[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian-installer: yet another update needed21.09.2012 08:00, Christian Perrier kirjoitti:
> The deadline for receiving the updated translation is
> Fri, 28 Sep 2012 06:58:24 +0200....roughly..:-)

Attached is an updated Finnish translation with IPv6 and EFI parts
translated.

-Timo


# Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003 - 2004
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004 - 2006, 2009
# Thanks to laatu@lokalisointi.org
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-20 18:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-26 16:29+0300\n"
"Last-Translator: Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:2001
#| msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgid "Auto-configure networking?"
msgstr "Tehdäänkö verkkoasetukset automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:2001
#| msgid ""
#| "Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all "
#| "the information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to "
#| "get a working configuration from a DHCP server on your network, you will "
#| "be given the opportunity to configure your network manually after the "
#| "attempt to configure it by DHCP."
msgid ""
"Networking can be configured either by entering all the information "
"manually, or by using DHCP (or a variety of IPv6-specific methods) to detect "
"network settings automatically. If you choose to use autoconfiguration and "
"the installer is unable to get a working configuration from the network, you "
"will be given the opportunity to configure the network manually."
msgstr ""
"Verkkoasetukset voidaan tehdä syöttämällä kaikki tiedot käsin tai "
"käyttämällä DHCP:ta (tai IPv6-sidonnaisia asetusten tekotapoja) "
"verkkoasetusten automaattiseksi löytämiseksi. Jos automaattiset asetukset "
"valitaan, mutta asennin ei löydä toimivia asetuksia, on mahdollisuus tehdä "
"vielä verkkoasetukset käsin"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid "Attempting to find an available wireless network failed."
msgstr "Ei löytynyt käytettävissä olevaa langatonta verkkoa."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. To connect to any "
"available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} on langattoman verkon liitäntä. Kirjoita sen langattoman verkon "
"nimi (ESSID), jota haluat liitännän ${iface} käyttävän. Jos haluat yhdistää "
"mihin tahansa käytettävissä olevaan verkkoon, jätä tämä tyhjäksi."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Virheellinen ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID â??${essid}â?? on virheellinen. ESSID:ssä voi olla enintään "
"${max_essid_len} merkkiä, mutta se voi sisältää kaikenlaisia merkkejä."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid "Waiting time (in seconds) for link detection:"
msgstr "Odotusaika (sekunneissa) linkin havaitsemiselle:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid ""
"Please enter the maximum time you would like to wait for network link "
"detection."
msgstr "Syötä maksimiaika, jonka verran verkkolinkin havaitsemista odotetaan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid "Invalid network link detection waiting time"
msgstr "Ei kelvollinen verkkolinkin havaitsemisen odotusaika"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid ""
"The value you have provided is not valid. The maximum waiting time (in "
"seconds) for network link detection must be a positive integer."
msgstr ""
"Tarjoamasi arvo ei ole kelvollinen. Suurimman sallitun odotusajan "
"(sekunneissa) tulee olla positiivinen kokonaisluku."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators: please do not translate the variable essid_list
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50001
msgid "${essid_list} Enter ESSID manually"
msgstr "${essid_list} Syötä ESSID käsin"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
msgid "Wireless network:"
msgstr "Langaton verkko:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
msgid "Select the wireless network to use during the installation process."
msgstr "Valitse asennuksen aikana käytettävä langaton verkko:"

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-dhcp.templates:12001 ../netcfg-dhcp.templates:14001
#| msgid "Creating vmelilo configuration..."
msgid "Attempting IPv6 autoconfiguration..."
msgstr "Yritetään automaattisia IPv6-asetuksia..."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-dhcp.templates:13001
msgid "Waiting for link-local address..."
msgstr "Odotetaan linkkiyhteysosoitetta..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-dhcp.templates:16001
#| msgid "Configuring the network with DHCP"
msgid "Configuring the network with DHCPv6"
msgstr "Tehdään verkkoasetukset DHCPv6:lla"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "IP address:"
msgstr "IP-osoite:"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "The IP address is unique to your computer and may be:"
msgstr "IP-osoite on tälle tietokoneelle yksilöllinen ja saattaa olla:"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid ""
" * four numbers separated by periods (IPv4);\n"
" * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6)."
msgstr ""
" * neljä pisteellä erotettua numeroa (IPv4);\n"
" * kaksoispisteellä erotettu jono heksadesimaalilohkoja (IPv6)."

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "You can also optionally append a CIDR netmask (such as \"/24\")."
msgstr "Voit valinnaisesti myös lisätä CIDR-verkkopeitteen (kuten â??24â??)."

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
#| msgid ""
#| "If you don't know what to enter, consult your documentation, or leave it "
#| "blank to not load the module."
msgid "If you don't know what to use here, consult your network administrator."
msgstr ""
"Jos et tiedä mitä käyttää, kysy verkon ylläpitäjältäsi."

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Vääränmuotoinen IP-osoite"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:2001
#| msgid ""
#| "The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x."
#| "x where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255 (an IPv4 address), or a sequence of "
"blocks of hexadecimal digits separated by colons (an IPv6 address). Please "
"try again."
msgstr ""
"Antamasi IP-osoite on väärän muotoinen. Sen pitäisi olla muodossa x.x.x.x, "
"missä jokainen x on enintään 255 (IPv4-osoitteelle). Vaihtoehtoisesti sen "
"tulee olla jono kaksoispisteillä erotettuja heksadesimaalilohkoja "
"(IPv6-osoite). Yritä uudelleen."

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:7001
msgid "IPv6 unsupported on point-to-point links"
msgstr "IPv6:tä ei tueta pisteestä-pisteeseen linkeillä"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:7001
msgid ""
"IPv6 addresses cannot be configured on point-to-point links.  Please use an "
"IPv4 address, or go back and select a different network interface."
msgstr ""
"IPv6-osoitteita ei voi asettaa käyttöön pisteestä-pisteeseen linkeille. "
"Käytä IPv4-osoitetta tai siirry takaisin valitaksesi eri verkkoliitännän."

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Tutkitaan julkaisupäivitysten varastoa..."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "tietoturvapäivitykset (${SEC_HOST})"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "release updates"
msgstr "julkaisupäivitykset"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid "Services to use:"
msgstr "Käytettävät palvelut:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Debian has two services that provide updates to releases: security and "
"release updates."
msgstr ""
"Debianilla on kaksi palvelua, jotka tarjoavat päivityksiä julkaisuihin: "
"tietoturva- ja julkaisupäivitykset."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"Tietoturvapäivitykset auttavat suojaamaan järjestelmää hyökkäyksiltä. "
"Palvelun käyttö on erittäin suositeltavaa."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Release updates provide more current versions for software that changes "
"relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
"the usability of the software. It also provides regression fixes. This "
"service is only available for stable and oldstable releases."
msgstr ""
"Julkaisupäivitykset tarjoavat uudempia versioita ohjelmista, jotka muuttuvat "
"suhteellisen usein, ja joissa muun kuin uusimman version käyttö vähentäisi "
"ohjelman käyttökelpoisuutta. Sen kautta voidaan tarjota myös korjauksia "
"ohjelmavirheisiin, joita ei ollut aiemmassa Debian-julkaisussa. Tämä palvelu "
"on saatavilla vain vakaaseen ja vanhaan vakaaseen julkaisuun."

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid "Interface to use:"
msgstr "Käytettävä liittymä:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration share a common look and feel. "
"You can select the type of user interface they use."
msgstr ""
"Debconf yhdenmukaistaa sitä käyttävien pakettien asetuskäyttöliittymän. Voit "
"itse valita mieluisesi liittymän muutamasta vaihtoehdosta."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Ei mitään"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "'None' will never ask you any question."
msgstr "â??Ei mitäänâ?? tarkoittaa, ettei kysymyksiä koskaan kysytä"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "Text"
msgstr "Teksti"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "'Text' is a traditional plain text interface."
msgstr "â??Tekstiâ?? on perinteinen pelkkää tekstiä sisältävä käyttöliittymä."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "Newt"
msgstr "Newt"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "'Newt' is a full-screen, character based interface."
msgstr "â??Newtâ?? on kokoruudun merkkipohjainen käyttöliittymä."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid "GTK"
msgstr "GTK"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid ""
"'GTK' is a graphical interface that may be used in any graphical environment."
msgstr ""
"â??GTKâ?? on graafinen käyttöliittymä, jota voidaan käyttää missä tahansa "
"graafisessa ympäristössä."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../network-console.templates:10001
msgid "Could not fetch SSH authorized keys"
msgstr "SSH-todentamisavaimia ei voi noutaa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#. Translators: do NOT translate the "LOCATION" variable name
#: ../network-console.templates:10001
msgid "An error occurred while fetching SSH authorized keys from ${LOCATION}."
msgstr "Virhe noudettaessa SSH-todentamisavaimia sijainnista ${LOCATION}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../partman-efi.templates:8001
#| msgid "Partitions to assemble:"
msgid "EFI partition too small"
msgstr "EFI-osio liian pieni"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../partman-efi.templates:8001
msgid ""
"EFI boot partitions on this architecture cannot be created with a size less "
"than 35 MB. Please make the EFI boot partition larger."
msgstr ""
"Tälle arkkitehtuurille ei voi luoda pienempiä kuin 35 MB kokoisia "
"EFI-käynnistysosioita. Tee EFI-käynnistysosiosta suurempi."


Reply to: