietokanta haluta asentaa uudelleen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you wish to re-install the database for ${pkg}, you should select this "
#| "option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the "
#| "package for unrelated reasons), you should not select this option."
msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Valitse tämä vaihtoehto, jos paketin ${pkg} tietokanta tulisi asentaa "
"uudelleen. Jos et halua, että näin tehdään (jos olet tekemässä asetuksia "
"uudelleen muista syistä), älä valitse tätä vaihtoehtoa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you opt to reinstall the database and install it under a name "
"that already exists, the old database will be dropped without further "
"questions. In that case a backup of the original database is made in /var/"
"tmp/."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you change the name of the database, the old database will not "
"be removed. If you change the name of the user that connects to the "
"database, the privileges of the original user will not be revoked."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Päivitetäänkö paketin ${pkg} tietokanta dbconfig-commonin avulla?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
#| "need to be formed on ${pkg}. Typically this is due to changes in how a "
#| "new upstream version of the package needs to store its data."
msgid ""
"According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
"need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
"new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr ""
"Paketin ${pkg} ylläpitäjän mukaan sen tietokantaa on päivitettävä. "
"Tyypillisesti tämä johtuu uuden version erilaisesta tavasta tallentaa "
"tietoja."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you want to handle this process manually, you should refuse this "
#| "option. Otherwise, you should choose this option. During the upgrade a "
#| "backup of your database will be made in /var/cache/dbconfig-common/"
#| "backups, from which the database can be restored in the case of problems."
msgid ""
"If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
"Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
"the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
"the database can be restored in the case of problems."
msgstr ""
"Älä valitse tätä, jos päivitys halutaan tehdä käsin. Muussa tapauksessa tämä "
"tulisi valita. Päivityksen aikana tietokannasta tehdään varmuuskopio "
"hakemistoon /var/cache/dbconfig-common/backups, josta se voidaan palauttaa "
"ongelmien ilmetessä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr ""
"Poistetaanko paketin ${pkg} tietokanta ja sen asetukset dbconfig-commonin "
"avulla?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
#| "underlying database."
msgid ""
"Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
"underlying database and the privileges for the user associated with this "
"package."
msgstr ""
"Koska pakettia ${pkg} ollaan poistamassa, on mahdollista ettei sen käyttämää "
"tietokantaa enää tarvita."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "If you like, database removal can be handled with dbconfig-common."
msgid ""
"Please choose whether database removal and privilege revocation should be "
"handled with dbconfig-common."
msgstr "dbconfig-common voi haluttaessa hoitaa tietokannan poiston."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"If you choose this option, dbconfig-common will check if ${pkg} provided "
"scripts and database commands to undo package specific operations and run "
"them if they exist. Then it will ask if you want to delete the ${pkg} "
"database and revoke the standard privileges for the user of ${pkg}. If you "
"don't want any of this, or if you want to handle this manually, you should "
"refuse this option."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} käyttämän tietokannan tyyppi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "${pkg} can be configured to use one of many database types. Below, you "
#| "will be presented with the available choices."
msgid ""
"The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
"Below, you will be presented with the available choices."
msgstr ""
"Paketin ${pkg} tietokannan tyyppi voidaan valita useammasta vaihtoehdosta. "
"Saatavilla olevat vaihtoehdot on esitetty alla."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"If other database types are supported by ${pkg} but not shown here, the "
"reason for their omission is that the corresponding dbconfig-<database type> "
"packages are not installed. If you know that you want the package to use "
"another supported database type, your best option is to back out of the "
"dbconfig-common questions and opt out of dbconfig-common assistance for this "
"package for now. Install your preferred dbconfig-<database type> option from "
"the list in the package dependencies, and then \"dpkg-reconfigure ${pkg}\" "
"to select it."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to purge the database for ${pkg}?"
msgid "Delete the database for ${pkg}?"
msgstr "Siivotaanko paketin ${pkg} tietokanta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you no longer need the database for ${pkg}, this is your chance to "
#| "remove them."
msgid ""
"If you no longer need the database for ${pkg} and the privileges of the "
"database user of ${pkg}, you can choose to delete the database and revoke "
"the privileges now."
msgstr ""
"Jos paketin ${pkg} tietokantaa ei enää tarvita, se voidaan poistaa nyt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
#| "choose this option. If you want to hold this data for another time, or "
#| "if you would rather handle this process manually, you should refuse this "
#| "option."
msgid ""
"If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
"choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
"handle this process manually, you should refuse this option. Either way, it "
"won't affect your other databases."
msgstr ""
"Jos paketin ${pkg} tietokantaan tallentamia tietoja ei enää tarvita, valitse "
"tämä vaihtoehto. Jos tiedot halutaan säilyttää myöhempään käyttöön tai "
"poistaa mieluummin käsin, älä valitse tätä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to backup the database for ${pkg} before upgrading?"
msgid "Back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr ""
"Tulisiko paketin ${pkg} tietokannasta ottaa varmuuskopio ennen päivitystä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
#| "installation progress. Just in case, the database can be backed up "
#| "before this is done, so that if something goes wrong, you can revert to "
#| "the previous package version and repopulate your database."
msgid ""
"The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
"installation process. Just in case, the database can be backed up before "
"this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
"previous package version and repopulate the database."
msgstr ""
"Paketin ${pkg} käyttämä tietokanta tulee päivittää osana asennusprosessia. "
"Tietokannasta voidaan tehdä varmuuskopio siltä varalta, että jokin menee "
"pieleen. Tällöin on mahdollisuus palauttaa paketin edellinen versio ja tuoda "
"tiedot takaisin tietokantaan."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Salasanan varmennus:"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "Passwords do not match."
msgid "Password mismatch"
msgstr "Salasanat eivät täsmää."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "Passwords do not match."
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Salasanat eivät täsmää."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "keskeytä"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "yritä uudelleen"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "yritä uudelleen (ohita kysymykset)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "ignore"
msgstr "jätä huomiotta"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
#, fuzzy
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Tietokantaa poistettaessa tapahtui virhe."

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} should hold a backup of the database, made just "
"before the upgrade (unless the error occurred during backup creation, in "
"which case no changes will have been applied yet). Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#, fuzzy
#| msgid "Name of your database's administrative user:"
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Tietokannan ylläpitokäyttäjätunnuksen nimi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#, fuzzy
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Tietokantaa poistettaessa tapahtui virhe."

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
#, fuzzy
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Tietokantaa poistettaessa tapahtui virhe."

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid ""
"As a result it was not possible to remove the database for ${pkg}. Your "
"options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave the database and user privileges in place."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
"installed and configured first, which is not something that can be checked "
"for automatically."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#. Additionally, ${dbpackage} can be replaced with "mysql-server", so
#. that length suits, but ${pkg} usually will expand more.
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Choose this when in doubt and install ${dbpackage} before\n"
"  continuing with the configuration of this package. This causes the\n"
"  installation of ${pkg} to fail for now.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
"  Choose this if you chose the wrong database type by mistake.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} ${dbvendor}-tietokantapalvelimen verkkonimi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid ""
"Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
"new host."
msgstr ""
"Valitse käytettävä verkkonimi tai valitse ”new host” syöttääksesi uuden "
"nimen."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "Palvelun ${dbvendor} portin numero:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If the ${dbvendor} database on the remote host is running on a non-"
#| "standard port, this is your opportunity to specify what it is. To use "
#| "the default port, leave this field blank."
msgid ""
"Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
"running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr ""
"Jos ${dbvendor}-tietokantaa ajetaan etäpalvelimella epästandardissa "
"portissa, anna tässä portin numero. Jätä kenttä tyhjäksi käyttääksesi "
"oletusporttia."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr "Kone, jolla paketin ${pkg} ${dbvendor}-palvelinta ajetaan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr "Anna ${dbvendor}-etäpalvelimen verkkonimi."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Note: you must have already arranged for the administrative account to be "
#| "able to remotely create databases and grant privileges."
msgid ""
"You must have already arranged for the administrative account to be able to "
"remotely create databases and grant privileges."
msgstr ""
"Huomaa: Ylläpitotunnuksen tulee jo olla olemassa, jotta voitaisiin etänä "
"luoda tietokantoja ja antaa oikeuksia."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} ${dbvendor}-tietokannan nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid ""
"Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr "Anna nimi paketin ${pkg} käyttämälle ${dbvendor}-tietokannalle."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} käyttäjätunnus ${dbvendor}-tietokantaan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
#| "database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a "
#| "system login, especially if the database is on a remote server."
msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"Anna käyttäjätunnus ${dbvendor}-tietokantaan, joka paketin ${pkg} tulisi "
"rekisteröidä. Käyttäjätunnus ${dbvendor}-tietokantaan ei välttämättä ole "
"sama kuin järjestelmään kirjauduttaessa käytettävä tunnus, erityisesti jos "
"tietokanta on etäpalvelimella."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This is the user which will own the database, tables and other objects to "
#| "be created by this installation. This user will have complete freedom to "
#| "insert, change or delete data in the database."
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables, and other objects to "
"be created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change, or delete data in the database."
msgstr ""
"Tämä käyttäjätunnus asetetaan asennusprosessin luoman tietokannan, taulujen "
"ja muiden objektien omistajaksi. Käyttäjällä on täydet oikeudet lisätä, "
"muuttaa tai poistaa tietokannan tietoja."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"If your username contains an @, you need to specify the domain as well (see "
"below)."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Advanced usage: if you need to define the domain that the user will log in "
"from, you can write \"username@domain\"."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} ${dbvendor}-tietokannan varastohakemisto:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
"be installed into."
msgstr ""
"Anna polku, johon paketin ${pkg} ${dbvendor}-tietokantatiedosto tulisi "
"asentaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
"the generated database file."
msgstr ""
"Hakemiston oikeudet asetetaan täsmäämään luodun tietokantatiedoston "
"oikeuksiin."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:29001
#, fuzzy
#| msgid "unix socket"
msgid "Unix socket"
msgstr "unix-pistoke"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "TCP/IP"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} ja MySQL-tietokannan välinen yhteyskäytäntö:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a "
#| "local unix socket (this provides the best performance). However, if you "
#| "would like to connect with a different method, or to a different server "
#| "entirely, select an option from the choices below."
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
"Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
"different method, or to a different server entirely, select the appropriate "
"option from the choices here."
msgstr ""
"Oletuksena paketti ${pkg} asetetaan käyttämään MySQL-palvelinta paikallisten "
"unix-pistokkeiden kautta (tämä tarjoaa parhaan suorituskyvyn). Jos kuitenkin "
"halutaan toimia toisin tai käyttää toista palvelinta, valitse vaihtoehto "
"alla olevista."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} salasana MySQL-ohjelmaan:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:30001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please provide a password for ${pkg} to register with the database "
#| "server. If left blank, a random password will be generated for you."
msgid ""
"Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
"If left blank, a random password will be generated."
msgstr ""
"Anna salasana, jota paketti ${pkg} käyttää rekisteröityessään "
"tietokantapalvelimelle. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, luodaan satunnainen "
"salasana."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:31001
#, fuzzy
#| msgid "Name of your database's administrative user:"
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Tietokannan ylläpitokäyttäjätunnuksen nimi:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:31001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the name of the account with which this package should perform "
#| "administrative actions? This user is the one which is able to create new "
#| "database users."
msgid ""
"Please provide the name of the account with which this package should "
"perform administrative actions. This user is the one with the power to "
"create new database users."
msgstr ""
"Anna käyttäjätunnus, jota tämän paketin tulisi käyttää "
"ylläpitotoiminnoissaan. Tämän käyttäjän pitää voida luoda uusia "
"tietokantakäyttäjiä."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the "
#| "same as the UNIX login 'root'."
msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is not the same as "
"the Unix login \"root\"."
msgstr ""
"MySQL:n tapauksessa tunnus on lähes aina ”root”. Tämä EI ole sama kuin UNIX-"
"tunnus ”root”."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#, fuzzy
#| msgid "Password of your database's administrative user:"
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Tietokannan ylläpitokäyttäjätunnuksen salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the password for the administrative account with which this "
#| "package should create its MySQL database and user?"
msgid ""
"Please provide the password for the administrative account \"${dbadmin}\" "
"with which this package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Anna salasana ylläpitotunnukselle, jolla tämän paketin tulisi luoda MySQL-"
"tietokantansa ja -käyttäjätunnuksensa."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28001
#, fuzzy
#| msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgid "Authentication plugin for MySQL database:"
msgstr "Paketin ${pkg} ja MySQL-tietokannan välinen yhteyskäytäntö:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid ""
"Database user accounts can be configured to use a variety of plugins for "
"authentication with MySQL. If the server default won't work with this "
"application, it is necessary to specify one that will. Please select one "
"from the list of available plugins. Leaving the selection set to its "
"original value should work unless a remote server is using unpredictable "
"defaults, but other options may not be supported by ${pkg}. If problems "
"arise, the package's documentation should give hints; see /usr/share/doc/"
"${pkg}/."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid ""
"Your options are:\n"
" * default - use the default determined by the server.\n"
" * mysql_native_password - no MySQL authentication plugin is used.\n"
" * sha256_password - a more secure password encryption algorithm.\n"
" * caching_sha2_password - SHA2 plus an in-memory authentication cache."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "TCP/IP + SSL"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} ja PostgreSQL-tietokannan välinen yhteyskäytäntö:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through "
#| "a local unix socket (this provides the best performance). However, if you "
#| "would like to connect with a different method, or to a different server "
#| "entirely, select an option from the choices below."
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through TCP/"
"IP because that method works in most circumstances. To connect with a "
"different method, select the appropriate option from the choices here."
msgstr ""
"Oletuksen paketti ${pkg} asetetaan käyttämään PostgreSQL-palvelinta "
"paikallisten unix-pistokkeiden kautta (tämä tarjoaa parhaan suorituskyvyn). "
"Jos kuitenkin halutaan toimia toisin tai käyttää toista palvelinta, valitse "
"vaihtoehto alla olevista."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:30001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} salasana PostgreSQL-ohjelmaan:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:30001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you are using \"ident\" based authentication, the supplied password "
#| "will not be used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may "
#| "need to be reconfigured to allow password-authenticated access."
msgid ""
"If you are using \"ident\" authentication, the supplied password will not be "
"used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to be "
"reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr ""
"Käytettäessä ”ident”-pohjaista tunnistautumista annettua salasanaa ei "
"käytetä ja se voidaan jättää tyhjäksi. Muussa tapauksessa PostgreSQL:n "
"asetuksia tulee ehkä muuttaa salasanalla tunnistautumisen sallimiseksi."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Tietokannan ylläpitokäyttäjätunnuksen salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the password for the administrative account with which this "
#| "package should create its MySQL database and user?"
msgid ""
"Please provide the password for the ${dbadmin} account with which this "
"package should perform administrative actions."
msgstr ""
"Anna salasana ylläpitotunnukselle, jolla tämän paketin tulisi luoda MySQL-"
"tietokantansa ja -käyttäjätunnuksensa."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the password for the account with which this package should "
#| "perform administrative actions? (For a normal Debian PostgreSQL "
#| "installation, a database password is not required, since authentication "
#| "is done at the system level.)"
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation, a database password is not required, "
"since authentication is done at the system level."
msgstr ""
"Anna salasana tunnukselle, jota tämän paketin tulisi käyttää "
"ylläpitotoimissaan. (Normaalissa Debianin PostgreSQL-asennuksessa "
"tietokantasalasanaa ei tarvita, koska tunnistautuminen tehdään "
"järjestelmätasolla.)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:33001 ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:33001 ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "password"
msgstr "salasana"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
#, fuzzy
#| msgid "Method for authenticating PostgreSQL administrator:"
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "PostgreSQL-ylläpitäjän tunnistautumistapa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for "
#| "authenticating connections. Please select what method the administrative "
#| "user should use when connecting to the server."
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the administrative user should use "
"when connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-palvelimet tarjoavat useampia eri menetelmiä tunnistautumiseen. "
"Valitse mitä menetelmää tulisi käyttää ylläpitokäyttäjän ottaessa yhteyttä "
"palvelimeen."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002 ../dbconfig-common.templates:34002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
#| "that the owner of the unix socket is allowed to connect."
msgid ""
"With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
"that the owner of the Unix socket is allowed to connect. PostgreSQL itself "
"calls this peer authentication."
msgstr ""
"Käytettäessä ”ident”-tunnistautumista paikallisella koneella palvelin "
"tarkistaa, että unix-pistokkeen omistajalla on oikeus avata yhteys."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002 ../dbconfig-common.templates:34002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC 1413 based ident is "
#| "used (note this can be considered a security risk)."
msgid ""
"With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC-1413-based ident is used "
"(which can be considered a security risk)."
msgstr ""
"Käytettäessä ”ident”-tunnistautumista etäpalvelimilla käytetään RFC 1413 -"
"pohjaista identiä (huomaa, että tätä voidaan pitää turvariskinä)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002 ../dbconfig-common.templates:34002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
#| "for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). "
#| "Note that the password is still passed in the clear across network-based "
#| "connections if your connection is not configured to use SSL."
msgid ""
"With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
"for use with some authentication backend (such as \"MD5\" or \"PAM\"). Note "
"that the password is still passed in the clear across network connections if "
"your connection is not configured to use SSL."
msgstr ""
"Käytettäessä ”salasana”-tunnistautumista salasana lähetetään palvelimelle "
"käytettäväksi jonkin tunnistautumistaustaohjelman kanssa (kuten ”md5” tai "
"”pam”). Huomaa, että salasana lähetetään salaamattomana verkkoyhteyksissä "
"ellei yhteyttä ole asetettu käyttämään SSL:ää."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For a default Debian PostgreSQL installation running on the same host, "
#| "you probably want \"ident\"."
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"ident\" "
"is recommended."
msgstr ""
"Jos käytössä on PostgreSQL Debianin oletusasennuksena, jota ajetaan samalla "
"koneella, kannattaa luultavasti valita ”ident”."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "PostgreSQL-käyttäjän tunnistautumistapa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for "
#| "authenticating connections. Please select what method the database user "
#| "should use when connecting to the server."
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the database user should use when "
"connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-palvelimet tarjoavat useampia eri menetelmiä tunnistautumiseen. "
"Valitse mitä menetelmää tulisi käyttää tietokantakäyttäjän ottaessa yhteyttä "
"palvelimeen."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For a default Debian PostgreSQL installation running on the same host, "
#| "you probably want \"ident\"."
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"password"
"\" is recommended, because typically the system username doesn't match the "
"database username."
msgstr ""
"Jos käytössä on PostgreSQL Debianin oletusasennuksena, jota ajetaan samalla "
"koneella, kannattaa luultavasti valita ”ident”."

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
#, fuzzy
#| msgid "Choose a different PostgreSQL connection method?"
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "Valitaanko toinen menetelmä yhteyden ottamiseksi PostgreSQL:ään?"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid ""
"Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
"selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
"local user that does not exist."
msgstr ""
"Ikävä kyllä tietokantayhteyttä ei voida ottaa paketille ${pkg} valitulla "
"menetelmällä, koska se vaatisi sellaisen paikallisen käyttäjätunnuksen "
"olemassa oloa, jota ei ole."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Muutetaanko PostgreSQL-asetuksia automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It has been determined that the database installation for ${pkg} can not "
#| "be automatically accomplished without making changes to your PostgreSQL "
#| "server's access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-"
#| "common when your package is installed. If you would prefer that this be "
#| "done manually (or not at all), please add the following line to your "
#| "pg_hba.conf:"
msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} cannot be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
"the package is installed. If instead you would prefer to do it manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Paketin ${pkg} tietokanta-asennusta ei voida automaattisesti tehdä "
"muuttamatta PostgreSQL-palvelimen pääsyasetuksia. Nämä asetukset "
"suositellaan tehtäväksi dbconfig-commonin toimesta, kun paketti asennetaan. "
"Jos ne halutaan tehdä käsin, on seuraava rivi lisättävä tiedostoon pg_hba."
"conf:"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Palautetaanko PostgreSQL-asetukset automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
#| "access control entry in your PostgreSQL server's configuration. While "
#| "keeping such an entry will not break any software on your system, it may "
#| "be seen as a potential security concern. It is suggested that this be "
#| "done by dbconfig-common when your package is removed. If you would "
#| "prefer that this be done manually (or not at all), please remove the "
#| "following line from your pg_hba.conf:"
msgid ""
"As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
"access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
"such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
"potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
"common when the package is removed. If instead you would prefer to do it "
"manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Koska pakettia ${pkg} ollaan poistamassa, ei PostgreSQL-palvelimen "
"asetuksissa välttämättä enää tarvita pääsyasetuksia. Vaikka asetusten "
"säilyttäminen ei riko mitään järjestelmän ohjelmaa, niitä voidaan pitää "
"mahdollisena tietoturvariskinä. On suositeltavaa antaa dbconfig-commonin "
"poistaa ne, kun paketti poistetaan. Jos tämä halutaan tehdä käsin, tulee "
"tiedostosta pg_hba.conf poistaa seuraava rivi:"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:38001
#, fuzzy
#| msgid "Please change /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "Muuta tiedostoa /etc/postgresql/pg_hba.conf"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:38001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
#| "configuration of your PostgreSQL server. You may be able to find help in "
#| "the file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgid ""
"To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
"configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
"file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr ""
"Paketin ${pkg} tietokannan esilataaminen saattaa vaatia muutoksia PostgreSQL-"
"palvelimen asetuksiin. Tiedostosta /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian "
"saattaa löytyä apua."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:39001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr ""

#, fuzzy
#~| msgid "Keep \"administrative\" database passwords in debconf?"
#~ msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
#~ msgstr "Säilytetäänkö tietokantojen ”ylläpitosalasanat” debconfissa?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#~| "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#~| "dbconfig-common. These passwords will not be stored in debconf for any "
#~| "longer than they are needed."
#~ msgid ""
#~ "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#~ "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#~ "dbconfig-common. These passwords will be stored in debconf's "
#~ "configuration database only for as long as they are needed."
#~ msgstr ""
#~ "Oletuksena ylläpitotason tietokantasalasanoja kysytään asetettaessa, "
#~ "päivitettäessä ja poistettaessa paketteja dbconfig-commonin avulla. Näitä "
#~ "salasanoja ei tallenneta debconfiin yhtään pidemmäksi ajaksi kuin tarpeen."

#~ msgid ""
#~ "If you know that you do want to keep this database, or if you want to "
#~ "handle the removal of this database manually, you should refuse this "
#~ "option."
#~ msgstr ""
#~ "Jos tietokanta halutaan säilyttää tai poistaa käsin, älä valitse tätä "
#~ "vaihtoehtoa."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Fortunately, there should be a backup of the database made just before "
#~| "the upgrade in ${dbfile}."
#~ msgid ""
#~ "Fortunately, ${dbfile} holds a backup of the database, made just before "
#~ "the upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "Onneksi tietokannasta pitäisi olla juuri ennen päivitystä tehty "
#~ "varmuuskopio tiedostossa ${dbfile}."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "At this point, you have the option to retry or abort the operation. If "
#~| "you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration "
#~| "questions once more and another attempt will be made at performing the "
#~| "operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the "
#~| "operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the "
#~| "operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
#~| "reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue "
#~| "using it."
#~ msgid ""
#~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
#~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
#~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
#~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
#~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
#~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
#~ "continue using it."
#~ msgstr ""
#~ "Tässä vaiheessa operaatio voidaan keskeyttää tai sitä voidaan yrittää "
#~ "uudelleen. Valinnalla ”yritä uudelleen” kaikki asetuskysymykset kysytään "
#~ "uudelleen ja operaatiota yritetään uudelleen. Valinnalla ”yritä uudelleen "
#~ "(ohita kysymykset)” kaikki kysymykset ohitetaan ja operaatiota yritetään "
#~ "heti uudelleen. Valinnalla ”keskeytä” operaatio epäonnistuu ja paketti "
#~ "tulee varhentaa, asentaa uudelleen, tehdä sen asetukset uudelleen tai "
#~ "muuten käsin korjata tilanne, jotta sitä voidaan käyttää."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "At this point, you have the option to retry or abort the operation. If "
#~| "you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration "
#~| "questions once more and another attempt will be made at performing the "
#~| "operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the "
#~| "operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the "
#~| "operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
#~| "reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue "
#~| "using it. If you choose \"ignore\", the operation will continue, "
#~| "ignoring further errors from dbconfig-common."
#~ msgid ""
#~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
#~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
#~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
#~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
#~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
#~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
#~ "continue using it. If you choose \"ignore\", the operation will "
#~ "continue, ignoring further errors from dbconfig-common."
#~ msgstr ""
#~ "Tässä vaiheessa operaatio voidaan keskeyttää tai sitä voidaan yrittää "
#~ "uudelleen. Valinnalla ”yritä uudelleen” kaikki asetuskysymykset kysytään "
#~ "uudelleen ja operaatiota yritetään uudelleen. Valinnalla ”yritä uudelleen "
#~ "(ohita kysymykset)” kaikki kysymykset ohitetaan ja operaatiota yritetään "
#~ "heti uudelleen. Valinnalla ”keskeytä” operaatio epäonnistuu ja paketti "
#~ "tulee varhentaa, asentaa uudelleen, tehdä sen asetukset uudelleen tai "
#~ "muuten käsin korjata tilanne, jotta sitä voidaan käyttää. Valittaessa "
#~ "”jätä huomiotta”, operaatiota jatketaan ja kaikki dbconfig-commonin "
#~ "myöhemmät virheet jätetään huomiotta."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "For some reason it was not possible to perform some of the actions "
#~| "necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two "
#~| "options: you can find out what has caused this error and fix it, or you "
#~| "can refuse the offer for help removing the database (the latter implies "
#~| "you will have to remove the database manually). If it's of any help, "
#~| "this was the error encountered:"
#~ msgid ""
#~ "For some reason it was not possible to perform some of the actions "
#~ "necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two "
#~ "options: you can find out what has caused this error and fix it, or you "
#~ "can refuse the offer for help removing the database (the latter implies "
#~ "you will have to remove the database manually)."
#~ msgstr ""
#~ "Jostain syystä toimia paketin ${pkg} tietokannan poistamiseksi ei voitu "
#~ "suorittaa. Tässä vaiheessa voidaan toimia kahdella tavalla: voidaan etsiä "
#~ "virheen syy ja korjata se tai voidaan kieltäytyä tarjotusta avusta "
#~ "tietokannan poistamisessa (jälkimmäinen implikoi, että tietokanta täytyy "
#~ "poistaa käsin). Jos siitä on mitään apua, annettu virheilmoitus oli:"

#~ msgid "tcp/ip"
#~ msgstr "tcp/ip"

#~ msgid "tcp/ip + ssl"
#~ msgstr "tcp/ip + ssl"

#~ msgid "Otherwise, you should choose this option."
#~ msgstr "Muussa tapauksessa tämä vaihtoehto tulisi valita."

#~ msgid "The passwords you supplied do not match. Please try again."
#~ msgstr "Antamasi salasanat eivät täsmää. Yritä uudelleen."

#~ msgid "Error upgrading database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr ""
#~ "Virhe päivitettäessä paketin ${pkg} tietokantaa. Yritetäänkö uudelleen?"

#~ msgid ""
#~ "An error seems to have occurred while upgrading the database. If it's of "
#~ "any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "Tietokannan päivityksessä tapahtui virhe. Jos siitä on mitään apua, "
#~ "annettu virheilmoitus oli:"

#~ msgid "${error}"
#~ msgstr "${error}"

#~ msgid "Error installing database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr ""
#~ "Virhe asennettaessa paketin ${pkg} tietokantaa. Yritetäänkö uudelleen?"

#~ msgid ""
#~ "An error seems to have occurred while installing the database. If it's of "
#~ "any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "Tietokannan asennuksessa tapahtui virhe. Jos siitä on mitään apua, "
#~ "annettu virheilmoitus oli:"

#~ msgid "Error removing database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr ""
#~ "Virhe poistettaessa paketin {pkg} tietokantaa. Yritetäänkö uudelleen?"

#~ msgid ""
#~ "If you would like to reconfigure your application to use a different "
#~ "method, you should choose this option. If you know for certain that this "
#~ "method will work and you want to continue without changing your choice, "
#~ "you should refuse this option."
#~ msgstr ""
#~ "Valitse tämä, jos ohjelman asetuksia halutaan muuttaa käyttämään jotain "
#~ "muuta menetelmää. Jos tiedetään varmasti, että valittu menetelmä toimii, "
#~ "eikä sitä haluta muuttaa, älä valitse tätä."

#~ msgid "${pghbaline}"
#~ msgstr "${pghbaline}"

#~ msgid "PostgreSQL does not support empty passwords."
#~ msgstr "PostgreSQL ei tue tyhjiä salasanoja."

Reply to: