[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-edu-install 1.908: Please update debconf PO translation for the package debian-edu-installHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
debian-edu-install. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against debian-edu-install.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 13 Dec 2016 13:19:43 +0000.

Thanks in advance,

# #-#-#-#-# fi.po (debian-edu-install) #-#-#-#-#
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# #-#-#-#-# fi.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#
#
# Finnish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Thanks to lokalisointi-laatu@linux-aktivaattori.org.
#
#
# #-#-#-#-# fi.po (Popularity-contest) #-#-#-#-#
# Translation of popularity-contest to Finnish
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
#
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2005, 2006.
# Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003 - 2004.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004 - 2005.
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-30 09:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-17 21:16+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Valitse Debian Edu -profiili"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Main Server"
msgstr "Pääpalvelin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Työasema"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Roaming Workstation"
msgstr "Siirrettävä työasema"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "LTSP Server"
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Itsenäinen työasema"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Minimal"
msgstr "Minimaalinen"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Tällä koneella käytettävät profiilit:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr ""
"Profiilit määrittävät mihin konetta voidaan käyttää suoraan asennuksen "
"jälkeen."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#, fuzzy
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - LTSP Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Pääpalvelin:  Varattu Debian Edu -palvelimelle. Ei sisällä graafista\n"
"         käyttöliittymää. Debian Edu -verkossa tulisi olla vain\n"
"         yksi tällainen palvelin.\n"
" - Työasema:   Debian Edu -verkon tavalliset koneet.\n"
" - Siirrettävä työasema:\n"
"         Debian Edu -verkon yhden käyttäjän koneet, joita\n"
"         käytetään välillä myös verkoin ulkopuolella.\n"
" - LTSP server: Sisältää ”työaseman” ja vaatii kaksi verkkokorttia.\n"
" - Itsenäinen työasema:\n"
"         Tarkoitettu Debian Edu -verkon ulkopuolella\n"
"         käytettäville koneille. Tätä ei voida käyttää muiden\n"
"         profiilien kanssa. Sisältää graafisen käyttöliittymän.\n"
" - Minimaalinen: Debian Edu -verkkoon normaalisti yhdistetty kone,\n"
"         jossa ei kuitenkaan ole graafista käyttöliittymää."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Profiilia ”Itsenäinen työasema” ei voida käyttää muiden profiilien kanssa."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Profiilia ”Itsenäinen työasema” ei voida asentaa samaan koneeseen yhdessä "
"muiden profiilien kanssa. Valitse vain ”Itsenäinen työasema” tai jokin "
"muiden vaihtoehtojen yhdistelmä."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "Profiilin ”Itsenäinen työasema” asennus on tehtävä osaksi käsin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the "
"debian-installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Kovalevyjen osioinnin helpottamiseksi profiilin ”Itsenäinen työasema” "
"asennusprosessi ei ole yhtä automaattinen kuin muiden profiilien. Siirryt "
"seuraavaksi Debian-asentimen päävalikkoon. Valitse ”Muuta "
"debconf-prioriteettia” ja valitse prioriteetiksi ”korkea” ottaaksesi "
"automaattiasennuksen takaisin käyttöön."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:6001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Haluatko varmasti käyttää automaattista osiointityökalua?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Tämä tuhoaa kaikkien koneen levyjen osiotaulut. TOISTAN: KAIKKI KONEEN "
"LEVYJEN TIEDOT KATOAVAT! Jos levyillä on tärkeää tietoa, jota ei vielä ole "
"varmuuskopioitu, on suositeltavaa lopettaa nyt ja kopioida tiedot "
"talteen. Tällöin asennus on käynnistettävä myöhemmin uudestaan."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Osallistutko Debianin pakettien käyttötutkimukseen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Järjestelmä voi automaattisesti lähettää jakelun kehittäjille nimettömiä "
"tilastotietoja järjestelmän eniten käytetyistä paketeista. Tämän tiedon "
"avulla valitaan esimerkiksi jakelun ensimmäiselle CD-levylle tulevia "
"paketteja."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Jos päätät osallistua, kerran viikossa suoritettava komentotiedosto lähettää "
"tilastoja jakelun kehittäjille. Kootut tilastot ovat luettavissa osoitteessa "
"http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure "
"popularity-contest\"."
msgstr ""
"Valintaa voidaan muuttaa myöhemmin ajamalla komento ”dpkg-reconfigure "
"popularity-contest”."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Debian Edu Main Server"
msgstr "Debian Edun pääpalvelin"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu LTSP Server"
msgstr ""

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Debian Edu -työasema"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Main Server and LTSP Server"
msgstr ""

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main Server and Workstation"
msgstr "Debian Edun pääpalvelin ja työasema"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Minimaalinen Debian Edu"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "Paketin ”Debian Edu” asennus epäonnistui"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "Vaadittujen pakettien asennus epäonnistui"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid ""
"Some required packages failed to install. The packages were "
"${PACKAGES}. Check /var/log/syslog if there is some information why this "
"happened. The installed system is not going to work properly, so the "
"installation was aborted and the system will be rebooted now."
msgstr ""
"Seuraavien vaadittujen pakettien asennus epäonnistui: "
"${PACKAGES}. Tiedostossa /var/log/syslog saattaa olla lisätietoja siitä "
"miksi näin tapahtui. Asennettu järjestelmä ei toimisi oikein, joten asennus "
"keskeytettiin ja järjestelmä käynnistetään nyt uudelleen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Available disk space is too small. Abort the installation?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The available disk space is too small for the selected profiles. Please "
"choose whether you want to abort the installation or continue without "
"setting up the recommended partitioning setup"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"If you choose to continue, one single partition will be used for all system "
"files _and_ user files. Note that this can cause stability problems after a "
"while."
msgstr ""

#. Type: text
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid "Missing required network connectivity"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid ""
"To install Debian Edu using PXE and NETINST CD, network connectivity is "
"required. It is currently missing, so this installation can not continue "
"and will be aborted."
msgstr ""

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Asenna Debian Edu -profiili (noudata valikon järjestystä)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Asennuksen aikana löytyi joitain virheitä:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Harkitse näiden raportoimista Debian Edu -kehittäjille."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Some errors were found during installation"
msgid "No errors were found during installation"
msgstr "Asennuksen aikana löytyi joitain virheitä:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid ""
"This is shown for the development version to make it clear that the "
"installation was successful."
msgstr ""
#~ msgid ""
#~ " - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
#~ "        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
#~ "        should only be one such server on a Debian Edu\n"
#~ "        network.\n"
#~ " - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
#~ " - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
#~ "        network which some times travel outside the network.\n"
#~ " - Thin Client Server:\n"
#~ "        includes 'Workstation' and requires two network\n"
#~ "        cards.\n"
#~ " - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
#~ "        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
#~ "        profiles."
#~ msgstr ""
#~ " - Pääpalvelin:  Varattu Debian Edu -palvelimelle. Ei sisällä graafista\n"
#~ "         käyttöliittymää. Debian Edu -verkossa tulisi olla vain\n"
#~ "         yksi tällainen palvelin.\n"
#~ " - Työasema:   Debian Edu -verkon tavalliset koneet.\n"
#~ " - Siirrettävä työasema:\n"
#~ "         Debian Edu -verkon yhden käyttäjän koneet, joita\n"
#~ "         käytetään välillä myös verkoin ulkopuolella.\n"
#~ " - Päätepalvelin: Sisältää ”työaseman” ja vaatii kaksi verkkokorttia.\n"
#~ " - Itsenäinen työasema:\n"
#~ "         Tarkoitettu Debian Edu -verkon ulkopuolella\n"
#~ "         käytettäville koneille. Tätä ei voida käyttää muiden\n"
#~ "         profiilien kanssa. Sisältää graafisen käyttöliittymän."

Reply to: