[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

samba 2:4.0.10+dfsg-3: Please update debconf PO translation for the package sambaHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
samba. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file as a wishlist bug
against samba.

There is no strict deadline for this as there will be many releases of
the package until jessie is released..:-)

Thanks in advance,

# Translation of samba_po.po to finnish.
#
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Samba fi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-19 21:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-13 18:35+0200\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:1001
msgid "Upgrade from Samba 3?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:1001
msgid ""
"It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to "
"Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
"good starting point for most existing installations."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid "Server role"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid ""
"Domain controllers manage NT4-style or Active Directory domains and provide "
"services such as identity management and domain logons. Each domain needs to "
"have a at least one domain controller."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid ""
"Member servers can be part of a NT4-style or Active Directory domain but do "
"not provide any domain services. Workstations and file or print servers are "
"usually regular domain members."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid ""
"A standalone server can not be used in a domain and only supports file "
"sharing and Windows for Workgroups-style logins."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid ""
"If no server role is specified, the Samba server will not be provisioned, so "
"this can be done manually by the user."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:3001
msgid "Realm name:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:3001
msgid ""
"Please specify the Kerberos realm for the domain that this domain controller "
"controls."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:3001
msgid "Usually this is the a capitalized version of your DNS hostname."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:4001
msgid "New password for the Samba \"administrator\" user:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:4001
msgid "If this field is left blank, a random password will be generated."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:4001
msgid "A password can be set later by running, as root:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:4001
msgid " $ samba-tool user setpassword administrator"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:5001
msgid "Repeat password for the Samba \"administrator\" user:"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:6001
msgid "Password input error"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:6001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""

#. Type: title
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Samba server and utilities"
msgstr "Samba-palvelin ja apuohjelmistoja"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr "Muokataanko smb.conf käyttämään DHCP:ltä saatua WINS-asetusta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"Jos tietokone saa verkkoasetukset verkon DHCP-palvelimelta, saattaa DHCP-"
"palvelin tarjota tietoa myös verkon WINS-palvelimista (\"NetBIOS-"
"nimipalvelimista\"). Tällöin on tiedostoa smb.conf muutettava, jotta DHCP:n "
"tarjoamat WINS-asetukset luetaan automaattisesti tiedostosta /etc/samba/dhcp."
"conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"Tätä ominaisuutta voi käyttää vain jos paketti dhcp3-client on asennettu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "Tehdäänkö asetukset tiedostoon smb.conf automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an \"include"
"\" line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"Loput Samban asetuksista ovat kysymyksiä jotka vaikuttavat parametreihin "
"Samban ohjelmien (nmbd ja smbd) asetustiedostossa /etc/samba/smb.conf. Nyt "
"tiedostossa smb.conf on \"include\"-rivi tai useita rivejä pitkä valitsin, "
"mikä sotkee automatisoidun asetukset tekevän ohjelman ja pakottaa "
"muokkaamaan tiedostoa smb.conf käsin, jotta se taas toimisi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"Jos et valitse tätä toimintoa, on kaikki asetusten muutokset tehtävä itse, "
"etkä pääse hyötymään julkaistavista asetusten parannuksista."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Työryhmän/Verkkoalueen nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"Please specify the workgroup for this system.  This setting controls which "
"workgroup the system will appear in when used as a server, the default "
"workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain "
"name used with the \"security=domain\" setting."
msgstr ""
"Anna tämän järjestelmän työryhmän nimi. Asetuksella määritetään mihin "
"työryhmään järjestelmä kuuluu sen toimiessa palvelimena, oletustyöryhmä "
"selattaessa edustaohjelmilla ja asetuksen \"security=domain\" kanssa "
"käytettävä verkkoalueen nimi."

#~ msgid "Use password encryption?"
#~ msgstr "Salataanko salasanat?"

#~ msgid ""
#~ "All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using "
#~ "encrypted passwords. If you want to use clear text passwords you will "
#~ "need to change a parameter in your Windows registry."
#~ msgstr ""
#~ "Kaikki viime aikoina julkistetut Windows-asiakkaat salaavat salasanat "
#~ "liikennöitäessä SMB/CIFS-palvelimien kanssa. Jos halutaan käyttää "
#~ "selväkielisiä salasanoja, on Windows registryssä olevaa parametria "
#~ "muutettava."

#~ msgid ""
#~ "Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
#~ "passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you "
#~ "do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
#~ "passwords in there for each user using the smbpasswd command."
#~ msgstr ""
#~ "Tämän valitsimen pitämistä päällä suositellaan suuresti, koska tukea "
#~ "selväkielisille salasanoille ei enää ylläpidetä Microsoft Windows-"
#~ "tuotteissa. Jos se on päällä, on varmistuttava tiedoston /etc/samba/"
#~ "smbpasswd kelvollisuudesta ja että siellä on jokaiselle käyttäjälle tehty "
#~ "salasana komennolla smbpasswd."

#~ msgid "Samba server"
#~ msgstr "Samba-palvelin"

#~ msgid "daemons"
#~ msgstr "palvelinprosessit"

#~ msgid "inetd"
#~ msgstr "inetd"

#~ msgid "How do you want to run Samba?"
#~ msgstr "Kuinka Samba käynnistetään?"

#~ msgid ""
#~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
#~ "as a daemon is the recommended approach."
#~ msgstr ""
#~ "Samban palvelinprosessi smbd voi toimia tavallisena prosessina tai inetd "
#~ "voi käynnistää sen. Tavallisen prosessin käyttämistä suositellaan."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in "
#~| "when queried by clients. Note that this parameter also controls the "
#~| "domain name used with the security=domain setting."
#~ msgid ""
#~ "Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
#~ "queried by clients."
#~ msgstr ""
#~ "Anna sen verkkoalueen nimi, johon tämä palvelin ilmoittaa kuuluvansa "
#~ "asiakaskoneiden kysyessä. Huomaa, että tämä parametri on myös asetuksen "
#~ "security=domain kanssa käytettävä verkkoalueen nimi."

#~ msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr "Luodaanko samban salasanatietokanta, /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#~ msgid ""
#~ "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba "
#~ "must be configured to use encrypted passwords.  This requires user "
#~ "passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd.  This file "
#~ "can be created automatically, but the passwords must be added manually by "
#~ "running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
#~ msgstr ""
#~ "Jotta Samba olisi yhteensopiva useimpien Windows-versioiden oletusten "
#~ "kanssa, on Samban käytettävä salattuja salasanoja. Tällöin on salasanat "
#~ "tallennettava muualle kuin tiedostoon /etc/passwd. Tallennustiedosto "
#~ "voidaan luoda automaattisesti, mutta salasanat on itse lisättävä "
#~ "komennolla smbpasswd ja ne on itse pidettävä ajan tasalla jatkossa."

#~ msgid ""
#~ "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
#~ "your client machines) to use plaintext passwords."
#~ msgstr ""
#~ "Jos tiedostoa ei luoda, on Samba asetettava käyttämään selväkielisiä "
#~ "salasanoja (kuten asiakaskoneetkin)."

#~ msgid ""
#~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
#~ "package for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Katso lisätietoja paketin samba-doc tiedostosta /usr/share/doc/samba-doc/"
#~ "htmldocs/ENCRYPTION.html."

#~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
#~ msgstr "passdb:n taustaosien ketjuttamista ei tueta"

#~ msgid ""
#~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
#~ "backends in the \"passdb backend\" parameter.  It appears that your smb."
#~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
#~ "backends.  The new version of samba will not work until you correct this."
#~ msgstr ""
#~ "Versiosta 3.0.23 alkaen samba ei enää tue useiden taustaosien "
#~ "ketjuttamista \"passdb backend\" -parametrissa. Tämän koneen smb.conf-"
#~ "tiedostossa vaikuttaa olevan bassdb backend -parametri jossa on luettelo "
#~ "taustaosista. Samban uusi versio ei toimi ennen kuin tämä korjataan."

#~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr ""
#~ "Siirretäänkö tiedosto /etc/samba/smbpasswd tiedostoksi /var/lib/samba/"
#~ "passdb.tdb?"

#~ msgid ""
#~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
#~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
#~ msgstr ""
#~ "Samban versiossa 3.0 tuli mukaan täydellisempi SAM-tietokantarajapinta "
#~ "joka korvaa tiedoston /etc/samba/smbpasswd."

#~ msgid ""
#~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
#~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb.  Do not choose this "
#~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
#~ msgstr ""
#~ "Vahvista, että olemassa oleva tiedosto smbpasswd siirretään "
#~ "automaattisesti tiedostoksi /var/lib/samba/passdb.tdb. Älä valitse tätä "
#~ "jos aiot käyttää jotain muuta pdb-taustaosaa (esim. LDAP)."

#~ msgid ""
#~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/pwencrypt."
#~ "html from the samba-doc package for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Katso lisätietoja paketin samba-doc tiedostosta /usr/share/doc/samba-doc/"
#~ "htmldocs/ENCRYPTION.html."

Reply to: