[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: Please update debconf PO translation for the package debian-installerHi,

After sending a call for updates for Debian Installer sublevel 1 a few
days ago, here is the same call for sublevel 2.

Once again, there is no strict deadline: I would just like to make
sure that we get some updates, after nearly 5 months since we released
wheezy and then since the last wide call for updates.

Please preferrably commit updates to the D-I SVN repository if you or
someone in your team has commit access there. If you don't, you can
send the update to me by praviate mail, as a last option.

Many thanks in advance.

# Finnish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Thanks to laatu@lokalisointi.org.
#
#
# Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003 - 2004.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004 - 2006.
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2007 - 2008, 2009, 2010.
# Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-13 22:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-20 16:33+0200\n"
"Last-Translator: Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:3001
msgid "Installation step failed"
msgstr "Asennuksessa tapahtui virhe"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:3001
msgid ""
"An installation step failed. You can try to run the failing item again from "
"the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}"
msgstr ""
"Asennuksessa tapahtui virhe. Epäonnistuneen vaiheen voi yrittää käynnistää "
"uudestaan valikosta, tai ohittaa ja valita jotain muuta. Epäonnistunut vaihe "
"oli: ${ITEM}"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:4001
msgid "Choose an installation step:"
msgstr "Valitse asennuksen vaihe:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:4001
msgid ""
"This installation step depends on one or more other steps that have not yet "
"been performed."
msgstr ""
"Tämä asennusvaihe riippuu yhdestä tai useammasta muusta vaiheesta, joita ei "
"ole vielä tehty."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001 ../di-utils.templates:5001
msgid "Interactive shell"
msgstr "Vuorovaikutteinen komentotulkki"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid "After this message, you will be running \"ash\", a Bourne-shell clone."
msgstr ""
"Tämän viestin jälkeen käytössäsi on ”ash”, Bourne-komentotulkin klooni."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid ""
"The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted "
"on \"/target\". The editor available to you is nano. It's very small and "
"easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to "
"you, use the \"help\" command."
msgstr ""
"Juuritiedostojärjestelmä on muistilevy, ”RAM-levy”. Kiintolevyn "
"tiedostojärjestelmät ovat liitettyinä hakemistossa ”target”. Käytettävissä "
"on nano-editori. Se on erittäin pieni ja helppo oppia. Käytettävissäsi "
"olevat Unix-työkalut selviävät ”help”-komennolla."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid "Use the \"exit\" command to return to the installation menu."
msgstr "Komennolla ”exit” palaat asennusvalikkoon."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. The translation should not exceed 55 columns except for languages
#. that are only supported in the graphical version of the installer
#. :sl2:
#: ../di-utils-exit-installer.templates:1001
msgid "Exit installer"
msgstr "Sulje asennin"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-reboot.templates:1001
msgid "Are you sure you want to exit now?"
msgstr "Haluatko varmasti lopettaa nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-reboot.templates:1001
msgid ""
"If you have not finished the install, your system may be left in an unusable "
"state."
msgstr ""
"Jos et ole päättänyt asennusta, järjestelmäsi voi jäädä käyttökelvottomaan "
"tilaan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid "Terminal plugin not available"
msgstr "Pääteliitännäinen ei ole käytettävissä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid ""
"This build of the debian-installer requires the terminal plugin in order to "
"display a shell. Unfortunately, this plugin is currently unavailable."
msgstr ""
"Ohjelman debian-installer tämä käännös vaatii pääteliitännäisen näyttääkseen "
"komentotulkin. Ikävä kyllä liitännäinen ei ole nyt saatavilla."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid ""
"It should be available after reaching the \"Loading additional components\" "
"installation step."
msgstr ""
"Sen pitäisi olla saatavilla asennusvaiheen ”Ladataan lisää asentimen osia” "
"jälkeen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:7001
msgid ""
"Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to "
"get back to the installer."
msgstr ""
"Vaihtoehtoisesti voit avata komentotulkin painamalla Ctrl+Alt+F2. "
"Näppäinyhdistelmällä Alt+F5 pääset takaisin asentimeen."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001 ../anna.templates:2001
msgid "Installer components to load:"
msgstr "Ladattavat asentimen osat:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001
msgid ""
"All components of the installer needed to complete the install will be "
"loaded automatically and are not listed here. Some other (optional) "
"installer components are shown below. They are probably not necessary, but "
"may be interesting to some users."
msgstr ""
"Kaikki asennuksen loppuun saattamiseen tarvittavat asentimen osat tullaan "
"noutamaan automaattisesti eikä niitä luetella tässä. Joitakin muita "
"(valinnaisia) osia näytetään alla. Todennäköisesti ne eivät ole "
"tarpeellisia, mutta voivat kiinnostaa joitakin käyttäjiä."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001 ../anna.templates:2001
msgid ""
"Note that if you select a component that requires others, those components "
"will also be loaded."
msgstr ""
"Jos valitset osan, joka tarvitsee toimiakseen muita osia, myös nämä muut "
"osat asennetaan."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:2001
msgid ""
"To save memory, only components that are certainly needed for an install are "
"selected by default. The other installer components are not all necessary "
"for a basic install, but you may need some of them, especially certain "
"kernel modules, so look through the list carefully and select the components "
"you need."
msgstr ""
"Muistin säästämiseksi valitaan oletusarvoisesti vain asennuksessa varmasti "
"tarvittavat asentimen osat. Muut osat eivät ole välttämättömiä "
"perusasennuksessa, mutta joitain niistä saatetaan tarvita, erityisesti "
"tiettyjä ytimen moduuleita. Tutki luettelo huolellisesti ja valitse "
"tarvittavat osat. "

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:7001
msgid "Failed to load installer component"
msgstr "Asentimen osan lataus epäonnistui"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:7001
msgid "Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting."
msgstr ""
"Asennuspaketin ${PACKAGE} lataaminen epäonnistui tuntemattomasta syystä. "
"Keskeytetään."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid "Continue the install without loading kernel modules?"
msgstr "Jatketaanko asennusta lataamatta ytimen moduuleita?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid ""
"No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the "
"kernel used by this version of the installer and the kernel version "
"available in the archive."
msgstr ""
"Ytimen moduuleita ei löytynyt. Luultavasti tämän asentimen käyttämä ydin on "
"eri versio kuin pakettivarastosta löytyvä."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid ""
"If you're installing from a mirror, you can work around this problem by "
"choosing to install a different version of Debian. The install will probably "
"fail to work if you continue without kernel modules."
msgstr ""
"Palvelimelta asennettaessa tämä ongelma voidaan kiertää valitsemalla "
"asennettavaksi toinen Debianin versio. Asennus luultavasti epäonnistuu, jos "
"jatkat asennusta ilman ytimen moduuleita."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:4001
msgid "System locale:"
msgstr "Järjestelmän maa- ja kieliasetus:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:4001
msgid "Select the default locale for the installed system."
msgstr "Valitse asennetun järjestelmän maa- ja kieliasetuksen oletusarvo."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid "Additional locales:"
msgstr "Ylimääräiset maa- ja kieliasetukset:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid ""
"Based on your previous choices, the default locale currently selected for "
"the installed system is '${LOCALE}'."
msgstr ""
"Aiempien valintojesi perusteella asennetulle järjestelmälle on asetettu maa- "
"ja kieliasetuksen oletusarvoksi ”${LOCALE}”."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid ""
"If you wish to use a different default or to also have other locales "
"available, you may choose additional locales to be installed. If you are "
"unsure it is best to just use the selected default."
msgstr ""
"Jos haluat muuttaa oletusarvoa tai mahdollistaa muiden maa- ja "
"kieliasetusten käytön, voit valita lisää maa- ja kieliasetuksia "
"asennettaviksi. Jos olet epävarma, on parasta käyttää valittua oletusarvoa."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:34001
msgid "locale"
msgstr "maa- ja kieliasetus"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:34001
msgid ""
"A locale determines character encoding and contains information on for "
"example currency, date format and alphabetical sort order."
msgstr ""
"Maa- ja kieliasetus määrittää merkistökoodauksen ja sisältää tietoa "
"esimerkiksi valuutasta, päivämäärien muotoilusta ja aakkosten järjestyksestä."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Näppäimistön malli:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Please select the model of the keyboard of this machine."
msgstr "Valitse tämän koneen näppäimistön malli."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Ei väliaikaista muuntajaa"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "Molemmat Logo-näppäimet"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr "Tapa paikallisen ja Latin-merkistön välillä vaihtamiseen:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid ""
"When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin "
"letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. "
"The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. "
"That key may also be used to input national letters when the keyboard is in "
"Latin mode."
msgstr ""
"Kun näppäimistö on paikallisessa tilassa ja halutaan kirjoittaa vain "
"muutamia Latin-merkkejä, on kätevää jos paikallinen näppäimistö voidaan "
"väliaikaisesti muuntaa Latin-näppäimistöksi. Näppäimistö pysyy muunnetussa "
"tilassa niin kauan kuin valittua näppäintä painetaan. Näppäimen avulla "
"voidaan myös kirjoittaa paikallisia merkkejä, kun näppäimistö on Latin-"
"tilassa."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "You can disable this feature by choosing \"No temporary switch\"."
msgstr ""
"Voit poistaa ominaisuuden käytöstä valitsemalla ”Ei väliaikaista muuntajaa”."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "The default for the keyboard layout"
msgstr "Valitse näppäinasettelun oletusarvo"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "No AltGr key"
msgstr "Ei AltGr-näppäintä"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Numeronäppäimistön Enter-näppäin"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "Molemmat Alt-näppäimet"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid "Key to function as AltGr:"
msgstr "AltGr-näppäimenä toimiva näppäin:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are "
"often printed as an extra symbol on keys."
msgstr ""
"Joissain näppäinasetteluissa AltGr on muuntonäppäin, jonka avulla voidaan "
"syöttää joitain merkkejä. Nämä on yleensä näppäinasettelun kielelle "
"epätyypillisiä, kuten ulkomaisia valuuttasymboleita ja aksentoituja "
"kirjaimia. Nämä merkit on usein merkitty ylimääräisenä symbolina näppäimiin."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "No compose key"
msgstr "Ei yhdistelmänäppäintä"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "Compose key:"
msgstr "Yhdistelmänäppäin:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"Yhdistelmänäppäin (Compose key tai Multi_key) käskee tietokonetta "
"tulkitsemaan pari seuraavaa näppäilyä yhdistelmäksi. Näin voidaan tuottaa "
"merkkejä, joita ei löydy näppäimistöltä."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Control+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"Tekstikonsolilla yhdistelmänäppäin ei toimi Unicode-tilassa. Muussa kuin "
"Unicode-tilassa voidaan tästä valinnasta riippumatta aina käyttää "
"yhdistelmää Control+piste yhdistelmänäppäimenä."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001
msgid "Load CD-ROM drivers from removable media?"
msgstr "Ladataanko CD-ROM-ajureita siirrettävältä taltiolta?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001 ../cdrom-detect.templates:3001
msgid "No common CD-ROM drive was detected."
msgstr "Tavanomaista CD-ROM-asemaa ei löytynyt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001
msgid ""
"You may need to load additional CD-ROM drivers from removable media, such as "
"a driver floppy. If you have such media available now, insert it, and "
"continue. Otherwise, you will be given the option to manually select CD-ROM "
"modules."
msgstr ""
"CD-ROM-aseman ajureita saatetaan joutua lataamaan siirrettävältä taltiolta, "
"esimerkiksi ajurilevykkeeltä. Jos tällainen taltio on käytettävissä, laita "
"se asemaan ja jatka. Muussa tapauksessa CD-ROM-moduulit voidaan valita käsin."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:3001
msgid "Manually select a CD-ROM module and device?"
msgstr "Valitsetko itse CD-ROM-laiteajurin ja -laitteen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:3001
msgid ""
"Your CD-ROM drive may be an old Mitsumi or another non-IDE, non-SCSI CD-ROM "
"drive. In that case you should choose which module to load and the device to "
"use. If you don't know which module and device are needed, look for some "
"documentation or try a network installation instead of a CD-ROM installation."
msgstr ""
"CD-asema saattaa olla vanha Mitsumi tai muu ei-IDE, ei-SCSI-asema. Tällöin "
"on valittava mikä moduuli ladataan ja mitä laitetta käytetään. Mikäli et "
"tiedä mitä moduulia ja laitetta tarvitaan, tutki ohjeita tai yritä "
"verkkoasennusta CD-levyltä asentamisen sijaan."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:4001
msgid "Retry mounting the CD-ROM?"
msgstr "Yritetäänkö uudestaan liittää CD-levy?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:4001
msgid ""
"Your installation CD-ROM couldn't be mounted. This probably means that the "
"CD-ROM was not in the drive. If so you can insert it and try again."
msgstr ""
"Asennuslevyä ei voitu liittää. Luultavimmin CD-levy ei ollut asemassa. Jos "
"näin oli, laita levy asemaan ja yritä uudelleen. "

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:5001
msgid "Module needed for accessing the CD-ROM:"
msgstr "CD-aseman käyttöön tarvittava moduuli:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:5001
msgid ""
"The automatic detection didn't find a CD-ROM drive. You can try to load a "
"specific module if you have an unusual CD-ROM drive (that is neither IDE nor "
"SCSI)."
msgstr ""
"Automaattitunnistus ei löytänyt yhtään CD-asemaa. Voit yrittää ladata yhden "
"moduuleista, jos sinulla on epätavallinen CD-asema (joka ei ole IDE eikä "
"SCSI)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid "Device file for accessing the CD-ROM:"
msgstr "CD-aseman laitenimi:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid ""
"In order to access your CD-ROM drive, please enter the device file that "
"should be used. Non-standard CD-ROM drives use non-standard device files "
"(such as /dev/mcdx)."
msgstr ""
"Jotta CD-asemaa päästäisiin käyttämään on tiedettävä laitetiedoston nimi. "
"Epästandardit CD-asemat käyttävät epästandardeja laitenimiä (kuten /dev/"
"mcdx)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid ""
"You may switch to the shell on the second terminal (ALT+F2) to check the "
"available devices in /dev with \"ls /dev\". You can return to this screen by "
"pressing ALT+F1."
msgstr ""
"Voit vaihtaa toisen päätteen komentotulkkiin (Alt+F2) tarkistaaksesi /dev-"
"hakemistossa käytettävissä olevat laitteet komennolla ”ls /dev”. Takaisin "
"palaat näppäinyhdistelmällä ALT+F1. "

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:12001
msgid "CD-ROM detected"
msgstr "CD-asema tunnistettu"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:12001
msgid ""
"The CD-ROM autodetection was successful. A CD-ROM drive has been found and "
"it currently contains the CD ${cdname}. The installation will now continue."
msgstr ""
"CD-levyn automaattitunnistus toimi. CD-asema löytyi ja asemasta seuraava "
"levy: ${cdname}. Asennus jatkuu."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "Incorrect CD-ROM detected"
msgstr "Väärä CD-levy havaittu"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "The CD-ROM drive contains a CD which cannot be used for installation."
msgstr "CD-asemassa olevaa levyä ei voida käyttää asentamiseen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "Please insert a suitable CD to continue with the installation."
msgstr "Jatka asennusta asettamalla sopiva CD-levy asemaan."

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid "Error reading Release file"
msgstr "Virhe luettaessa Release-tiedostoa"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid ""
"The CD-ROM does not seem to contain a valid 'Release' file, or that file "
"could not be read correctly."
msgstr ""
"CD-levyllä ei näytä olevan kunnollista ”Release”-tiedostoa, tai tuota "
"tiedostoa ei saatu luettua oikein."

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid ""
"You may try to repeat CD-ROM detection but, even if it does succeed the "
"second time, you may experience problems later in the installation."
msgstr ""
"CD-levyn tunnistusta voidaan yrittää uudestaan, mutta vaikka se toimisikin "
"toisella yrittämällä, voi myöhemmin asennuksen aikana ilmetä ongelmia."

#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:19001
msgid "Detect and mount CD-ROM"
msgstr "Tunnista ja liitä CD-levy"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1001
msgid "no ethernet card"
msgstr "ethernet-korttia ei ole"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. "none of the above" should be understood as "none of the above choices"
#: ../ethdetect.templates:1001 ../disk-detect.templates:3001
msgid "none of the above"
msgstr "ei mikään edellisistä"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1002
msgid "Driver needed by your Ethernet card:"
msgstr "Ethernet-kortin tarvitsema ajuri:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1002
msgid ""
"No Ethernet card was detected. If you know the name of the driver needed by "
"your Ethernet card, you can select it from the list."
msgstr ""
"Ethernet-korttia ei löytynyt. Jos tiedät Ethernet-korttisi tarvitseman "
"ajurin nimen, voit valita sen listalta. "

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:3001
msgid "Ethernet card not found"
msgstr "Ethernet-korttia ei löytynyt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:3001
msgid "No Ethernet card was found on the system."
msgstr "Ethernet-korttia ei löytynyt laitteistosta."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3001
msgid "continue with no disk drive"
msgstr "jatka ilman levyä"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3002
msgid "Driver needed for your disk drive:"
msgstr "Levyn tarvitsema ajuri:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3002
msgid ""
"No disk drive was detected. If you know the name of the driver needed by "
"your disk drive, you can select it from the list."
msgstr ""
"Levyä ei löytynyt. Jos tiedät levyasemasi tarvitseman ajurin nimen, voit "
"valita sen listalta. "

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "No partitionable media"
msgstr "Ei yhtään osioitavissa olevaa taltiota"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "No partitionable media were found."
msgstr "Ei löytynyt yhtään osioitavissa olevaa taltiota."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "Please check that a hard disk is attached to this machine."
msgstr "Tarkista, että laitteistossa on kiintolevy asennettuna."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:5001
msgid "Modules to load:"
msgstr "Ladattavat moduulit:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:5001
msgid ""
"The following Linux kernel modules were detected as matching your hardware. "
"If you know some are unnecessary, or cause problems, you can choose not to "
"load them. If you're unsure, you should leave them all selected."
msgstr ""
"Seuraavat Linux-ytimen moduulit tarjoavat ajurit laitteiston tunnistetuille "
"komponenteille. Jos tiedät joidenkin niistä olevan tarpeettomia tai "
"aiheuttavan ongelmia, voit jättää ne lataamatta. Jos olet epävarma, ne "
"pitäisi kaikki jättää valituiksi."

#. Type: boolean
#. Description
#. FIXME: not in use and kept just while we're still in doubt it will
#. be needed
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:6001
msgid "Start PC card services?"
msgstr "Käynnistetäänkö PC-card-palvelut?"

#. Type: boolean
#. Description
#. FIXME: not in use and kept just while we're still in doubt it will
#. be needed
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:6001
msgid ""
"Please choose whether PC card services should be started in order to allow "
"the use of PCMCIA cards."
msgstr ""
"Valitse käynnistetäänkö PC-Card-palvelut, jotta PCMCIA-korttien käyttö olisi "
"mahdollista."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid "PCMCIA resource range options:"
msgstr "PCMCIA-resurssien arvoalueasetukset:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid ""
"Some PCMCIA hardware needs special resource configuration options in order "
"to work, and can cause the computer to freeze otherwise. For example, some "
"Dell laptops need \"exclude port 0x800-0x8ff\" to be specified here. These "
"options will be added to /etc/pcmcia/config.opts. See the installation "
"manual or the PCMCIA HOWTO for more information."
msgstr ""
"Joillekin PCMCIA-laitteille on tehtävä resurssien asetuksia jotta ne "
"toimisivat; muuten tietokone voi jumittua. Esimerkiksi eräät Dellin "
"kannettavat tarvitsevat ”exclude port 0x800-0x8ff” asetuksen. Nämä asetukset "
"lisätään tiedostoon /etc/pcmcia/config.opts. Katso asennuskäsikirjasta tai "
"PCMCIA HOWTOsta lisätietoja."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid "For most hardware, you do not need to specify anything here."
msgstr "Useimmille laitteille ei tarvitse määritellä tässä kohtaa mitään."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:9001
msgid "Error while running '${CMD_LINE_PARAM}'"
msgstr "Virhe suoritettaessa komentoa ”${CMD_LINE_PARAM}”"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001
msgid "Load missing drivers from removable media?"
msgstr "Ladataanko puuttuvat ajurit siirrettävältä taltiolta?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001
msgid ""
"A driver for your hardware is not available. You may need to load drivers "
"from removable media, such as a USB stick, or driver floppy."
msgstr ""
"Laitteiston tarvitsemaa ajuria ei ole saatavilla. Ajurit täytyy ehkä ladata "
"siirrettävältä taltiolta kuten USB-tikulta tai ajurilevykkeeltä."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001 ../hw-detect.templates:11001
msgid "If you have such media available now, insert it, and continue."
msgstr "Jos tällainen taltio on käytettävissä, laita se asemaan ja jatka."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid "Load missing firmware from removable media?"
msgstr "Ladataanko puuttuvat laiteohjelmistot siirrettävältä taltiolta?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid ""
"Some of your hardware needs non-free firmware files to operate. The firmware "
"can be loaded from removable media, such as a USB stick or floppy."
msgstr ""
"Jotkin järjestelmän laitteet tarvitsevat suljettuja "
"laiteohjelmistotiedostoja toimiakseen. Laiteohjelmistot voidaan ladata "
"siirrettävältä taltiolta kuten USB-tikulta tai levykkeeltä."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid "The missing firmware files are: ${FILES}"
msgstr "Puuttuvat laiteohjelmistotiedostot ovat: ${FILES}"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:6001
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} on langattoman verkon liitäntä. Kirjoita sen langattoman verkon "
"nimi (ESSID), jota haluat liitännän ${iface} käyttävän. Jos haluat käyttää "
"mitä tahansa käytettävissä olevaa verkkoa, jätä tämä tyhjäksi."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8002
msgid "Wireless network type for ${iface}:"
msgstr "Langattoman verkon tyyppi liitännälle ${iface}:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8002
msgid ""
"Choose WEP/Open if the network is open or secured with WEP. Choose WPA/WPA2 "
"if the network is protected with WPA/WPA2 PSK (Pre-Shared Key)."
msgstr ""
"Valitse WEP/avoin jos verkko on avoin tai suojattu WEP:llä. Valitse WPA/WPA2 "
"jos verkko on suojattu WPA/WPA2:n esijaetulla avaimella (PSK)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "Langattoman laitteen ${iface} WEP-avain:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Jos käytössä, kirjoita langattoman laitteen ${iface} WEP-salausavain. Tämän "
"voi tehdä kahdella tavalla:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn', 'nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn', "
"or 'nnnnnnnn', where n is a number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Jos WEP-avain on muodossa ”nnnn-nnnn-nn”, ”nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn”, tai "
"”nnnnnnnn”, missä n on numero, kirjoita avain sellaisenaan tähän kenttään."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Jos WEP-avain on muodoltaan salalause, kirjoita sen eteen ”s:” (ilman "
"lainausmerkkejä)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Jos langattomassa verkossasi ei ole WEP-avainta, jätät tämän kentän "
"tietenkin tyhjäksi. "

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:10001
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Virheellinen WEP-avain"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:10001
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP-avain ”${wepkey}” on virheellinen. Noudata tarkasti seuraavan ruudun "
"ohjeita WEP-avaimen oikeasta kirjoitusasusta ja yritä uudestaan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:11001
msgid "Invalid passphrase"
msgstr "Virheellinen salauslause"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:11001
msgid ""
"The WPA/WPA2 PSK passphrase was either too long (more than 64 characters) or "
"too short (less than 8 characters)."
msgstr ""
"Esijaetun WPA/WPA2-avaimen (PSK) salauslause oli joko liian pitkä (yli 64 "
"merkkiä) tai liian lyhyt (alle 8 merkkiä)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:12001
msgid "WPA/WPA2 passphrase for wireless device ${iface}:"
msgstr "Langattoman laitteen ${iface} WPA/WPA2-avain:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:12001
msgid ""
"Enter the passphrase for WPA/WPA2 PSK authentication. This should be the "
"passphrase defined for the wireless network you are trying to use."
msgstr ""
"Syötä WPA/WPA2 PSK -todennusta varten tarvittava salauslause. Tämän tulee "
"olla käytettäväksi haluttavalle langattomalle verkolle asetettu salauslause."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Virheellinen ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID ”${essid}” on virheellinen. ESSID:ssä voi olla enintään "
"${max_essid_len} merkkiä, mutta se voi sisältää kaikenlaisia merkkejä."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:14001
msgid "Attempting to exchange keys with the access point..."
msgstr "Yritetään vaihtaa avaimia tukiaseman kanssa..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:16001
msgid "WPA/WPA2 connection succeeded"
msgstr "WPA/WPA2-yhteys onnistui"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:17001
msgid "Failure of key exchange and association"
msgstr "Avainten vaihdossa ja liittymisessä ongelma"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:17001
msgid ""
"The exchange of keys and association with the access point failed. Please "
"check the WPA/WPA2 parameters you provided."
msgstr ""
"Avainten vaihto ja liittyminen tukiasemaan epäonnistui. Tarkista antamasi "
"WPA/WPA2-parametrit."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Virheellinen konenimi"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Konenimi ”${hostname}” on virheellinen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, upper and lowercase "
"letters (A-Z and a-z), and the minus sign. It must be at most "
"${maxhostnamelen} characters long, and may not begin or end with a minus "
"sign."
msgstr ""
"Kelvollinen konenimi voi sisältää vain numeroita 0-9, isoja tai pieniä "
"kirjaimia a-z ja A-Z, ja miinusmerkin. Se on pituudeltaan korkeintaan "
"${maxhostnamelen} merkin mittainen, eikä se voi alkaa tai loppua "
"miinusmerkkiin."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:21001
msgid "Error"
msgstr "Virhe"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:21001
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Tapahtui virhe ja verkon asetusten teko on keskeytetty. Voit yrittää "
"uudestaan asentimen päävalikosta."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Verkkoliitäntöjä ei löydetty"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Verkkoliitäntöjä ei löytynyt. Tämä tarkoittaa, että asennusjärjestelmä ei "
"löytänyt verkkolaitetta."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Mahdollisesti joudut lataamaan tietyn moduulin verkkokortillesi. Jos "
"tarvittava moduuli on saatavilla, palaa takaisin verkkolaitteiden "
"tunnistukseen. "

#. Type: note
#. Description
#. A "kill switch" is a physical switch found on some network cards that
#. disables the card.
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:23001
msgid "Kill switch enabled on ${iface}"
msgstr "Liitännän ${iface} pääkytkin otettu käyttöön"

#. Type: note
#. Description
#. A "kill switch" is a physical switch found on some network cards that
#. disables the card.
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:23001
msgid ""
"${iface} appears to have been disabled by means of a physical \"kill switch"
"\". If you intend to use this interface, please switch it on before "
"continuing."
msgstr ""
"${iface} näyttäisi poistetun käytöstä ”pääkytkimellä”. Jos tätä liitäntää on "
"tarkoitus käyttää, kytke se päälle ennen kuin jatketaan."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. below the 65 columns limit (which means 65 characters for most languages)
#. Choices MUST be separated by commas
#. You MUST use standard commas not special commas for your language
#. You MUST NOT use commas inside choices
#: ../netcfg-common.templates:24001
msgid "Infrastructure (Managed) network"
msgstr "Runkoverkko (hallinnoitu)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. below the 65 columns limit (which means 65 characters for most languages)
#. Choices MUST be separated by commas
#. You MUST use standard commas not special commas for your language
#. You MUST NOT use commas inside choices
#: ../netcfg-common.templates:24001
msgid "Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "solmujen omin päin luoma (vertaisverkko)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:25001
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Langattoman verkon asetukset"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:26001
msgid "Searching for wireless access points..."
msgstr "Etsitään langattomia tukiasemia..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:30001
msgid "<none>"
msgstr "<ei mitään>"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:31001
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Langaton ethernet (802.11x)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:32001
msgid "wireless"
msgstr "langaton"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:33001
msgid "Ethernet"
msgstr "Ethernet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:34001
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:35001
msgid "USB net"
msgstr "USB-verkko"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:37001
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Sarjalinja-IP"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:38001
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Rinnakkaisportti-IP"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:39001
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Kaksipisteyhteyskäytäntö (point-to-point)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:40001
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:41001
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN-kaksipisteyhteyskäytäntö (point-to-point)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:42001
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:43001
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Oikea channel-to-channel"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:45001
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:46001
msgid "Unknown interface"
msgstr "Tuntematon liitäntä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "No DHCP client found"
msgstr "DHCP-asiakasohjelmaa ei löytynyt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"DHCP-asiakasohjelmaa ei löytynyt. Tämä paketti vaatii pumpin tai dhcp-"
"clientin."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "The DHCP configuration process has been aborted."
msgstr "Verkkoasetusten automaattinen haku (DHCP:llä) keskeytettiin."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Jatketaanko ilman oletusreittiä?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first installation CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Verkon asetusten teko automaattisesti onnistui. Oletusreittiä ei kuitenkaan "
"ollut asetettu; järjestelmä ei tiedä miten ollaan yhteydessä Internetin "
"koneiden kanssa. Tämän takia asennuksen jatkaminen on mahdotonta, paitsi jos "
"käytössä on ensimmäinen asennuslevy, ”Netinst”-CD tai asennuspaketit ovat "
"saatavilla paikallisverkosta."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Jos olet epävarma, ei pitäisi jatkaa ilman oletusreittiä. Ota yhteys verkon "
"vastuuhenkilöön tässä asiassa. "

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:12001 ../netcfg-dhcp.templates:14001
msgid "Attempting IPv6 autoconfiguration..."
msgstr "Yritetään automaattisia IPv6-asetuksia..."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:13001
msgid "Waiting for link-local address..."
msgstr "Odotetaan linkkiyhteysosoitetta..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:16001
msgid "Configuring the network with DHCPv6"
msgstr "Tehdään verkkoasetukset DHCPv6:lla"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Vääränmuotoinen IP-osoite"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255 (an IPv4 address), or a sequence of "
"blocks of hexadecimal digits separated by colons (an IPv6 address). Please "
"try again."
msgstr ""
"Antamasi IP-osoite on väärän muotoinen. Sen pitäisi olla muodossa x.x.x.x, "
"missä jokainen x on enintään 255 (IPv4-osoitteelle). Vaihtoehtoisesti sen "
"tulee olla jono kaksoispisteillä erotettuja heksadesimaalilohkoja (IPv6-"
"osoite). Yritä uudelleen."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:3001
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "kaksipisteosoite:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:3001
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Kaksipisteosoitetta (Point-to-point) käytetään määrittämään pisteestä "
"pisteeseen -verkkosi toinen pää. Kysy verkkosi ylläpitäjältä, jos et tiedä "
"tätä arvoa. Kaksipisteosoite syötetään neljänä lukuna pistein eroteltuna."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Yhdyskäytävään eli reitittimeen ei saatu yhteyttä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Ei saatu yhteyttä antamaasi yhdyskäytävään."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Olet kenties syöttänyt virheellisesti IP-osoitteen, verkon peiton ja/tai "
"yhdyskäytävän."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid "Debian version to install:"
msgstr "Mikä Debianin versio asennetaan:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid ""
"Debian comes in several flavors. Stable is well-tested and rarely changes. "
"Unstable is untested and frequently changing. Testing is a middle ground, "
"that receives many of the new versions from unstable if they are not too "
"buggy."
msgstr ""
"Debian on saatavilla eri tyylisinä jakeluversioina. Vakaa on hyvin testattu "
"ja muuttuu harvoin. Epävakaa on testaamaton ja muuttuu usein. Testattava on "
"siltä väliltä; useat uudet versiot epävakaasta siirtyvät siihen, jos niissä "
"ei ole liikaa vikoja."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid "Only flavors available on the selected mirror are listed."
msgstr ""
"Luettelossa on vain valitulla asennuspalvelimella saatavilla olevat "
"jakeluversiot."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:7001
msgid "Go back and try a different mirror?"
msgstr "Palataanko takaisin toisen asennuspalvelimen kokeilemiseksi?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:7001
msgid ""
"The specified (default) Debian version (${RELEASE}) is not available from "
"the selected mirror. It is possible to continue and select a different "
"release for your installation, but normally you should go back and select a "
"different mirror that does support the correct version."
msgstr ""
"Oletuksena valittua Debianin versiota (${RELEASE}) ei ole saatavilla "
"valitulta asennuspalvelimelta. Voit jatkaa ja valita toisen version "
"asennettavaksi, mutta yleensä tulisi palata takaisin ja valita toinen "
"asennuspalvelin, joka tukee oikeaa versiota."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid "Bad archive mirror"
msgstr "Debian-asennuspalvelin ei toimi"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"An error has been detected while trying to use the specified Debian archive "
"mirror."
msgstr "Yritettäessä käyttää valittua Debian-asennuspalvelinta tapahtui virhe."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"Possible reasons for the error are: incorrect mirror specified; mirror is "
"not available (possibly due to an unreliable network connection); mirror is "
"broken (for example because an invalid Release file was found); mirror does "
"not support the correct Debian version."
msgstr ""
"Virheen mahdollisia syitä ovat väärin valittu asennuspalvelin, ongelmat "
"asennettavan järjestelmän ja asennuspalvelimen välisessä verkkoyhteydessä, "
"virheellisesti toimiva asennuspalvelin (esimerkiksi epäkelpo Release-"
"tiedosto) tai se ettei asennuspalvelin tue oikeaa Debianin versiota."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"Additional details may be available in /var/log/syslog or on virtual console "
"4."
msgstr ""
"Tiedostossa /var/log/syslog tai virtuaalikonsolissa 4 saattaa olla "
"lisätietoja."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid "Please check the specified mirror or try a different one."
msgstr "Tarkista annettu asennuspalvelin tai valitse jokin toinen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:10001
msgid "oldstable"
msgstr "vanhavakaa"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:11001
msgid "stable"
msgstr "vakaa"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:12001
msgid "testing"
msgstr "testattava"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:13001
msgid "unstable"
msgstr "epävakaa"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:5001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:3001
msgid "Debian archive mirror directory:"
msgstr "Kirjoita asennuspalvelimen hakemisto:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:5001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:3001
msgid ""
"Please enter the directory in which the mirror of the Debian archive is "
"located."
msgstr "Kirjoita hakemisto, jossa Debianin asennuspalvelimen kopio sijaitsee."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:4001
msgid "FTP proxy information (blank for none):"
msgstr "FTP-välipalvelimen tiedot (jätä tyhjäksi, jos välipalvelinta ei ole):"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:4001
msgid ""
"If you need to use a FTP proxy to access the outside world, enter the proxy "
"information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Mikäli on käytettävä FTP-välipalvelinta liikennöitäessä ulkomaailmaan, "
"kirjoita välipalvelimen tiedot tähän. Muutoin jätä tämä tyhjäksi."

#. Type: select
#. Default
#. Translators, you should put here the ISO 3166 code of a country
#. which you know hosts at least one Debian FTP mirror. Please check
#. that the country really has a Debian FTP mirror before putting a
#. random value here
#.
#. First check that the country you mention here is listed in
#. http://svn.debian.org/wsvn/webwml/trunk/webwml/english/mirror/Mirrors.masterlist
#.
#. BE CAREFUL to use the TWO LETTER ISO-3166 CODE and not anything else
#.
#. You do not need to translate what's between the square brackets
#. You should even NOT put square brackets in translations:
#. msgid "US[ Default value for ftp]"
#. msgstr "FR"
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:2002
msgid "US[ Default value for ftp]"
msgstr "FI"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.both-in:2001
msgid "Protocol for file downloads:"
msgstr "Yhteyskäytäntö tiedostojen noutamiseen:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.both-in:2001
msgid ""
"Please select the protocol to be used for downloading files. If unsure, "
"select \"http\"; it is less prone to problems involving firewalls."
msgstr ""
"Valitse tiedostojen hakemiseen käytettävä yhteyskäytäntö. Jos olet epävarma, "
"valitse ”http”; se on vähemmän alttiina palomuureihin liittyville ongelmille."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../net-retriever.templates:1001 ../apt-setup-udeb.templates:8001
#: ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Retry"
msgstr "Yritä uudelleen"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../net-retriever.templates:1001 ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Change mirror"
msgstr "Vaihda asennuspalvelinta"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#: ../net-retriever.templates:1002 ../apt-mirror-setup.templates:4002
msgid "Downloading a file failed:"
msgstr "Tiedoston noutaminen epäonnistui:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../net-retriever.templates:1002
msgid ""
"The installer failed to download a file from the mirror. This may be a "
"problem with your network, or with the mirror. You can choose to retry the "
"download, select a different mirror, or cancel and choose another "
"installation method."
msgstr ""
"Asennin ei onnistunut noutamaan tiedostoa asennuspalvelimelta. Vika voi olla "
"verkkoyhteydessä tai asennuspalvelimessa. Voit valita yritätkö asennusta "
"uudelleen, käytätkö muuta asennuspalvelinta tai peruutatko ja käytät jotain "
"muuta asennustapaa."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-retriever.templates:1001
msgid "Failed to copy file from CD-ROM. Retry?"
msgstr "Tiedoston kopiointi CD-levyltä ei onnistunut. Yritetäänkö uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-retriever.templates:1001
msgid ""
"There was a problem reading data from the CD-ROM. Please make sure it is in "
"the drive. If retrying does not work, you should check the integrity of your "
"CD-ROM."
msgstr ""
"Tietojen lukemisessa CD-levyltä ilmeni ongelmia. Varmista, että levy on "
"asemassa. Jos uudelleen yrittäminen ei auta, tarkista onko levy kunnollinen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:1001
msgid "Scanning removable media"
msgstr "Tutkitaan siirrettävää taltiota"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:2001
msgid "Cannot read removable media, or no drivers found."
msgstr "Siirrettävää taltiota ei voitu lukea tai ajureita ei löytynyt."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:2001
msgid ""
"There was a problem reading data from the removable media. Please make sure "
"that the right media is present. If you continue to have trouble, your "
"removable media might be bad."
msgstr ""
"Tietojen lukemisessa siirrettävältä taltiolta ilmeni ongelmia. Varmista, "
"että oikea taltio on asemassa. Jos ongelmat jatkuvat, taltio saattaa olla "
"rikki."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:5001
msgid "Device in use"
msgstr "Laite on käytössä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:5001
msgid ""
"No modifications can be made to the device ${DEVICE} for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Laitteelle ${DEVICE} ei voida tehdä mitään muutoksia seuraavista syistä:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:6001
msgid "Partition in use"
msgstr "Osio on käytössä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. This should be translated as "partition *number* ${PARTITION}"
#. In short, ${PARTITION} will indeed contain the partition
#. NUMBER and not the partition NAME
#: ../partman-base.templates:6001
msgid ""
"No modifications can be made to the partition #${PARTITION} of device "
"${DEVICE} for the following reasons:"
msgstr ""
"Laitteen ${DEVICE} osiolle n:ro ${PARTITION} ei voida tehdä muutoksia "
"seuraavista syistä:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid "Continue with the installation?"
msgstr "Jatketaanko asennusta?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid ""
"No partition table changes and no creation of file systems have been planned."
msgstr ""
"Osiotaulun muutoksia tai tiedostojärjestelmän luonteja ei ole määritetty "
"tehtäviksi."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid ""
"If you plan on using already created file systems, be aware that existing "
"files may prevent the successful installation of the base system."
msgstr ""
"Jos aiot käyttää jo luotuja tiedostojärjestelmiä, huomaa levyllä olevien "
"tiedostojen voivan estää perusjärjestelmän asennuksen onnistumisen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:13001
msgid "The following partitions are going to be formatted:"
msgstr "Seuraaviin levyosioihin luodaan uusi tiedostojärjestelmä:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. for example: "partition #6 of IDE0 master as ext3 journaling file system"
#: ../partman-base.templates:14001
msgid "partition #${PARTITION} of ${DEVICE} as ${TYPE}"
msgstr ""
"laitteen ${DEVICE} osio n:ro ${PARTITION} tiedostojärjestelmänä ${TYPE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. for devices which have no partitions
#. for example: "LVM VG Debian, LV Root as ext3 journaling file system"
#: ../partman-base.templates:15001
msgid "${DEVICE} as ${TYPE}"
msgstr "${DEVICE} tiedostojärjestelmänä ${TYPE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:16001
msgid "The partition tables of the following devices are changed:"
msgstr "Seuraavien laitteiden osiotauluja on muutettu:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:17001
msgid "What to do with this device:"
msgstr "Valitulle laitteelle tehtävä toimenpide:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:18001
msgid "How to use this free space:"
msgstr "Valitulle vapaalle tilalle tehtävä toimenpide:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:19001
msgid "Partition settings:"
msgstr "Osion asetukset:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:19001
msgid ""
"You are editing partition #${PARTITION} of ${DEVICE}. ${OTHERINFO} "
"${DESTROYED}"
msgstr ""
"Muokkaat laitteen ${DEVICE} osiota n:ro ${PARTITION}. ${OTHERINFO} "
"${DESTROYED}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:20001
msgid "This partition is formatted with the ${FILESYSTEM}."
msgstr "Osion tiedostojärjestelmänä on ${FILESYSTEM}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:21001
msgid "No existing file system was detected in this partition."
msgstr "Tästä osiosta ei löytynyt tiedostojärjestelmää."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:22001
msgid "All data in it WILL BE DESTROYED!"
msgstr "Kaikki tieto TUHOTAAN!"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:23001
msgid "The partition starts from ${FROMCHS} and ends at ${TOCHS}."
msgstr "Osion ensimmäinen lohko ${FROMCHS} ja viimeinen ${TOCHS}."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:24001
msgid "The free space starts from ${FROMCHS} and ends at ${TOCHS}."
msgstr "Vapaan tilan ensimmäinen lohko ${FROMCHS} ja viimeinen ${TOCHS}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:29001 ../partman-base.templates:33001
msgid "Show Cylinder/Head/Sector information"
msgstr "Näytä sylinteri/lukupää/sektori (CHS) -tiedot"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:30001
msgid "Done setting up the partition"
msgstr "Tämän osion asetukset on tehty"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:34001
#, no-c-format
msgid "Dump partition info in %s"
msgstr "Osiotiedot tallennetaan paikkaan %s"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-auto.templates:3001 ../partman-auto.templates:4001
#: ../partman-auto-lvm.templates:4001
msgid "Failed to partition the selected disk"
msgstr "Valitun levyn osiointi ei onnistunut"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:3001
msgid ""
"This probably happened because the selected disk or free space is too small "
"to be automatically partitioned."
msgstr ""
"Luultavimmin näin kävi koska valittu levy tai vapaa tila on liian pieni "
"automaattisesti osioitavaksi."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:4001
msgid ""
"This probably happened because there are too many (primary) partitions in "
"the partition table."
msgstr ""
"Luultavimmin näin kävi koska levyn osiotaulussa on liian monta (ensisijaista "
"eli primary) osiota. "

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid "Unusable free space"
msgstr "Käyttökelvotonta vapaata tilaa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid ""
"Partitioning failed because the chosen free space may not be used. There are "
"probably too many (primary) partitions in the partition table."
msgstr ""
"Levyn osiointi epäonnistui koska valittua vapaata tilaa ei voitu käyttää. "
"Levyn osiotaulussa on luultavasti liian monta (ensisijaista) osiota."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:22001
msgid "Small-disk (< 1GB) partitioning scheme"
msgstr "Pienen levyn (< 1 Gt) osiointimalline:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid "Go back to the menu?"
msgstr "Palataanko valikkoon?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid "No file system is specified for partition #${PARTITION} of ${DEVICE}."
msgstr ""
"Laitteen ${DEVICE} osiolle ${PARTITION} ei ole määritelty "
"tiedostojärjestelmää."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a file system to "
"this partition, it won't be used at all."
msgstr ""
"Jos et palaa osiointivalikkoon ja määritä tälle osiolle "
"tiedostojärjestelmää, osiota ei käytetä lainkaan."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:2001
msgid "do not use the partition"
msgstr "älä käytä osiota"

#. Type: text
#. Description
#. up to 25 character positions
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:3001
msgid "Format the partition:"
msgstr "Alusta osio:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:4001
msgid "yes, format it"
msgstr "kyllä, alusta osio"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:5001
msgid "no, keep existing data"
msgstr "ei, säilytä tiedot"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:6001
msgid "do not use"
msgstr "älä käytä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:8001
msgid "format the partition"
msgstr "Alusta osio"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:10001
msgid "keep and use the existing data"
msgstr "säilytä olemassa olevat tiedot ja käytä niitä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:1001
msgid "Resizing partition..."
msgstr "Muutetaan osion kokoa..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:2001
msgid "Copying partition..."
msgstr "Kopioidaan osio..."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "Write previous changes to disk and continue?"
msgstr "Tallennetaanko aikaisemmat muutokset levyille ja jatketaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid ""
"Before you can select a partition to copy, any previous changes have to be "
"written to disk."
msgstr ""
"Kopioitavaa osiota ei voida valita ennen kuin aikaisemmat muutokset on "
"kirjoitettu levylle. "

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "You cannot undo this operation."
msgstr "Tätä toimintoa ei voi kumota."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid "Please note that the copy operation may take a long time."
msgstr "Huomaa, että kopiointi voi kestää kauan."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:5001
msgid "Source partition:"
msgstr "Lähdeosio:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:5001
msgid "Please choose the partition which contains the data you want to copy."
msgstr "Valitse osio, jossa kopioitavat tiedot ovat."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
msgid "Copy operation failure"
msgstr "Kopiointi ei onnistunut"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
#: ../partman-partitioning.templates:13001 ../partman-md.templates:21001
msgid "An error occurred while writing the changes to the storage devices."
msgstr "Tallennettaessa muutoksia massamuistilaitteille tapahtui virhe."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
msgid "The copy operation has been aborted."
msgstr "Kopiointi keskeytettiin."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:7001
msgid "The resize operation is impossible"
msgstr "Koon muuttaminen ei ole mahdollista"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:7001
msgid "Because of an unknown reason it is impossible to resize this partition."
msgstr "Tämän osion koon muuttaminen on tuntemattomasta syystä mahdotonta."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-zfs) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-partitioning.templates:7001 ../clock-setup.templates:9001
#: ../bootstrap-base.templates:4001 ../bootstrap-base.templates:5001
#: ../bootstrap-base.templates:6001 ../bootstrap-base.templates:7001
#: ../bootstrap-base.templates:11001 ../bootstrap-base.templates:16001
#: ../nobootloader.templates:2001 ../grub-installer.templates:29001
#: ../quik-installer.templates:11001 ../quik-installer.templates:13001
#: ../quik-installer.templates:18001 ../yaboot-installer.templates:11001
#: ../yaboot-installer.templates:13001 ../yaboot-installer.templates:15001
#: ../network-console.templates:10001 ../partman-zfs.templates:30001
#: ../partman-zfs.templates:41001 ../partman-zfs.templates:45001
#: ../lvmcfg-utils.templates:24001 ../lvmcfg-utils.templates:32001
#: ../lvmcfg-utils.templates:37001 ../partman-lvm.templates:32001
#: ../partman-lvm.templates:46001 ../partman-lvm.templates:53001
#: ../partman-lvm.templates:57001 ../partman-lvm.templates:60001
#: ../partman-auto-lvm.templates:7001 ../partman-auto-raid.templates:1001
msgid "Check /var/log/syslog or see virtual console 4 for the details."
msgstr ""
"Tarkista tiedosto /var/log/syslog tai katso tarkempaa tietoa "
"virtuaalikonsolista 4."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid ""
"Before you can select a new partition size, any previous changes have to be "
"written to disk."
msgstr ""
"Aikaisemmat muutokset on tallennettava levylle ennen kuin uusi osion koko "
"voidaan valita."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "Please note that the resize operation may take a long time."
msgstr "Huomaa, että koon muuttaminen voi kestää kauan."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
#: ../partman-partitioning.templates:14001
msgid "New partition size:"
msgstr "Osion uusi koko:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
msgid ""
"The minimum size for this partition is ${MINSIZE} (or ${PERCENT}) and its "
"maximum size is ${MAXSIZE}."
msgstr ""
"Osion pienin mahdollinen koko on ${MINSIZE} (tai ${PERCENT}) ja suurin "
"mahdollinen koko on ${MAXSIZE}."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
#: ../partman-partitioning.templates:14001
#, no-c-format
msgid ""
"Hint: \"max\" can be used as a shortcut to specify the maximum size, or "
"enter a percentage (e.g. \"20%\") to use that percentage of the maximum size."
msgstr ""
"Vihje: Syöte ”max” määrittää suurimman mahdollisimman koon ja prosenttiosuus "
"(esim. ”20%”) määrittää osuuden suurimmasta mahdollisesta koosta."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:10001
msgid "The size entered is invalid"
msgstr "Annettu koko on virheellinen"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:10001
msgid ""
"The size you entered was not understood. Please enter a positive integer "
"size followed by an optional unit of measure (e.g. \"200 GB\"). The default "
"unit of measure is the megabyte."
msgstr ""
"Antamaasi kokoa ei ymmärretty. Anna koko positiivisena kokonaislukuna, jota "
"voi seurata yksikkö (esim. ”200 GB”). Oletusyksikkö on megatavu."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:11001
msgid "The size entered is too large"
msgstr "Annettu koko on liian suuri"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:11001
msgid ""
"The size you entered is larger than the maximum size of the partition. "
"Please enter a smaller size to continue."
msgstr ""
"Antamasi koko on suurempi kuin levyosion suurin mahdollinen koko. Anna "
"pienempi koko jatkaaksesi."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:12001
msgid "The size entered is too small"
msgstr "Annettu koko on liian pieni"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:12001
msgid ""
"The size you entered is smaller than the minimum size of the partition. "
"Please enter a larger size to continue."
msgstr ""
"Antamasi koko on pienempi kuin levyosion vähimmäiskoko. Anna suurempi koko "
"jatkaaksesi."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:13001
msgid "Resize operation failure"
msgstr "Koon muuttaminen ei onnistunut"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:13001
msgid "The resize operation has been aborted."
msgstr "Koon muuttaminen keskeytettiin."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:14001
msgid "The maximum size for this partition is ${MAXSIZE}."
msgstr "Osion suurin mahdollinen koko on ${MAXSIZE}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:15001
msgid "Invalid size"
msgstr "Virheellinen koko"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:18001
msgid "Flags for the new partition:"
msgstr "Uuden osion ilmaisimet:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:19001
msgid "Partition name:"
msgstr "Osion nimi:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid "Continue with partitioning?"
msgstr "Jatketaanko osiointia?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
msgid ""
"This partitioner doesn't have information about the default type of the "
"partition tables on your architecture. Please send an e-mail message to "
"debian-boot@lists.debian.org with information."
msgstr ""
"Tällä osiointisovelluksella ei ole tietoa tämän koneen arkkitehtuurin "
"mukaisesta oletustyypistä osiotauluille. Ole hyvä ja lähetä tiedot "
"sähköpostitse osoitteeseen debian-boot@lists.debian.org."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
msgid ""
"Please note that if the type of the partition table is unsupported by "
"libparted, then this partitioner will not work properly."
msgstr ""
"Huomaa, ettei tämä levyosiota tekevä sovellus toimi kunnolla mikäli "
"libparted ei tue osiotaulun tyyppiä. "

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid ""
"This partitioner is based on the library libparted which doesn't have "
"support for the partition tables used on your architecture. It is strongly "
"recommended that you exit this partitioner."
msgstr ""
"Tämä osiointisovellus perustuu ajoaikaiseen kirjastoon libparted, jossa ei "
"ole tukea koneesi arkkitehtuurin mukaisille osiotauluille. On erittäin "
"suositeltavaa, että suljet tämän osiointisovelluksen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid ""
"If you can, please help to add support for your partition table type to "
"libparted."
msgstr ""
"Jos mahdollista, auta tämän osiotaulun tyypin tuen lisäämisessä libparted-"
"kirjastoon."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:23001
msgid "Partition table type:"
msgstr "Osiotaulun tyyppi:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:23001
msgid "Select the type of partition table to use."
msgstr "Valitse käytettävän osiotaulun tyyppi."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid "Create new empty partition table on this device?"
msgstr "Luodaanko tälle laitteelle uusi tyhjä osiotaulu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid ""
"You have selected an entire device to partition. If you proceed with "
"creating a new partition table on the device, then all current partitions "
"will be removed."
msgstr ""
"Valitsit koko laitteen osioitavaksi. Mikäli jatkat uuden osiotaulun "
"tekemistä, kaikki laitteen nykyiset levyosiot poistetaan."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid "Note that you will be able to undo this operation later if you wish."
msgstr "Huomaa, että voit myöhemmin perua tämän toimenpiteen, jos haluat."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid "Write a new empty partition table?"
msgstr "Kirjoitetaanko uusi tyhjä osiotaulu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"Because of limitations in the current implementation of the Sun partition "
"tables in libparted, the newly created partition table has to be written to "
"the disk immediately."
msgstr ""
"Johtuen nykyisen Sun-osiotaulujen toteutuksen rajoituksista libparted-"
"sovelluksessa, juuri luotu osiotaulu on kirjoitettava levylle välittömästi."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"You will NOT be able to undo this operation later and all existing data on "
"the disk will be irreversibly removed."
msgstr ""
"Tätä toimenpidettä EI VOI perua myöhemmin ja kaikki levyllä oleva tieto "
"poistetaan peruuttamattomasti."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"Confirm whether you actually want to create a new partition table and write "
"it to disk."
msgstr ""
"Varmista haluatko tosiaan luoda uuden osiotaulun ja kirjoittaa sen levylle."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid "Are you sure you want a bootable logical partition?"
msgstr "Oletko varma, että haluat loogisesta osiosta käynnistyskelpoisen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid ""
"You are trying to set the bootable flag on a logical partition. The bootable "
"flag is generally only useful on primary partitions, so setting it on "
"logical partitions is normally discouraged. Some BIOS versions are known to "
"fail to boot if there is no bootable primary partition."
msgstr ""
"Yrität asettaa käynnistyskelpoisuuden ilmaisinta loogiselle levyosiolle. "
"Käynnistyskelpoisuuden ilmaisin on yleensä hyödyllinen vain ensisijaisilla "
"levyosioilla, joten sen asettamista loogisille osioille ei yleensä "
"suositella. Eräät BIOS-versiot tunnetusti epäonnistuvat järjestelmän "
"käynnistämisessä, jos koneella ei ole käynnistyskelpoista ensisijaista "
"levyosiota."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid ""
"However, if you are sure that your BIOS does not have this problem, or if "
"you are using a custom boot manager that pays attention to bootable logical "
"partitions, then setting this flag may make sense."
msgstr ""
"Jos kuitenkin olet varma, että BIOSillasi ei ole tätä ongelmaa tai käytät "
"alkulatausohjelmaa, joka huomioi käynnistyskelpoiset loogiset osiot, tämän "
"ilmaisimen asettaminen saattaa olla järkevää."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:27001
msgid "Set the partition flags"
msgstr "Aseta osion ilmaisimet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:28001
msgid "Name:"
msgstr "Nimi:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:29001
msgid "Bootable flag:"
msgstr "Käynnistyskelpoisuuden ilmaisin:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:30001
msgid "on"
msgstr "päälle"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:31001
msgid "off"
msgstr "pois"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:32001
msgid "Resize the partition (currently ${SIZE})"
msgstr "Muuta osion kokoa (koko nyt ${SIZE})"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:33001
msgid "Copy data from another partition"
msgstr "Kopioi tiedot toisesta osiosta"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:34001
msgid "Delete the partition"
msgstr "Poista osio"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:35001
msgid "Create a new partition"
msgstr "Luo uusi osio"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:36001
msgid "Create a new empty partition table on this device"
msgstr "Luo uusi tyhjä osiotaulu tälle laitteelle"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001 ../partman-ext2r0.templates:2001
msgid "Go back to the menu and correct errors?"
msgstr "Palataanko valikkoon korjaamaan virheet?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
msgid ""
"The test of the file system with type ${TYPE} in partition #${PARTITION} of "
"${DEVICE} found uncorrected errors."
msgstr ""
"Tiedostojärjestelmän ${TYPE} tarkistus laitteella ${DEVICE} osiossa n:ro"
"${PARTITION} löysi virheitä joita ei korjattu."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and correct these errors, the "
"partition will be used as is."
msgstr ""
"Mikäli et palaa osiointivalikkoon ja korjaa näitä virheitä, käytetään osiota "
"sellaisena kuin se on."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001
msgid ""
"The test of the swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} found "
"uncorrected errors."
msgstr ""
"Sivutusalueen tarkistus laitteella ${DEVICE} osiossa n:ro ${PARTITION} löysi "
"virheitä joita ei korjattu."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001 ../partman-ext3.templates:10001
#: ../partman-ext2r0.templates:4001
msgid "Do you want to return to the partitioning menu?"
msgstr "Haluatko palata osiointivalikkoon?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
msgid ""
"You have not selected any partitions for use as swap space. Enabling swap "
"space is recommended so that the system can make better use of the available "
"physical memory, and so that it behaves better when physical memory is "
"scarce. You may experience installation problems if you do not have enough "
"physical memory."
msgstr ""
"Mitään levyosiota ei ole valittu sivutusosioksi (swap). Sivutusosion "
"käyttöönotto on suositeltavaa, tällöin järjestelmä pystyy käyttämään "
"keskusmuistia tehokkaammin ja toimii paremmin muistin ollessa vähissä. "
"Asennuksessa saattaa tulla vaikeuksia, jos keskusmuistia ei ole riittävästi."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a swap partition, "
"the installation will continue without swap space."
msgstr ""
"Mikäli et palaa osiointivalikkoon ja määritä siellä sivutustilaa, jatkuu "
"asennus käyttämättä sivutustilaa."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:9001 ../partman-ext2r0.templates:3001
msgid "Failed to create a file system"
msgstr "Tiedostojärjestelmän luonti ei onnistunut"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:9001
msgid ""
"The ${TYPE} file system creation in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} "
"failed."
msgstr ""
"Tiedostojärjestelmän ${TYPE} luonti laitteelle ${DEVICE} osiolle n:ro"
"${PARTITION} ei onnistunut. "

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:10001
msgid "Failed to create a swap space"
msgstr "Sivutustilan luonti ei onnistunut"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:10001
msgid ""
"The creation of swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} failed."
msgstr ""
"Sivutustilan luonti laitteelle ${DEVICE} osioon n:ro ${PARTITION} "
"epäonnistui."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001
msgid ""
"No mount point is assigned for the ${FILESYSTEM} file system in partition #"
"${PARTITION} of ${DEVICE}."
msgstr ""
"Tiedostojärjestelmälle ${FILESYSTEM} laitteen ${DEVICE} osiolla n:ro"
"${PARTITION} ei ole määritetty liitoskohtaa."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001
#: ../partman-ext2r0.templates:4001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a mount point from "
"there, this partition will not be used at all."
msgstr ""
"Mikäli et palaa osiointivalikkoon ja määritä siellä liitoskohtaa, jätetään "
"tämä osio kokonaan käyttämättä."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:12001
msgid "Invalid file system for this mount point"
msgstr "Tämän liitoskohdan tiedostojärjestelmä on kelvoton"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:12001
msgid ""
"The file system type ${FILESYSTEM} cannot be mounted on ${MOUNTPOINT}, "
"because it is not a fully-functional Unix file system. Please choose a "
"different file system, such as ${EXT2}."
msgstr ""
"Tiedostojärjestelmää tyypiltään ${FILESYSTEM} ei voitu liittää liitoskohtaan "
"${MOUNTPOINT} koska siinä ei ole kaikkea Unix-tiedostojärjestelmän "
"toiminnallisuutta. Valitse muu tiedostojärjestelmä, vaikka ${EXT2}."

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/ - the root file system"
msgstr "/ - juuritiedostojärjestelmä"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/boot - static files of the boot loader"
msgstr "/boot - alkulatausohjelman muuttumattomat tiedostot"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/home - user home directories"
msgstr "/home - käyttäjien kotihakemistoja"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/tmp - temporary files"
msgstr "/tmp - tilapäisiä tiedostoja"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/usr - static data"
msgstr "/usr - muuttumatonta tietoa"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/var - variable data"
msgstr "/var - muuttuvaa tietoa"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/srv - data for services provided by this system"
msgstr "/srv - tämän koneen tarjoamien palveluiden tietoja"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/opt - add-on application software packages"
msgstr "/opt - lisäohjelmia"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/usr/local - local hierarchy"
msgstr "/usr/local - paikallisten tiedostojen hakemistopuu"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl4:
#. what's to be entered is a mount point
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. (separated by commas)
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. :sl5:
#. What's to be "entered manually" is a mount point
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
#: ../partman-ext2r0.templates:5001 ../partconf.templates:6001
msgid "Enter manually"
msgstr "Määritä itse"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl4:
#. "it" is a partition
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
#: ../partman-ext2r0.templates:5001
msgid "Do not mount it"
msgstr "Älä liitä"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13002
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14002
#: ../partman-basicfilesystems.templates:15001
#: ../partman-ext2r0.templates:5002
msgid "Mount point for this partition:"
msgstr "Tämän osion liitoskohta:"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "/dos"
msgstr "/dos"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "/windows"
msgstr "/windows"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "Invalid mount point"
msgstr "Virheellinen liitoskohta"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "The mount point you entered is invalid."
msgstr "Antamasi liitoskohta ei kelpaa."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "Mount points must start with \"/\". They cannot contain spaces."
msgstr "Liitoskohtien pitää alkaa /-merkillä. Välilyöntejä ei saa olla."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:17001
msgid "Label for the file system in this partition:"
msgstr "Tässä levyosiossa olevan tiedostojärjestelmän nimiö:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:18001
msgid "Format the swap area:"
msgstr "Alusta sivutustila:"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. In the following context: "Format the partition: yes"
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:19001
#: ../partman-crypto.templates:20001
msgid "yes"
msgstr "kyllä"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. In the following context: "Format the partition: no"
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:20001
#: ../partman-crypto.templates:19001
msgid "no"
msgstr "ei"

#. Type: text
#. Description
#. label of file system
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:21001
msgid "Label:"
msgstr "Nimiö:"

#. Type: text
#. Description
#. for partman-basicfilesystems: in the following context: "Label: none"
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:22001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Label:\" ]"
msgstr "ei mikään"

#. Type: text
#. Description
#. Up to 24 character positions
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:23001
msgid "Reserved blocks:"
msgstr "Varatut lohkot:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:24001
msgid "Percentage of the file system blocks reserved for the super-user:"
msgstr ""
"Pääkäyttäjälle varattujen tiedostojärjestelmän lohkojen prosenttiosuus:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Up to 25 character positions
#: ../partman-basicfilesystems.templates:25001
msgid "Typical usage:"
msgstr "Tyypillinen käyttö:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. In the following context: "Typical usage: standard"
#: ../partman-basicfilesystems.templates:26001
msgid "standard"
msgstr "normaali"

#. Type: text
#. Description
#. This is an item in the menu "Partition settings"
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:28001
msgid "Mount point:"
msgstr "Liitoskohta:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. In the following context: "Mount point: none"
#: ../partman-basicfilesystems.templates:29001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Mount point:\" ]"
msgstr "ei mikään"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:30001
msgid "Ext2 file system"
msgstr "ext2-tiedostojärjestelmä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:32001
msgid "FAT16 file system"
msgstr "FAT16-tiedostojärjestelmä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:34001
msgid "FAT32 file system"
msgstr "FAT32-tiedostojärjestelmä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#: ../partman-basicfilesystems.templates:36001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:38001
msgid "swap area"
msgstr "Swap eli sivutusosio"

#. Type: text
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:40001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:41001
msgid "Mount options:"
msgstr "Liitosvalitsimet:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:41001
msgid "Mount options can tune the behavior of the file system."
msgstr "Liitosvalitsimilla voidaan säätää tiedostojärjestelmän ominaisuuksia."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:42001
msgid "noatime - do not update inode access times at each access"
msgstr "noatime - älä päivitä inoden atimea jokaisella käyttökerralla"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:43001
msgid "relatime - update inode access times relative to modify time"
msgstr "relatime - päivitä inoden käyttöajat suhteessa muutosaikaan"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:44001
msgid "nodev - do not support character or block special devices"
msgstr "nodev - ei tukea merkki- tai lohkolaitteille"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:45001
msgid "nosuid - ignore set-user-identifier or set-group-identifier bits"
msgstr "nosuid - ohita set-user-identifier- ja set-group-identifier-bitit"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:46001
msgid "noexec - do not allow execution of any binaries"
msgstr "noexec - binääritiedostojen suoritusta ei sallita"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:47001
msgid "ro - mount the file system read-only"
msgstr "ro - liitä tiedostojärjestelmä kirjoitussuojattuna."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:48001
msgid "sync - all input/output activities occur synchronously"
msgstr "sync - kaikki syöttö/tulostus tapahtuu synkronisesti"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:49001
msgid "usrquota - user disk quota accounting enabled"
msgstr "usrquota - käyttäjäkohtaiset levykiintiöt käytössä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:50001
msgid "grpquota - group disk quota accounting enabled"
msgstr "grpquota - ryhmäkohtaiset levykiintiöt käytössä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:51001
msgid "user_xattr - support user extended attributes"
msgstr "user_xattr - tue lisäominaisuuksia käyttäjille"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:52001
msgid "quiet - changing owner and permissions does not return errors"
msgstr "quiet - omistajan ja käyttöoik. muuttaminen ei aiheuta virheitä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:53001
msgid "notail - disable packing of files into the file system tree"
msgstr "notail - poista käytöstä tiedostojen pakkaus"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-zfs) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:56001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:57001 ../partman-ext3.templates:7001
#: ../partman-ext3.templates:8001 ../partman-ext2r0.templates:9001
#: ../partman-ext2r0.templates:10001 ../partman-ext2r0.templates:11001
#: ../partman-zfs.templates:6001 ../partman-zfs.templates:7001
msgid "Go back to the menu and correct this problem?"
msgstr "Palataanko valikkoon korjaamaan tämä ongelma?"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:56001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:57001 ../partman-ext3.templates:7001
#: ../partman-ext3.templates:8001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, the "
"partition will be used as is. This means that you may not be able to boot "
"from your hard disk."
msgstr ""
"Mikäli et palaa osiointivalikkoon ja korjaa tätä virhettä, osiota käytetään "
"sellaisena kuin se on. Tämä tarkoittaa ettei järjestelmää luultavasti voi "
"käynnistää kiintolevyltä."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-ext3.templates:2001
msgid "Ext3 journaling file system"
msgstr "Ext3 tapahtumakirjanpidon sisältävä tiedostojärjestelmä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-ext3.templates:5001
msgid "Ext4 journaling file system"
msgstr "Ext4 tapahtumakirjanpidon sisältävä tiedostojärjestelmä"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:7001
msgid ""
"Your boot partition has not been configured with the ext2 or ext3 file "
"system. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and "
"use either the ext2 or ext3 file system."
msgstr ""
"Käynnistysosion tiedostojärjestelmä ei ole ext2 tai ext3. Järjestelmää ei "
"voida käynnistää, jos se ei ole toinen näistä. Palaa takaisin ja käytä ext2- "
"tai ext3-tiedostojärjestelmää."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:8001
msgid ""
"Your boot partition is not located on the first primary partition of your "
"hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back "
"and use your first primary partition as a boot partition."
msgstr ""
"Käynnistysosio ei ole kiintolevyn ensimmäisellä ensisijaisella levyosiolla. "
"Tämä tarvitaan koneellasi jotta käynnistys onnistuu. Palaa takaisin ja käytä "
"ensimmäistä ensisijaista osiota käynnistysosiona. "

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid "Return to the menu to set the bootable flag?"
msgstr "Palataanko valikkoon käynnistyskelpoisuuden ilmaisimen asettamiseksi?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid ""
"The boot partition has not been marked as a bootable partition, even though "
"this is required by your machine in order to boot. You should go back and "
"set the bootable flag for the boot partition."
msgstr ""
"Käynnistysosiota ei ole merkitty käynnistyskelpoiseksi osioksi, vaikka "
"järjestelmän käynnistäminen vaatii tämän asetuksen. Palaa takaisin ja aseta "
"käynnistysosiolle käynnistyskelpoisuuden ilmaisin."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid ""
"If you don't correct this, the partition will be used as is and it is likely "
"that the machine cannot boot from its hard disk."
msgstr ""
"Mikäli et korjaa tätä virhettä, osiota käytetään sellaisena kuin se on. Tämä "
"tarkoittaa ettei järjestelmää luultavasti voi käynnistää kiintolevyltä."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:10001
msgid ""
"The partition ${PARTITION} assigned to ${MOUNTPOINT} starts at an offset of "
"${OFFSET} bytes from the minimum alignment for this disk, which may lead to "
"very poor performance."
msgstr ""
"Kohteeseen ${MOUNTPOINT} liitetty osio ${PARTITION} alkaa aloituskohdasta, "
"joka on etäisyydellä ${OFFSET} tavua levyn pienimmästä kohdistuksesta. Tästä "
"saattaa seurata tavallista huonompaa suorituskykyä."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:10001
msgid ""
"Since you are formatting this partition, you should correct this problem now "
"by realigning the partition, as it will be difficult to change later. To do "
"this, go back to the main partitioning menu, delete the partition, and "
"recreate it in the same position with the same settings. This will cause the "
"partition to start at a point best suited for this disk."
msgstr ""
"Koska olet alustamassa tätä osiota, tämä ongelma tulisi korjata nyt "
"kohdistamalla osio uudelleen, sillä ongelma on vaikea korjata jälkikäteen. "
"Tehdäkseksi kohdistuksen mene takaisin pääosiointivalikkoon, poista osio ja "
"luo se uudelleen samaan sijaintiin ja samoilla asetuksilla. Tällöin osio "
"asetetaan alkamaan levylle parhaiten sopivasta kohdasta."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-btrfs.templates:2001
msgid "btrfs journaling file system"
msgstr "btrfs tapahtumakirjanpidon sisältävä tiedostojärjestelmä"

#. Type: text
#. Description
#. File system name
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:2001
msgid "JFS journaling file system"
msgstr "JFS tapahtumakirjanpidon sisältävä tiedostojärjestelmä"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid "Use unrecommended JFS root file system?"
msgstr "Käytetäänkö ei-suositeltua JFS-juuritiedostojärjestelmää?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid ""
"Your root file system is a JFS file system. This can cause problems with the "
"boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"Juuriosion tiedostojärjestelmä on JFS. Tämä aiheuttaa luultavasti ongelmia "
"tämän asennusohjelman oletuksena käyttämän alkulatausohjelman kanssa."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid ""
"You should use a small /boot partition with another file system, such as "
"ext3."
msgstr ""
"Olisi käytettävä pientä /boot-levyosiota, jossa on joku muu "
"tiedostojärjestelmä, esimerkiksi ext3. "

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid "Use unrecommended JFS /boot file system?"
msgstr ""
"Käytetäänkö ei-suositeltua JFS-tiedostojärjestelmää hakemistolle /boot?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid ""
"You have mounted a JFS file system as /boot. This is likely to cause "
"problems with the boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"Liitoskohtaan /boot on liitetty JFS-tiedostojärjestelmä. Tämä aiheuttaa "
"luultavasti ongelmia tämän asennusohjelman oletuksena käyttämä "
"alkulatausohjelman kanssa."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid ""
"You should use another file system, such as ext3, for the /boot partition."
msgstr ""
"Käytä /boot-osiolla jotain muuta tiedostojärjestelmää, esimerkiksi ext3 on "
"sopiva."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-xfs.templates:2001
msgid "XFS journaling file system"
msgstr "XFS tapahtumakirjanpidon sisältävä tiedostojärjestelmä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid "Identical labels for two file systems"
msgstr "Kahdella tiedostojärjestelmällä on sama nimi"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid ""
"Two file systems are assigned the same label (${LABEL}): ${PART1} and "
"${PART2}. Since file system labels are usually used as unique identifiers, "
"this is likely to cause reliability problems later."
msgstr ""
"Kahdella tiedostojärjestelmällä on sama nimi: ${LABEL}: ${PART1} ja "
"${PART2}. Koska tiedostojärjestelmien nimiä käytetään yleensä yksilöivinä "
"tunnisteina, tämä luultavasti aiheuttaa ongelmia myöhemmin."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid "Please correct this by changing labels."
msgstr "Korjaa tämä muuttamalla nimiä."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid "Identical mount points for two file systems"
msgstr "Kahdella tiedostojärjestelmällä on sama liitoskohta"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid ""
"Two file systems are assigned the same mount point (${MOUNTPOINT}): ${PART1} "
"and ${PART2}."
msgstr ""
"Kahdella tiedostojärjestelmällä on sama liitoskohta (${MOUNTPOINT}): "
"${PART1} ja ${PART2}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid "Please correct this by changing mount points."
msgstr "Korjaa tämä vaihtamalla liitoskohtia."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001
msgid "No root file system"
msgstr "Juuritiedostojärjestelmää ei ole"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001
msgid "No root file system is defined."
msgstr "Juuritiedostojärjestelmää ei ole määritelty."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001 ../partman-target.templates:7001
msgid "Please correct this from the partitioning menu."
msgstr "Korjaa tämä osiointivalikossa."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:7001
msgid "Separate file system not allowed here"
msgstr "Erillistä tiedostojärjestelmää ei sallita tässä"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:7001
msgid ""
"You assigned a separate file system to ${MOUNTPOINT}, but in order for the "
"system to start correctly this directory must be on the root file system."
msgstr ""
"Valitsit erillisen tiedostojärjestelmän liitoskohtaan ${MOUNTPOINT}, mutta "
"tämän hakemiston tulee olla juuritiedostojärjestelmässä, jotta järjestelmä "
"käynnistyisi oikein."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid "Do you want to resume partitioning?"
msgstr "Haluatko jatkaa osiointia?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid ""
"The attempt to mount a file system with type ${TYPE} in ${DEVICE} at "
"${MOUNTPOINT} failed."
msgstr ""
"Tiedostojärjestelmän tyypiltään ${TYPE} liittäminen laitteelle ${DEVICE} "
"liitoskohtaan ${MOUNTPOINT} ei onnistunut."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid "You may resume partitioning from the partitioning menu."
msgstr "Osioiden tekoa voidaan jatkaa osiointivalikosta."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:10001
msgid "Use as:"
msgstr "Käyttö:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:5001
msgid "Set the clock using NTP?"
msgstr "Asetetaanko kello käyttäen NTP:tä?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:5001
msgid ""
"The Network Time Protocol (NTP) can be used to set the system's clock. The "
"installation process works best with a correctly set clock."
msgstr ""
"Järjestelmän kello voidaan asettaa verkkoaikaprotokollalla (Network Time "
"Protocol, NTP). Asennusprosessi toimii parhaiten, kun kello on oikeassa "
"ajassa."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:6001
msgid "NTP server to use:"
msgstr "Käytettävä NTP-palvelin:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:6001
msgid ""
"The default NTP server is almost always a good choice, but if you prefer to "
"use another NTP server, you can enter it here."
msgstr ""
"Oletusarvoinen NTP-palvelin on lähes aina hyvä valinta, mutta jos haluat "
"käyttää jotain muuta NTP-palvelinta, voit syöttää sen tähän."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid "Wait another 30 seconds for hwclock to set the clock?"
msgstr "Odotetaanko vielä 30 sekuntia kellonajan asetusta?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid ""
"Setting the hardware clock is taking longer than expected. The 'hwclock' "
"program used to set the clock may have problems talking to the hardware "
"clock."
msgstr ""
"Laitteiston kellon asettaminen on kestänyt odotettua pidempään. Kellon "
"asettamiseen käytettävä ohjelma ”hwclock” ei ehkä pysty viestimään "
"laitteiston kellon kanssa."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid ""
"If you choose to not wait for hwclock to finish setting the clock, this "
"system's clock may not be set correctly."
msgstr ""
"Jos et odota, että hwclock saa asetettua kellon, saattaa järjestelmän kello "
"jäädä väärään aikaan."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:1001
msgid "Proceed with installation to unclean target?"
msgstr "Jatketaanko asennusta ehkä kelvottomaan kohteeseen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:1001
msgid ""
"The target file system contains files from a past installation. These files "
"could cause problems with the installation process, and if you proceed, some "
"of the existing files may be overwritten."
msgstr ""
"Kohdetiedostojärjestelmä sisältää aikaisemman asennuksen tiedostoja. Nämä "
"tiedostot saattavat vaikeuttaa asennusta. Jos jatkat, jotkin olemassa olevat "
"tiedostot ehkä ylikirjoitetaan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:2001
msgid "No file system mounted on /target"
msgstr "Hakemistoon /target ei ole liitetty tiedostojärjestelmää"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:2001
msgid ""
"Before the installation can proceed, a root file system must be mounted on /"
"target. The partitioner and formatter should have done this for you."
msgstr ""
"Juuritiedostojärjestelmä on liitettävä hakemistoon /target ennen kuin "
"asennus voi jatkua. Osiointisovelluksen ja alustusohjelman olisi pitänyt "
"tehdä tämä."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:3001
msgid "Not installing to unclean target"
msgstr "Ei asenneta kelvottomaan kohteeseen"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:3001
msgid ""
"The installation to the target file system has been canceled. You should go "
"back and erase or format the target file system before proceeding with the "
"install."
msgstr ""
"Asennus kohdetiedostojärjestelmään on peruutettu. Korjaa palaamalla takaisin "
"ja poistamalla tai alustamalla kohdetiedostojärjestelmä ennen asennuksen "
"jatkamista."

#. Type: error
#. Description
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:2001
msgid "Cannot install base system"
msgstr "Perusjärjestelmää ei voitu asentaa"

#. Type: error
#. Description
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:2001
msgid ""
"The installer cannot figure out how to install the base system. No "
"installable CD-ROM was found and no valid mirror was configured."
msgstr ""
"Asennin ei pysty asentamaan perusjärjestelmää. Asennuslevyä ei löytynyt, "
"eikä kelvollista asennuspalvelinta ole määritelty."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release file name.
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release.gpg file name
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a gpg key ID
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:3001 ../bootstrap-base.templates:7001
#: ../bootstrap-base.templates:17001 ../bootstrap-base.templates:18001
#: ../bootstrap-base.templates:19001 ../bootstrap-base.templates:20001
#: ../bootstrap-base.templates:21001 ../bootstrap-base.templates:22001
msgid "Debootstrap Error"
msgstr "Debootstrap-virhe"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:3001
msgid "Failed to determine the codename for the release."
msgstr "Julkaisun koodinimeä ei saatu selville."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:4001
msgid "Failed to install the base system"
msgstr "Perusjärjestelmän asennus epäonnistui"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:4001
msgid "The base system installation into /target/ failed."
msgstr "Perusjärjestelmän asentaminen hakemistoon /target/ epäonnistui."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:5001 ../bootstrap-base.templates:6001
msgid "Base system installation error"
msgstr "Virhe perusjärjestelmän asennuksessa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:5001
msgid ""
"The debootstrap program exited with an error (return value ${EXITCODE})."
msgstr "Ohjelma debootstrap päättyi virheellisesti (paluuarvo ${EXITCODE})."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:6001
msgid "The debootstrap program exited abnormally."
msgstr "Ohjelma debootstrap päättyi epänormaalisti."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:7001
msgid "The following error occurred:"
msgstr "Tapahtui seuraava virhe:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid "Unable to install the selected kernel"
msgstr "Valittua ydintä ei voida asentaa."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid ""
"An error was returned while trying to install the kernel into the target "
"system."
msgstr "Yritettäessä asentaa ydintä kohdejärjestelmään tapahtui virhe."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid "Kernel package: '${KERNEL}'."
msgstr "Ydinpaketti: ”${KERNEL}”."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" means \"no kernel\" ]"
msgstr "ei mikään"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12002
msgid "Kernel to install:"
msgstr "Asennettava ydin:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12002
msgid ""
"The list shows the available kernels. Please choose one of them in order to "
"make the system bootable from the hard drive."
msgstr ""
"Luettelossa on käytettävissä olevat ytimet. Valitse niistä yksi, jotta "
"järjestelmä voidaan käynnistää kiintolevyltä."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid "Continue without installing a kernel?"
msgstr "Jatketaanko asentamatta ydintä?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid "No installable kernel was found in the defined APT sources."
msgstr "Asennettavissa olevaa ydintä ei löytynyt annetuista APT-lähteistä."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid ""
"You may try to continue without a kernel, and manually install your own "
"kernel later. This is only recommended for experts, otherwise you will "
"likely end up with a machine that doesn't boot."
msgstr ""
"Prosessia voidaan yrittää nyt jatkaa ilman ydintä ja asentaa oma ydin käsin "
"myöhemmin. Tätä suositellaan vain kokeneille käyttäjille, sillä menetelmä "
"johtaa helposti järjestelmään, joka ei käynnisty."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:15001
msgid "Cannot install kernel"
msgstr "Ydintä ei voida asentaa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:15001
msgid "The installer cannot find a suitable kernel package to install."
msgstr "Asennin ei löydä asennettavaksi sopivaa ytimen pakettia."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:16001
msgid "Unable to install ${PACKAGE}"
msgstr "Pakettia ${PACKAGE} ei voida asentaa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:16001
msgid ""
"An error was returned while trying to install the ${PACKAGE} package onto "
"the target system."
msgstr ""
"Asennettaessa pakettia ${PACKAGE} kohdetiedostojärjestelmään tapahtui virhe."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release file name.
#: ../bootstrap-base.templates:17001
msgid "Failed getting Release file ${SUBST0}."
msgstr "Release-tiedoston ${SUBST0} nouto epäonnistui."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release.gpg file name
#: ../bootstrap-base.templates:18001
msgid "Failed getting Release signature file ${SUBST0}."
msgstr "Julkaisun allekirjoitustiedoston ${SUBST0} nouto epäonnistui."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a gpg key ID
#: ../bootstrap-base.templates:19001
msgid "Release file signed by unknown key (key id ${SUBST0})"
msgstr ""
"Julkaisutiedosto allekirjoitettu tuntemattomalla avaimella (avaimen tunniste "
"${SUBST0})"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:20001
msgid "Invalid Release file: no valid components."
msgstr "Kelvoton Release-tiedosto, ei kelvollisia osia."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename
#: ../bootstrap-base.templates:21001
msgid "Invalid Release file: no entry for ${SUBST0}."
msgstr "Kelvoton Release-tiedosto, ei tietuetta paketille ${SUBST0}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:22001
msgid ""
"Couldn't retrieve ${SUBST0}. This may be due to a network problem or a bad "
"CD, depending on your installation method."
msgstr ""
"Paketin ${SUBST0} nouto ei onnistunut. Tämä voi johtua verkon viasta tai "
"rikkinäisestä CD-levystä, asennustavasta riippuen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:22001
msgid ""
"If you are installing from CD-R or CD-RW, burning the CD at a lower speed "
"may help."
msgstr ""
"Asennettaessa CD-R- tai CD-RW-levyltä, levyn kirjoittaminen hitaammalla "
"nopeudella saattaa auttaa."

#. Type: error
#. Description
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:57001
msgid "Debootstrap warning"
msgstr "Debootstrap-varoitus"

#. Type: error
#. Description
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:57001
msgid "Warning: ${INFO}"
msgstr "Varoitus: ${INFO}"

#. Type: text
#. Description
#. SUBST0 is an url
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:58001
msgid "Retrying failed download of ${SUBST0}"
msgstr "Yritetään uudestaan epäonnistunutta paketin ${SUBST0} noutoa"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:4001
msgid "Scanning local repositories..."
msgstr "Tutkitaan paikallisia varastoja..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:5001
msgid "Scanning the security updates repository..."
msgstr "Tutkitaan tietoturvapäivitysten varastoa..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Tutkitaan julkaisupäivitysten varastoa..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Scanning the release updates repository..."
msgid "Scanning the backports repository..."
msgstr "Tutkitaan julkaisupäivitysten varastoa..."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../apt-setup-udeb.templates:8001 ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Ignore"
msgstr "Ohita"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "Cannot access repository"
msgstr "Varastoa ei voitu käyttää"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid ""
"The repository on ${HOST} couldn't be accessed, so its updates will not be "
"made available to you at this time. You should investigate this later."
msgstr ""
"Palvelimella ${HOST} olevaa varastoa ei voitu käyttää. Siellä olevat "
"päivitykset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä. Asia kannattaa selvittää "
"myöhemmin."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid ""
"Commented out entries for ${HOST} have been added to the /etc/apt/sources."
"list file."
msgstr ""
"Palvelimen ${HOST} rivit on lisätty pois kommentoituina tiedostoon /etc/apt/"
"sources.list."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:2001
msgid "apt configuration problem"
msgstr "Ongelma aptin asetusten teossa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:2001
msgid ""
"An attempt to configure apt to install additional packages from the CD "
"failed."
msgstr ""
"aptin asetusten teko lisäpakettien asentamiseksi CD-levyltä epäonnistui."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid "Continue without a network mirror?"
msgstr "Jatketaanko ilman verkkopeilipalvelinta?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid "No network mirror was selected."
msgstr "Verkkopeilipalvelinta ei valittu."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:1001
msgid "Use restricted software?"
msgstr "Käytä epävapaita ohjelmia?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:1001
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses which may "
"prevent you from using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"Jotkin epävapaat ohjelmat ovat saatavilla asennuspaketteina. Vaikka nämä "
"ohjelmat eivät kuulukaan pääjakeluun, tavanomaisia paketinhallintatyökaluja "
"voidaan käyttää niiden asentamiseen. Näiden ohjelmien käyttöehdot "
"vaihtelevat, mahdollisesti estäen niiden käytön, muuttamisen tai "
"levittämisen."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
msgid "Use software from the \"universe\" component?"
msgstr "Käytä ohjelmia universe-jakelusta."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
msgid ""
"Some additional software is available in packaged form. This software is "
"free and, though it is not a part of the main distribution, standard package "
"management tools can be used to install it."
msgstr ""
"Joitakin lisäohjelmia on saatavilla asennuspaketteina. Nämä ohjelmat ovat "
"vapaita. Vaikka ne eivät kuulukaan pääjakeluun, tavanomaisia "
"paketinhallintatyökaluja voidaan käyttää niiden asentamiseen."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:3001
msgid "Use software from the \"multiverse\" component?"
msgstr "Käytetäänkö ohjelmia ”multiverse”-jakelusta?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:3001
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses and (in some "
"cases) patent restrictions which may prevent you from using, modifying, or "
"sharing it."
msgstr ""
"Jotkin epävapaat ohjelmat ovat saatavilla asennuspaketteina. Vaikka nämä "
"ohjelmat eivät kuulukaan pääjakeluun, tavanomaisia paketinhallintatyökaluja "
"voidaan käyttää niiden asentamiseen. Näiden ohjelmien käyttöehdot ja "
"mahdolliset patentit vaihtelevat, mahdollisesti estäen niiden käytön, "
"muuttamisen tai levittämisen."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:4001
msgid "Use software from the \"partner\" repository?"
msgstr "Käytetäänkö ohjelmia ”kumppani”-varastosta?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:4001
msgid ""
"Some additional software is available from Canonical's \"partner\" "
"repository. This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical "
"and the respective vendors as a service to Ubuntu users."
msgstr ""
"Joitain lisäohjelmia on saatavilla Canonicalin ”kumppani”-varastosta. Tämä "
"varasto ei ole Ubuntun osa, mutta Canonical ja vastaavat toimittajat "
"tarjoavat sen palveluna Ubuntun käyttäjille."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:5001
msgid "Use backported software?"
msgstr ""
"Käytetäänkö vanhaan järjestelmäversioon sovitettuja ohjelmia (backported)?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:5001
msgid ""
"Some software has been backported from the development tree to work with "
"this release. Although this software has not gone through such complete "
"testing as that contained in the release, it includes newer versions of some "
"applications which may provide useful features."
msgstr ""
"Joitakin ohjelmia on sovitettu kehitysversiosta toimimaan tässä julkaisussa. "
"Vaikkakaan näitä ohjelmia ei ole testattu yhtä perusteellisesti kuin "
"julkaisun ohjelmia, niissä on joistakin sovelluksista uudemmat versiot, "
"jotka saattavat tarjota hyödyllisiä ominaisuuksia."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid "Create a normal user account now?"
msgstr "Luodaanko nyt normaali käyttäjätunnus?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid ""
"It's a bad idea to use the root account for normal day-to-day activities, "
"such as the reading of electronic mail, because even a small mistake can "
"result in disaster. You should create a normal user account to use for those "
"day-to-day tasks."
msgstr ""
"Pääkäyttäjätunnuksen käyttäminen normaaleihin päivittäisiin toimiin, kuten "
"sähköpostin lukemiseen, ei ole hyvä idea, koska pienikin vahinko voi "
"aiheuttaa katastrofin. Nyt kannattaa luoda tavalliselle käyttäjälle tunnus "
"käytettäväksi päivittäisiin toimiin."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid ""
"Note that you may create it later (as well as any additional account) by "
"typing 'adduser <username>' as root, where <username> is an username, like "
"'imurdock' or 'rms'."
msgstr ""
"Huomaa, että voit luoda sen myöhemmin (ja lisääkin tunnuksia) komennolla "
"”adduser <käyttäjätunnus>” pääkäyttäjänä, jossa <käyttäjätunnus> on "
"käyttäjän tunnus kuten ”mvirtanen” tai ”rms”."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:11001
msgid "Invalid username"
msgstr "Virheellinen käyttäjätunnus"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:11001
msgid ""
"The username you entered is invalid. Note that usernames must start with a "
"lower-case letter, which can be followed by any combination of numbers and "
"more lower-case letters, and must be no more than 32 characters long."
msgstr ""
"Syöttämäsi käyttäjätunnus on virheellinen. Huomaa, että käyttäjätunnuksen "
"täytyy alkaa pienaakkosella, jonka jälkeen tulee numeroita ja pienaakkosia. "
"Käyttäjänimi saa olla korkeintaan 32 merkkiä pitkä."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:12001
msgid "Reserved username"
msgstr "Käyttäjätunnus on varattu"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:12001
msgid ""
"The username you entered (${USERNAME}) is reserved for use by the system. "
"Please select a different one."
msgstr ""
"Annettu käyttäjätunnus (${USERNAME}) on varattu järjestelmän käyttöön. "
"Valitse toinen käyttäjätunnus."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:15001 ../grub-installer.templates:11001
msgid "Password input error"
msgstr "Salasanan syöttövirhe"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:15001 ../grub-installer.templates:11001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Syöttämäsi kaksi salasanaa eivät olleet sama. Yritä uudelleen."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../user-setup-udeb.templates:16001 ../network-console.templates:6001
msgid "Empty password"
msgstr "Tyhjä salasana"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../user-setup-udeb.templates:16001 ../network-console.templates:6001
msgid ""
"You entered an empty password, which is not allowed. Please choose a non-"
"empty password."
msgstr ""
"Syötit tyhjän salasanan. Se ei ole sallittua, joten ole hyvä ja syötä ei-"
"tyhjä salasana."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:17001
msgid "Enable shadow passwords?"
msgstr "Otetaanko varjosalasanat (/etc/shadow) käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:17001
msgid ""
"Shadow passwords make your system more secure because nobody is able to view "
"even encrypted passwords. The passwords are stored in a separate file that "
"can only be read by special programs. The use of shadow passwords is "
"strongly recommended, except in a few cases such as NIS environments."
msgstr ""
"Varjosalasanat lisäävät järjestelmäsi turvallisuutta, koska kukaan ei voi "
"katsoa edes salakirjoitettuja salasanoja. Salasanat säilytetään erillisessä "
"tiedostossa, jota voi lukea vain erityisohjelmat. Varjosalasanojen "
"käyttäminen on vahvasti suositeltavaa paitsi muutamissa tapauksissa, kuten "
"NIS-ympäristöissä."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "critical"
msgstr "kriittinen"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "high"
msgstr "korkea"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "medium"
msgstr "keskitaso"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "low"
msgstr "matala"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid "Ignore questions with a priority less than:"
msgstr "Ohita kysymykset, joiden prioriteetti on pienempi kuin:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they "
"might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually "
"shown to you; all less important questions are skipped."
msgstr ""
"Paketit, jotka käyttävät debconfia asetuksiin, järjestävät kysyttävät "
"kysymykset tärkeysjärjestykseen. Vain ne kysymykset, joilla on vähintään "
"tietty prioriteetti, todella kysytään sinulta. Kaikki vähemmän tärkeät "
"kysymykset ohitetaan."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"You can select the lowest priority of question you want to see:\n"
" - 'critical' is for items that will probably break the system\n"
"  without user intervention.\n"
" - 'high' is for items that don't have reasonable defaults.\n"
" - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.\n"
" - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in\n"
"  the vast majority of cases."
msgstr ""
"Voit valita alimman prioriteetin, jonka kysymyksiä haluat nähdä:\n"
" - ”kriittinen” on kysymyksille, jotka todennäköisesti rikkovat\n"
"  järjestelmän ilman käyttäjän toimia.\n"
" - ”korkea” on kysymyksille, joille ei ole järkeviä oletusarvoja.\n"
" - ”keskitaso” on normaaleille kysymykselle, joilla on järkevä oletus.\n"
" - ”matala” on itsestään selville kysymyksille, joiden oletusarvot\n"
"  toimivat lähes aina."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"For example, this question is of medium priority, and if your priority were "
"already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question."
msgstr ""
"Esimerkiksi tämä kysymys on keskitason prioriteettia, ja jos asettamasi "
"prioriteetti olisi ollut jo ”korkea” tai ”kriittinen”, et näkisi tätä "
"kysymystä."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-priority.templates:1001
msgid "Change debconf priority"
msgstr "Muuta debconf-prioriteettia"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:4001 ../grub-installer.templates:6001
#: ../grub-installer.templates:15001
msgid "Unable to configure GRUB"
msgstr "GRUBin asetuksia ei voida tehdä."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../grub-installer.templates:7001 ../grub-installer.templates:8002
#: ../yaboot-installer.templates:9001
msgid "Device for boot loader installation:"
msgstr "Laite, johon alkulatausohjelma asennetaan:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:7001 ../grub-installer.templates:8002
msgid ""
"You need to make the newly installed system bootable, by installing the GRUB "
"boot loader on a bootable device. The usual way to do this is to install "
"GRUB on the master boot record of your first hard drive. If you prefer, you "
"can install GRUB elsewhere on the drive, or to another drive, or even to a "
"floppy."
msgstr ""
"Asennettu järjestelmä on tehtävä käynnistyväksi asentamalla GRUB-"
"alkulatausohjelma käynnistyskelpoiselle laitteelle. Tämä tehdään "
"tavallisesti asentamalla GRUB ensimmäisen kiintolevyn pääkäynnistyslohkoon. "
"Halutessasi voit asentaa GRUBin muualle levylle, toiselle kiintolevylle tai "
"jopa levykkeelle."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:7001
msgid ""
"The device should be specified as a device in /dev. Below are some "
"examples:\n"
" - \"/dev/sda\" will install GRUB to the master boot record of your first\n"
"  hard drive;\n"
" - \"/dev/sda2\" will use the second partition of your first hard drive;\n"
" - \"/dev/sdc5\" will use the first extended partition of your third hard\n"
"  drive;\n"
" - \"/dev/fd0\" will install GRUB to a floppy."
msgstr ""
"Laite voidaan määrittää käyttäen laitetta /dev-hakemistossa. Muutamia "
"esimerkkejä:\n"
" - ”/dev/sda” asentaa GRUB:n ensimmäisen kiintolevyn\n"
"  pääkäynnistyslohkoon;\n"
" - ”/dev/sda2” käyttää ensimmäisen kiintolevyn toista\n"
"  levyosiota;\n"
" - ”/dev/sdc5” käyttää kolmannen levyn ensimmäistä\n"
"  jatkettua osiota;\n"
" - ”/dev/fd0” asentaa GRUB:n levykkeelle."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid "GRUB password:"
msgstr "GRUB-salasana:"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid ""
"The GRUB boot loader offers many powerful interactive features, which could "
"be used to compromise your system if unauthorized users have access to the "
"machine when it is starting up. To defend against this, you may choose a "
"password which will be required before editing menu entries or entering the "
"GRUB command-line interface. By default, any user will still be able to "
"start any menu entry without entering the password."
msgstr ""
"GRUB-alkulatausohjelmassa on useita vuorovaikutteisia ominaisuuksia, joita "
"voidaan käyttää järjestelmään murtautumiseen, jos asiattomilla käyttäjillä "
"on pääsy koneen ääreen sen käynnistyessä. Tämän estämiseksi voidaan valikon "
"muokkaaminen tai GRUBin komentorivin käyttäminen suojata salasanalla. "
"Oletusarvona kaikki käyttäjät voivat silti käynnistää minkä tahansa valikon "
"järjestelmän ilman salasanaa. "

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid "If you do not wish to set a GRUB password, leave this field blank."
msgstr "Jos et halua asettaa GRUB-salasanaa, jätä tyhjäksi."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:10001
msgid ""
"Please enter the same GRUB password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Syötä sama GRUB-salasana uudelleen varmistaaksesi, että kirjoitit sen oikein."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:13001
msgid "GRUB installation failed"
msgstr "GRUBin asennus epäonnistui"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:13001
msgid ""
"The '${GRUB}' package failed to install into /target/. Without the GRUB boot "
"loader, the installed system will not boot."
msgstr ""
"Paketin ${GRUB} asennus hakemistoon /target/ epäonnistui. Asennettu "
"järjestelmä ei käynnisty ilman GRUB-alkulatausohjelmaa."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001
msgid "Unable to install GRUB in ${BOOTDEV}"
msgstr "GRUBia ei voitu asentaa laitteelle ${BOOTDEV}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001
msgid "Executing 'grub-install ${BOOTDEV}' failed."
msgstr "Komennon ”grub-install ${BOOTDEV}” suoritus epäonnistui."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001 ../grub-installer.templates:15001
msgid "This is a fatal error."
msgstr "Tämä on vakava virhe."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:15001
msgid "Executing 'update-grub' failed."
msgstr "Komennon ”update-grub” suoritus epäonnistui."

#. Type: text
#. Description
#. Rescue menu item
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:26001
msgid "Reinstall GRUB boot loader"
msgstr "Asennetaan GRUB-alkulatausohjelma uudelleen"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:1001
msgid "Failed to retrieve the preconfiguration file"
msgstr "Esiasetustiedoston noutaminen ei onnistunut"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:1001
msgid ""
"The file needed for preconfiguration could not be retrieved from "
"${LOCATION}. The installation will proceed in non-automated mode."
msgstr ""
"Esiasetuksiin tarvittavaa tiedostoa ei voitu noutaa taltiolta ${LOCATION}. "
"Asennus jatkuu ilman automaatiota."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:2001
msgid "Failed to process the preconfiguration file"
msgstr "Esiasetustiedoston käsittely ei onnistunut"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:2001
msgid ""
"The installer failed to process the preconfiguration file from ${LOCATION}. "
"The file may be corrupt."
msgstr ""
"Esiasetukset sisältävän tiedoston taltiolta ${LOCATION} käsittely ei "
"onnistunut asentimessa. Tiedosto saattaa olla vioittunut."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:10001
msgid "Failed to run preseeded command"
msgstr "Esiasetukset tekevän komennon suoritus epäonnistui"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:10001
msgid ""
"Execution of preseeded command \"${COMMAND}\" failed with exit code ${CODE}."
msgstr ""
"Esiasetukset tekevä komento ”${COMMAND}” epäonnistui, paluuarvo on ${CODE}."

#. Type: title
#. Description
#. Info message displayed when running in rescue mode
#. :sl2:
#: ../rescue-check.templates:2001
msgid "Rescue mode"
msgstr "Hätäkäynnistystila"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid "Device to use as root file system:"
msgstr "Juuritiedostojärjestelmäksi liitettävä laite:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid ""
"Enter a device you wish to use as your root file system. You will be able to "
"choose among various rescue operations to perform on this file system."
msgstr ""
"Kirjoita juuritiedostojärjestelmänä käytettävä laite. Tähän "
"tiedostojärjestelmään voidaan kohdistaa lukuisia erilaisia pelastustoimia."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid ""
"If you choose not to use a root file system, you will be given a reduced "
"choice of operations that can be performed without one. This may be useful "
"if you need to correct a partitioning problem."
msgstr ""
"Jos valitset, että juuritiedostojärjestelmää ei käytetä, jatkossa näytetään "
"vain toiminnot, jotka voidaan tehdä ilman sitä. Tästä voi olla hyötyä, jos "
"sinun tarvitsee korjata ositusongelma."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:8001
msgid "Execute a shell in ${DEVICE}"
msgstr "Käynnistä komentotulkki laitteella ${DEVICE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:9001
msgid "Execute a shell in the installer environment"
msgstr "Suorita komentotulkki asentimen sisällä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:10001
msgid "Choose a different root file system"
msgstr "Valitse muu juuritiedostojärjestelmä"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:11001
msgid "Reboot the system"
msgstr "Käynnistetään tietokone uudelleen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:12001 ../rescue-mode.templates:16001
#: ../rescue-mode.templates:17001
msgid "Executing a shell"
msgstr "Käynnistetään komentotulkki"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:12001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell with ${DEVICE} mounted on \"/"
"\". If you need any other file systems (such as a separate \"/usr\"), you "
"will have to mount those yourself."
msgstr ""
"Tämän viestin jälkeen käynnistyy komentotulkki, jossa ${DEVICE} on liitetty "
"kohtaan ”/”. Jos tarvitaan muita tiedostojärjestelmiä (vaikkapa erillinen ”/"
"usr”), on ne liitettävä itse."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:15001
msgid "Interactive shell on ${DEVICE}"
msgstr "Interaktiivinen komentotulkki laitteella ${DEVICE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:16001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell with ${DEVICE} mounted on \"/"
"target\". You may work on it using the tools available in the installer "
"environment. If you want to make it your root file system temporarily, run "
"\"chroot /target\". If you need any other file systems (such as a separate "
"\"/usr\"), you will have to mount those yourself."
msgstr ""
"Tämän viestin jälkeen käynnistyy komentotulkki, jossa ${DEVICE} on liitetty "
"kohtaan ”/target”. Sitä voi työstää asentimen tarjoamilla työkaluilla. Siitä "
"voi tehdä juuritiedostojärjestelmän tilapäisesti komennolla ”chroot /"
"target”. Jos tarvitaan muita tiedostojärjestelmiä (vaikkapa erillinen ”/"
"usr”), ne on liitettävä itse."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:17001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell in the installer environment. "
"No file systems have been mounted."
msgstr ""
"Tämän viestin jälkeen käynnistyy komentotulkki asenninympäristössä. Mitään "
"tiedostojärjestelmiä ei ole liitetty."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:18001
msgid "Interactive shell in the installer environment"
msgstr "Interaktiivinen komentotulkki asentimen sisällä"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid "Passphrase for ${DEVICE}:"
msgstr "Salalause laitteelle ${DEVICE}:"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid "Please enter the passphrase for the encrypted volume ${DEVICE}."
msgstr "Anna salalause salatulle taltiolle ${DEVICE}."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid ""
"If you don't enter anything, the volume will not be available during rescue "
"operations."
msgstr ""
"Jos et syötä mitään, taltio ei ole käytettävissä hätäkäynnistyksen aikana."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid "Partitions to assemble:"
msgstr "Koottavat osiot:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid ""
"Select the partitions to assemble into a RAID array. If you select "
"\"Automatic\", then all devices containing RAID physical volumes will be "
"scanned and assembled."
msgstr ""
"Valitse osiot, joista RAID-pakka kootaan. Jos valitset \"Automaattinen\", "
"kaikki laitteilta löytyvät fyysiset RAID-taltiot kootaan pakaksi."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid ""
"Note that a RAID partition at the end of a disk may sometimes cause that "
"disk to be mistakenly detected as containing a RAID physical volume. In that "
"case, you should select the appropriate partitions individually."
msgstr ""
"Huomaa, että levyn lopussa sijaitseva RAID-osio saattaa joskus aiheuttaa "
"sen, että levy tulkitaan fyysiseksi RAID-taltioksi. Tässä tapauksessa oikeat "
"osiot tulisi valita yksitellen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
#, fuzzy
#| msgid "Separate /home partition"
msgid "Mount separate /boot partition?"
msgstr "Erillinen /home -osio"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
#, fuzzy
#| msgid "Install the kernel on a PReP boot partition"
msgid "The installed system appears to use a separate /boot partition."
msgstr "Asennetaan ydin PRep-käynnistysosioon"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
msgid ""
"It is normally a good idea to mount it as it will allow operations such as "
"reinstalling the boot loader. However, if the file system on /boot is "
"corrupt then you may want to avoid mounting it."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "floppy"
msgstr "levyke"

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "web"
msgstr "web"

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "mounted file system"
msgstr "liitetty tiedostojärjestelmä"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2002
msgid "How should the debug logs be saved or transferred?"
msgstr "Vianjäljityksen lokien tallennustapa:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2002
msgid ""
"Debugging log files for the installer can be saved to floppy, served up over "
"the web, or saved to a mounted file system."
msgstr ""
"Asentimen vianjäljityksen lokit voidaan tallentaa levykkeelle, saattaa "
"luettaviksi webin kautta tai tallentaa liitetylle tiedostojärjestelmälle."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:3001
msgid "Directory in which to save debug logs:"
msgstr "Hakemisto vianjäljityksen lokien tallentamiseen:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:3001
msgid ""
"Please make sure the file system you want to save debug logs on is mounted "
"before you continue."
msgstr ""
"Tarkista, että hakemisto johon vianjäljityksen lokit tallennetaan on "
"liitetty ennen kuin jatketaan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:4001
msgid "Cannot save logs"
msgstr "Lokeja ei voitu tallentaa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:4001
msgid "The directory \"${DIR}\" does not exist."
msgstr "Hakemistoa ”${DIR}” ei ole olemassa."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid "Insert formatted floppy in drive"
msgstr "Pistä alustettu levyke asemaan"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid "Log files and debug info will be copied into this floppy."
msgstr "Lokitiedostot ja virheenjäljitystiedot kopioidaan tälle levykkeelle."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid ""
"The information will also be stored in /var/log/installer/ on the installed "
"system."
msgstr ""
"Tiedot talletetaan myös hakemistoon /var/log/installer/ asennetussa "
"järjestelmässä."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep it under 65 columns
#. :sl2:
#: ../cdrom-checker.templates:12001
msgid "Check the CD-ROM(s) integrity"
msgstr "CD-levyjen eheystarkistus"

Reply to: