[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

icinga 1.6.1-2.1: Please update debconf PO translation for the package icingaHi,

A non-maintainer upload (NMU) will happen on icinga pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Monday, April 30, 2012.

Thanks,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icinga\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: icinga@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-06 08:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Apache servers to configure for icinga:"
msgid "Apache servers to configure for icinga:"
msgstr "Apache-palvelimet, joiden asetuksia muokataan icinga:a varten:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Please select which apache servers should be configured for icinga."
msgid "Please select which Apache servers should be configured for icinga."
msgstr ""
"Valitse minkä Apache-palvelimien asetuksia tulisi muokata icinga:n "
"käyttöönottamiseksi."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:2001
msgid ""
"If you would prefer to perform configuration manually, leave all servers "
"unselected."
msgstr "Jos haluat tehdä asetukset käsin, älä valitse mitään palvelinta."

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Nagios web administration password:"
msgid "Icinga web administration password:"
msgstr "Nagios-verkkoylläpidon salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please provide the password to be created with the \"nagiosadmin\" user."
msgid ""
"Please provide the password to be created with the \"icingaadmin\" user."
msgstr "Anna salasana käyttäjätunnukselle ”nagiosadmin”."

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This is the username and password you will use to log in to your nagios "
#| "installation after configuration is complete.  If you do not provide a "
#| "password, you will have to configure access to nagios yourself."
msgid ""
"This is the username and password to use when connecting to the Icinga "
"server after completing the configuration. If you do not provide a password, "
"you will have to configure access to Icinga manually later on."
msgstr ""
"Tämän käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla voidaan nagios-asennukseen "
"kirjautua, kun asetusten muokkaus on päättynyt. Jos salasanaa ei anneta, "
"täytyy nagiokseen pääsy asettaa käsin."

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:4001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:4001
msgid ""
"Please enter the same user password again to verify you have typed it "
"correctly."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:5001
msgid "Password input error"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../icinga-cgi.templates:5001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""

#~ msgid "Password confirmation:"
#~ msgstr "Salasanan vahvistus:"

#~ msgid "The passwords do not match"
#~ msgstr "Salasanat eivät täsmää."

#, fuzzy
#~| msgid "Enable support for nagios 1.x links in icinga?"
#~ msgid "Enable support for nagios 1.x links in nagios3?"
#~ msgstr "Otetaanko nagiosin version 1.x linkkien tuki käyttöön icinga:ssa?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Please choose whether the Apache configuration for icinga should provide "
#~| "compatibility with links from nagios 1.x."
#~ msgid ""
#~ "Please choose whether the Apache configuration for nagios3 should provide "
#~ "compatibility with links from nagios 1.x."
#~ msgstr ""
#~ "Valitse tulisiko icinga:n Apache-asetusten olla yhteensopivia nagios 1.x:"
#~ "n linkkien kanssa."

#~ msgid ""
#~ "If you select this option, the apache configuration used for nagios will "
#~ "include directives to support URLs from nagios 1.x. You should not choose "
#~ "this option if you still have nagios 1.x on your system, or unpredictable "
#~ "results may occur."
#~ msgstr ""
#~ "Jos valitset tämän, Apachen nagios-asetuksiin sisällytetään tuki nagios 1."
#~ "x:n URLeille. Tätä ei tulisi valita, jos järjestelmässä on edelleen "
#~ "nagios 1.x asennettuna, koska seuraukset eivät ole ennustettavissa."

Reply to: