[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dictionaries-common 1.23.7: Please update debconf PO translation for the package dictionaries-commonHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
dictionaries-common. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

(this is the second call for translation as a translatable template
was omitted in the originally sent call for translations a few days ago)

The deadline for receiving the updated translation is
Thursday, August 07, 2014.

Thanks,

# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dictionaries-common 0.22.28\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dictionaries-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-24 07:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-16 10:37+0300\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid "Possible debconf database corruption"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"The setting for \"${question}\" is missing, but packages providing "
"candidates are installed: \"${class_packages}\"."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"This may be due to corruption in the debconf database. See \"/usr/share/doc/"
"dictionaries-common/README.problems\" on \"Debconf database corruption\"."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"In this case, running \"/usr/share/debconf/fix_db.pl\" can help to put the "
"debconf database in a consistent state."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:2001
msgid ""
"Some questions are likely to be asked after this message in order to leave "
"the dictionaries system in a (provisionally) working state."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid "Invalid configuration value for default dictionary"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid ""
"An invalid value has been found for a configuration setting for dictionaries-"
"common. \"${value}\" does not correspond to any installed package on the "
"system."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "That is usually caused by problems at some time during packages "
#| "installation, where the package providing [${value}] was selected for "
#| "installation but finally not installed because of errors in other "
#| "packages."
msgid ""
"This is usually caused by previous problems during package installation, "
"where the package providing \"${value}\" was selected for installation but "
"finally not installed because of errors in other packages."
msgstr ""
"Sen aiheuttajana ovat tavallisesti pulmat paketin asennuksessa, kun paketti "
"jossa tulee [${value}] valittiin asennettavaksi mutta sitä ei loppujen "
"lopuksi asennettu muissa paketeissa olleiden vikojen vuoksi."

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "To fix this error, reinstall (or install) the package that provides the "
#| "missing value.  Then, if you don't want this package on your system, "
#| "remove it, which will also remove its debconf entries. Menu to be shown "
#| "after this message will try to leave the system in a working state until "
#| "then."
msgid ""
"To fix this error, reinstall (or install) the package that provides "
"\"${value}\". Then, if you don't want that package on this system, remove "
"it, which will also delete this configuration setting. A menu of choices "
"will be shown after this message in order to leave the system in a working "
"state until you fix the problem."
msgstr ""
"Korjaa tämä virhe asentamalla uudestaan (tai asentamalla) paketti jonka "
"mukana puuttuva arvo tulee. Jos et halua tuota pakettia järjestelmääsi, voit "
"poistaa sen sitten jolloin poistetaan myös sen debconf-tietueet. Tämän "
"viestin jälkeen näytettävä valikko pyrkii jättämään järjestelmän toimivaan "
"tilaan siihen asti. "

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This error message can also appear during ispell dictionary or wordlist "
#| "renaming (e.g., wenglish-> wamerican). In this case it is harmless and "
#| "everything will be fixed after you select your default in the menu(s) "
#| "shown after this message."
msgid ""
"This error message can also appear during ispell dictionary or wordlist "
"renaming (e.g.: wenglish -> wamerican). In this case it is harmless and "
"everything will be fixed after you select your default in the menu(s) shown "
"after this message."
msgstr ""
"Tämä virheilmoitus voi tulla myös ispell-sanakirjan tai -sanaluettelon "
"uudelleennimeämisen aikana (esim. wenglish -> wamerican). Silloin ilmoitus "
"on vaaraton ja kaikki korjaantuu kuntoon kun on valittu oletusarvo tämän "
"viestin jälkeen näytettävistä valikoista."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:4001 ../dictionaries-common.templates:5001
msgid "${echoices}"
msgstr "${echoices}"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:4001 ../dictionaries-common.templates:5001
msgid "Manual symlink setting"
msgstr "Tee symboliset linkit itse"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid "System default ispell dictionary:"
msgstr "Minkä ispell-sanakirjan tulisi olla järjestelmän oletussanakirja?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"Please indicate which dictionary ispell should use as system-wide default "
"when no other spell-checking dictionary is specified."
msgstr ""
"Määritä mitä sanakirjaa ispellin tulisi käyttää oletuksena tässä "
"järjestelmässä, jos mitään muuta oikolukusanakirjaa ei määritetä."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"This sets up the /usr/lib/ispell/default.aff and /usr/lib/ispell/default."
"hash symlinks, as well as ispell's global ispell-wrapper and Emacs defaults."
msgstr ""
"Tässä tehdään symboliset linkit /usr/lib/ispell/default.aff ja /usr/lib/"
"ispell/default.hash, sekä ispellin järjestelmäkohtainen ispell-wrapper ja "
"Emacsin oletukset."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"Use \"Manual symlink setting\" if you want to handle the symlinks yourself. "
"In this case ispell will have no global ispell-wrapper or Emacs defaults."
msgstr ""
"Jos haluat tehdä symboliset linkit itse, käytä \"Tee symboliset linkit itse"
"\". Tällöin ispellillä ei ole järjestelmäkohtaista ispell-wrapperia eikä "
"Emacsin oletuksia."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"The default ispell dictionary can be changed at any time by running \"select-"
"default-ispell\"."
msgstr ""
"Valinta voidaan muuttaa milloin tahansa suorittamalla ohjelma \"select-"
"default-ispell\"."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid "System default wordlist:"
msgstr "Minkä sanaluettelon tulisi olla järjestelmän oletussanaluettelo?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid ""
"Please indicate which wordlist the \"/usr/share/dict/words\" symlink should "
"point to. This will provide a simple list of dictionary words for basic "
"spell-checking and word searches. Use \"Manual symlink setting\" if you want "
"to handle this symlink yourself."
msgstr ""
"Valitse mihin sanaluetteloon symbolisen linkin \"/usr/share/dict/words\" "
"tulee osoittaa. Tämä tarjoaa yksinkertaisen luettelon sanakirjan sanoja "
"perusoikolukuun ja sanojen etsintään. Käytä valintaa \"Tee symboliset linkit "
"itse\" jos haluat tehdä tämän symbolisen linkin itse. "

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid ""
"The default wordlist can be changed at any time by running \"select-default-"
"wordlist\"."
msgstr ""
"Valinta voidaan muuttaa milloin tahansa suorittamalla ohjelma \"select-"
"default-wordlist\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid "Remove obsolete /etc/dictionary link?"
msgstr "Poistetaanko vanhentunut linkki /etc/dictionary?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid ""
"This system has an obsolete symlink \"/etc/dictionary\". This is no longer "
"meaningful, and should be removed."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You will be called to explicitly select the default wordlist during "
#| "installation of wordlist packages. You can change your selection at any "
#| "time by running 'select-default-wordlist'."
msgid ""
"You will be asked to explicitly select the default wordlist during "
"installation of wordlist packages. You can change your selection at any time "
"by running \"select-default-wordlist\"."
msgstr ""
"Sanalistapakettien asennuksen aikana kysytään erikseen oletussanalistaa. "
"Voit vaihtaa oletusta milloin vain suorittamalla ohjelman \"select-default-"
"wordlist\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid "Problems rebuilding an ${xxpell} hash file (${hashfile})"
msgstr ""
"Tuli pulmia tehtäessä ohjelman ${xxpell} hajautustiedosto (${hashfile}) "
"uudelleen."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid "The following error happened:"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This error was caused by package providing '${hashfile}', although it can "
#| "be made evident during other package postinst. Please complain to the "
#| "maintainer of package providing '${hashfile}'."
msgid ""
"This error was caused by a package providing \"${hashfile}\", although it "
"may be triggered by another package's installation. Please submit a bug for "
"the package providing \"${hashfile}\"."
msgstr ""
"Tämän virheen aiheutti paketti jossa on \"${hashfile}\", vaikkakin virhe "
"saattaa ilmetä toisen paketin postinst-vaiheessa. Osoita valitukset "
"\"${hashfile}\":n sisältävän paketin ylläpitäjälle."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Until this problem is fixed you will not be able to use ${xxpell} with "
#| "'${hashfile}'."
msgid ""
"Until this problem is fixed you will not be able to use ${xxpell} with "
"\"${hashfile}\"."
msgstr ""
"Sovellusta ${xxpell} ei voi käyttää \"${hashfile}\":n kanssa ennen kuin tämä "
"vika on korjattu."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Default values for ispell dictionary/wordlist are not set here"
msgid "Default values for ispell dictionary/wordlist not set"
msgstr ""
"Oletusarvoja ohjelman ispell sanakirjalle/sanalistalle ei aseteta tässä."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Running 'dpkg-reconfigure dictionaries-common' will not set the default "
#| "values for ispell dictionary/wordlist. Running 'dpkg-reconfigure ispell' "
#| "will not set the default ispell dictionary."
msgid ""
"Running \"dpkg-reconfigure dictionaries-common\" will not set the default "
"values for ispell dictionary/wordlist. Running \"dpkg-reconfigure ispell\" "
"will not set the default ispell dictionary."
msgstr ""
"Komennon \"dpkg-reconfigure dictionaries-common\" suorittaminen ei aseta "
"oletusarvoa ispellin sanakirjalle/sanalistalle. Komento \"dpkg-reconfigure "
"ispell\" ei aseta ispellin oletushakemistoa."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Use instead 'select-default-ispell' or 'select-default-wordlist' scripts."
msgid ""
"You should instead use the \"select-default-ispell\" or \"select-default-"
"wordlist\" commands for that purpose."
msgstr ""
"Käytä niiden tilalla komentoja \"select-default-ispell\" tai \"select-"
"default-wordlist\"."

#~ msgid "Move non-FHS stuff under /usr/dict to /usr/dict-pre-FHS?"
#~ msgstr ""
#~ "Siirretäänkö hakemistosta /usr/dict ei-FHS:n mukainen tauhka hakemistoon /"
#~ "usr/dict-pre-FHS?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Although no current Debian package uses that obsolete /usr/dict "
#~| "location, not having that symlink may break some of your old "
#~| "applications that used it, so you are encouraged to let the files be "
#~| "moved and the link be set up."
#~ msgid ""
#~ "Although no current package uses the obsolete /usr/dict location, not "
#~ "having the symlink may break legacy software, so you are encouraged to "
#~ "allow this change."
#~ msgstr ""
#~ "Vaikkakaan mikään nykyinen Debian-paketti ei käytä vanhentunutta paikkaa /"
#~ "usr/dict, symbolisen linkin puuttuminen saattaa rikkoa joitakin vanhoja "
#~ "sovelluksia jotka sitä käyttivät. Tiedostojen siirtäminen ja linkin "
#~ "tekeminen on suositeltavaa."

#~ msgid "Remove obsolete /usr/dict symlink?"
#~ msgstr "Poistetaanko vanhentunut symbolinen linkki /usr/dict?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "A non FHS /usr/dict symlink has been found. Since it is obsolete, no "
#~| "Debian package currently uses that location and none of your programs "
#~| "should rely on it, so you are strongly suggested to accept its removal."
#~ msgid ""
#~ "This system has an obsolete symlink \"/usr/dict\", which is not compliant "
#~ "with the Filesystem Hierarchy Standard. No packages currently use that "
#~ "location, and none of your programs should rely on it, so it should be "
#~ "removed."
#~ msgstr ""
#~ "Löytyi symbolinen linkki /usr/dict joka ei ole FHS:n mukainen. Koska se "
#~ "on vanhentunut, mikään Debianin paketti ei nykyään käytä tuota paikkaa, "
#~ "eikä minkään sovelluksesi pitäisi olettaa sen olevan olemassa. On syytä "
#~ "sallia sen poistaminen."

#, fuzzy
#~| msgid "An invalid debconf value [${value}] has been found"
#~ msgid "An invalid or empty debconf value \"${value}\" has been found."
#~ msgstr "Löytyi kelvoton debconf-arvo [${value}]"

#~ msgid "It does not correspond to any installed package in the system."
#~ msgstr "Se ei vastaa mitään järjestelmään asennettua pakettia."

#~ msgid ""
#~ "Some stuff under /usr/dict that is not a symlink to /usr/share/dict has "
#~ "been detected in your system. /usr/share/dict is now the FHS location for "
#~ "those files. Everything under /usr/dict can be moved to /usr/dict-pre-FHS "
#~ "and a symlink /usr/dict -> /usr/share/dict set."
#~ msgstr ""
#~ "Hakemistosta /usr/dict löytyi jotain tauhkaa joka ei ole symbolinen "
#~ "linkki hakemistoon /usr/share/dict. Noiden tiedostojen nykyinen FHS:n "
#~ "mukainen paikka on /usr/share/dict. Kaikki mikä on hakemiston /usr/dict "
#~ "alla voidaan siirtää hakemistoon /usr/dict-pre-FHS ja tehdä symbolinen "
#~ "linkki /usr/dict -> /usr/share/dict."

#~ msgid ""
#~ "There is a /etc/dictionary link in your system. This is obsolete and no "
#~ "longer means anything. You are strongly suggested to allow removal of "
#~ "that link."
#~ msgstr ""
#~ "Järjestelmässä on symbolinen linkki /etc/dictionary. Se on vanhentunut "
#~ "eikä enää tarkoita mitään. Olisi syytä sallia sen poistaminen."

#~ msgid "** Error: ${errormsg}"
#~ msgstr "** Virhe: ${errormsg}"

#~ msgid ""
#~ "If for whatever reason you need that symlink, recreate it again, but you "
#~ "are suggested to better fix your old programs to use the current /usr/"
#~ "share/dict location."
#~ msgstr ""
#~ "Jos syystä tai toisesta tarvitset tuon symbolisen linkin, luo se "
#~ "uudestaan, mutta suositeltavaa olisi korjata vanhat ohjelmasi käyttämään "
#~ "nykyistä dict-ohjelman paikkaa /usr/share."

#~ msgid ""
#~ "Because more than one ispell dictionary will be available in your system, "
#~ "please select the one you'd like applications to use by default."
#~ msgstr ""
#~ "Järjestelmässä on käytettävissä useampi kuin yksi ispell-sanakirja. "
#~ "Valitse se, jota ohjelmien tulisi mielestäsi käyttää oletuksena."

#~ msgid ""
#~ "Because more than one wordlist will be available in your system, please "
#~ "select the one you'd like applications to use by default."
#~ msgstr ""
#~ "Järjestelmässäsi on käytettävissä useampi kuin yksi sanaluettelo. Valitse "
#~ "se, jota ohjelmien tulisi mielestäsi käyttää oletuksena."

#~ msgid "${echoices}, Manual symlinks setting"
#~ msgstr "${echoices}, Tee symboliset linkit itse"

Reply to: