[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: Please (once again) complete sublevel 6 for Debian InstallerHi,

Sorina Sandu's GSOC work about link detection and wireless network
selection in D-I has been merged into the main repository for netcfg.

This involves some templates changes. These will not be included in
D-I beta1 which is about to be released. Still, it would be great if
people could update their translations.

Please preferrably commit the needed update in place
(packages/po/sublevel6 in D-I SVN repository).

If you can't (no commit access yet...or trouble in committing), please
send updates to me.

Thanks in advance,

# Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003 - 2004
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004 - 2006, 2009
# Thanks to laatu@lokalisointi.org
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-13 14:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-21 09:08+0100\n"
"Last-Translator: Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid "Attempting to find an available wireless network failed."
msgstr "Ei löytynyt käytettävissä olevaa langatonta verkkoa."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the "
#| "ESSID) of the wireless network you would like ${iface} to use. If you "
#| "would like to use any available network, leave this field blank."
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. To connect to any "
"available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} on langattoman verkon liitäntä. Kirjoita sen langattoman verkon "
"nimi (ESSID), jota haluat liitännän ${iface} käyttävän. Jos haluat käyttää "
"mitä tahansa käytettävissä olevaa verkkoa, jätä tämä tyhjäksi."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Virheellinen ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 "
#| "characters, but may contain all kinds of characters."
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID ”${essid}” on virheellinen. ESSID:ssä voi olla enintään 32 merkkiä, "
"mutta se voi sisältää kaikenlaisia merkkejä. "

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid "Waiting time (in seconds) for link detection:"
msgstr "Odotusaika (sekunneissa) linkin havaitsemiselle:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid ""
"Please enter the maximum time you would like to wait for network link "
"detection."
msgstr "Syötä maksimiaika, jonka verran verkkolinkin havaitsemista odotetaan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid "Invalid network link detection waiting time"
msgstr "Ei kelvollinen verkkolinkin havaitsemisen odotusaika"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid ""
"The value you have provided is not valid. The maximum waiting time (in "
"seconds) for network link detection must be a positive integer."
msgstr ""
"Tarjoamasi arvo ei ole kelvollinen. Suurimman sallitun odotusajan "
"(sekunneissa) tulee olla positiivinen kokonaisluku."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators: please do not translate the variable essid_list
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50001
msgid "${essid_list} Enter ESSID manually"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
#, fuzzy
#| msgid "Type of wireless network:"
msgid "Wireless network:"
msgstr "Langattoman verkon tyyppi:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
#, fuzzy
#| msgid "Choose the next step in the install process:"
msgid "Select the wireless network to use during the installation process."
msgstr "Valitse asennuksen seuraava vaihe:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Tutkitaan julkaisupäivitysten varastoa..."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "tietoturvapäivitykset (${SEC_HOST})"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "release updates"
msgstr "julkaisupäivitykset"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid "Services to use:"
msgstr "Käytettävät palvelut:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Debian has two services that provide updates to releases: security and "
"release updates."
msgstr ""
"Debianilla on kaksi palvelua, jotka tarjoavat päivityksiä julkaisuihin: "
"tietoturva- ja julkaisupäivitykset."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"Tietoturvapäivitykset auttavat suojaamaan järjestelmää hyökkäyksiltä. "
"Palvelun käyttö on erittäin suositeltavaa."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Release updates provide more current versions for software that changes "
"relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
"the usability of the software. It also provides regression fixes. This "
"service is only available for stable and oldstable releases."
msgstr ""
"Julkaisupäivitykset tarjoavat uudempia versioita ohjelmista, jotka muuttuvat "
"suhteellisen usein, ja joissa muun kuin uusimman version käyttö vähentäisi "
"ohjelman käyttökelpoisuutta. Sen kautta voidaan tarjota myös korjauksia "
"ohjelmavirheisiin, joita ei ollut aiemmassa Debian-julkaisussa. Tämä palvelu "
"on saatavilla vain vakaaseen ja vanhaan vakaaseen julkaisuun."

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid "Interface to use:"
msgstr "Käytettävä liittymä:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration share a common look and feel. "
"You can select the type of user interface they use."
msgstr ""
"Debconf yhdenmukaistaa sitä käyttävien pakettien asetuskäyttöliittymän. Voit "
"itse valita mieluisesi liittymän muutamasta vaihtoehdosta."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Ei mitään"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "'None' will never ask you any question."
msgstr "”Ei mitään” tarkoittaa, ettei kysymyksiä koskaan kysytä"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "Text"
msgstr "Teksti"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "'Text' is a traditional plain text interface."
msgstr "”Teksti” on perinteinen pelkkää tekstiä sisältävä käyttöliittymä."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "Newt"
msgstr "Newt"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "'Newt' is a full-screen, character based interface."
msgstr "”Newt” on kokoruudun merkkipohjainen käyttöliittymä."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid "GTK"
msgstr "GTK"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid ""
"'GTK' is a graphical interface that may be used in any graphical environment."
msgstr ""
"”GTK” on graafinen käyttöliittymä, jota voidaan käyttää missä tahansa "
"graafisessa ympäristössä."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../network-console.templates:10001
msgid "Could not fetch SSH authorized keys"
msgstr "SSH-todentamisavaimia ei voi noutaa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#. Translators: do NOT translate the "LOCATION" variable name
#: ../network-console.templates:10001
msgid "An error occurred while fetching SSH authorized keys from ${LOCATION}."
msgstr "Virhe noudettaessa SSH-todentamisavaimia sijainnista ${LOCATION}."

Reply to: