[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lilo 1:23.1-2: Please update debconf PO translation for LILO (2. wave)Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for LILO.
The English template has been changed, and now some messages are marked 
"fuzzy" in your translation or are missing.

Excuse me, that the "fuzzy" marks in the email of the first wave (last 
week) were deleted. This version of po file is reconstructed.

I would be grateful if you could take the time and update it. Please send
the updated file to me, or submit it as a wishlist bug against LILO.

The new deadline for receiving the updated translation is Friday, 
18 March 2011.

Thanks in advance,
Joachim (Germany)

# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lilo 1:22.8-3.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lilo@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-10 21:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-07 22:12+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid "LILO configuration"
msgstr "LILOn asetukset"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It seems to be your first LILO installation. It is absolutely necessary "
#| "to run liloconfig(8) when you complete this process and execute /sbin/"
#| "lilo  after this."
msgid ""
"It seems to be your first LILO installation. It is absolutely necessary to "
"run liloconfig(8) when you complete this process and execute /sbin/lilo "
"after this."
msgstr ""
"Tämä näyttää olevan ensimmäinen LILOn asennuskerta. liloconfig(8) on "
"ehdottomasti ajettava, kun tämä prosessi on valmis ja sen jälkeen on "
"ajettava /sbin/lilo."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid "LILO won't work if you don't do this."
msgstr "LILO ei toimi, jos näin ei tehdä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid "Do you want to add the large-memory option?"
msgstr "Käytetäänkö suuren muistin valitsinta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
"Usually LILO loads the initrd file into the first 15MB of memory to avoid a "
"BIOS limitation with older systems (earlier than 2001 and few systems until "
"2004)."
msgstr ""
"Oletuksena LILO lataa initrd-tiedoston käyttäen muistin ensimmäisiä 15 Mt "
"välttääkseen vanhojen (vuotta 2001 aiempien) järjestelmien BIOS-rajoitteet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
"With newer kernels the combination of kernel and initrd may not fit into the "
"first 15MB of memory. LILO compute the needed size of memory and will "
"automatically use the memory above 15MB, too, if there is enough physical "
"memory."
msgstr ""
"Uudempien ytimien kanssa ytimen ja initrd:n yhdistelmälle ei välttämättä "
"riitä ensimmäiset 15 Mt, eikä järjestelmä käynnisty kunnolla. Näyttää siltä, "
"että käynnistymisongelmia ilmenee, kun ytimen ja initrd:n yhdistelmä on "
"kooltaan yli 8 Mt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
"If this machine has a recent BIOS without a 15MB limitation and you want to "
"use memory above 15MB for all kernels, set the 'large-memory' option."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid "Do you want to run /sbin/lilo now?"
msgstr "Ajetaanko /sbin/lilo nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It was detected that it's necessary to run /sbin/lilo in order to update "
#| "the new LILO configuration."
msgid ""
"It was detected that it's necessary to run /sbin/lilo in order to activate "
"the new LILO configuration."
msgstr ""
"LILOn uusien asetusten päivittämiseksi on tarpeellista ajaa /sbin/lilo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "WARNING: This procedure will write data in your MBR and may overwrite "
#| "some things in that place. If you skip this step, you must run /sbin/lilo "
#| "before reboot your computer or your system may not boot again."
msgid ""
"WARNING: This procedure will write data in your MBR and may overwrite some "
"data there. If you skip this step, you must run /sbin/lilo before rebooting "
"your computer, or your system may not boot again."
msgstr ""
"VAROITUS: Tämä prosessi kirjoittaa tietoja pääkäynnistyslohkoon (MBR) ja "
"saattaa kirjoittaa siellä joidenkin tietojen päälle. Jos ohitat tämän "
"vaiheen, ohjelma /sbin/lilo tulee ajaa ennen kuin järjestelmä käynnistetään "
"uudelleen tai järjestelmä ei välttämättä käynnisty."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
msgid "Do you want to convert boot and root options?"
msgstr "Käytetäänkö suuren muistin valitsinta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
msgid ""
"Until kernel using the newer disk interface 'libata' you need the newer "
"DiskID and/or UUID in your /etc/lilo.conf the for boot and root options. For "
"the most modern systems you should use this conversion and then run '/sbin/"
"lilo'."
msgstr ""

#~ msgid "Deprecated parameters in LILO configuration"
#~ msgstr "Vanhentuneita parametreja LILOn asetuksissa"

#~ msgid ""
#~ "Deprecated files have been found on your system. You must update the "
#~ "'install=' parameter in your LILO configuration file (/etc/lilo.conf) in "
#~ "order to properly upgrade the package."
#~ msgstr ""
#~ "Järjestelmästä on löytynyt vanhentuneita tiedostoja. LILOn "
#~ "asetustiedoston (/etc/lilo.conf) parametri ”install=” on päivitettävä "
#~ "ennen kuin paketti voidaan päivittää."

#~ msgid "The new 'install=' options are:"
#~ msgstr "Uudet ”install=”-valitsimet ovat:"

#~ msgid ""
#~ " new: install=bmp\n"
#~ " old: install=/boot/boot-bmp.b"
#~ msgstr ""
#~ " uusi:  install=bmp\n"
#~ " vanha: install=/boot/boot-bmp.b"

#~ msgid ""
#~ " new: install=text\n"
#~ " old: install=/boot/boot-text.b"
#~ msgstr ""
#~ " uusi:  install=text\n"
#~ " vanha: install=/boot/boot-text.b"

#~ msgid ""
#~ " new: install=menu\n"
#~ " old: install=/boot/boot-menu.b or boot.b"
#~ msgstr ""
#~ " uusi:  install=menu\n"
#~ " vanha: install=/boot/boot-menu.b tai boot.b"

#~ msgid "LILO configuration."
#~ msgstr "LILOn asetukset"

#~ msgid ""
#~ "LILO, the LInux LOader, sets up your system to boot Linux directly from "
#~ "your hard disk, without the need for a boot floppy."
#~ msgstr ""
#~ "LILO (LInux LOader, Linuxin latain) asettaa järjestelmäsi käynnistämään "
#~ "Linuxin suoraan kiintolevyltä ilman levykettä."

#~ msgid ""
#~ "Hmm. I think you're configuring the base filesystem, and I'm therefore "
#~ "simply going to exit successfully without trying to actually configure "
#~ "LILO properly. If you're not doing that, this is an important bug against "
#~ "Debian's lilo package, and should be reported as such..."
#~ msgstr ""
#~ "Näyttää siltä, että olet tekemässä perustiedostojärjestelmän asetuksia ja "
#~ "sen takia tämä ohjelma lopetetaan nyt yrittämättä tehdä kunnollisia LILOn "
#~ "asetuksia. Jos näin ei ole, kyseessä on tärkeä virhe Debianin lilo-"
#~ "paketissa ja se tulisi sellaisena raportoida."

#~ msgid ""
#~ "You already have a LILO configuration in the file ${liloconf}. If you "
#~ "want to use the new LILO boot menu, please take a look to /usr/share/doc/"
#~ "lilo/examples/conf.sample and choose one of the bitmaps located on /boot."
#~ msgstr ""
#~ "Tiedostossa ${liloconf} on jo LILOn asetukset. Jos haluat käyttää LILOn "
#~ "uutta käynnistysvalikkoa, katso tiedostoa /usr/share/doc/lilo/examples/"
#~ "conf.sample ja valitse yksi hakemistossa /boot olevista bittikartoista."

#~ msgid "WARNING!"
#~ msgstr "VAROITUS!"

#~ msgid ""
#~ "You have an old incompatible lilo configuration file! Read the file /usr/"
#~ "share/doc/lilo/INCOMPAT.gz and rerun /sbin/lilo to write the changes to "
#~ "your boot sectors"
#~ msgstr ""
#~ "Järjestelmässä on vanha yhteensopimaton lilo-asetustiedosto! Lue "
#~ "tiedosto /usr/share/doc/lilo/INCOMPAT.gz ja aja uudelleen /sbin/lilo "
#~ "kirjoittaaksesi muutokset käynnistyssektoreille."

#~ msgid "Install a boot block using your current LILO configuration?"
#~ msgstr "Asennetaanko käynnistyslohko käyttäen nykyisiä LILOn asetuksia?"

#~ msgid ""
#~ "Even if lilo runs successfully, see /usr/share/doc/lilo/INCOMPAT.gz for "
#~ "changes in the usage of the ${liloconf} file.  If needed: edit "
#~ "${liloconf} and rerun '/sbin/lilo -v'"
#~ msgstr ""
#~ "Vaikka lilon ajo onnistuisi, lue tiedostosta /usr/share/doc/lilo/INCOMPAT."
#~ "gz tiedoston ${liloconf} käyttöä koskevista muutoksista. Muokkaa "
#~ "tarvittaessa tiedostoa ${liloconf} ja aja ”/sbin/lilo -v” uudelleen."

#~ msgid "The following is the list of the available bitmaps"
#~ msgstr "Käytettävissä olevat bittikartat:"

#~ msgid "ERROR!"
#~ msgstr "VIRHE!"

#~ msgid "Correct ${liloconf} manually and rerun /sbin/lilo."
#~ msgstr "Korjaa ${liloconf} käsin ja aja /sbin/lilo uudelleen."

#~ msgid "Wipe out your old LILO configuration and make a new one?"
#~ msgstr "Korvataanko vanhat LILOn asetukset uusilla?"

#~ msgid "No changes made."
#~ msgstr "Muutoksia ei tehty."

#~ msgid ""
#~ "Either your ${fstab} configuration file is missing, or it doesn't contain "
#~ "a valid entry for the root filesystem! This generally means that your "
#~ "system is very badly broken. Configuration of LILO will be aborted; you "
#~ "should try to repair the situation and then run /usr/sbin/liloconfig "
#~ "again to retry the configuration process."
#~ msgstr ""
#~ "Joko asetustiedosto ${fstab} puuttuu tai se ei sisällä kelvollista "
#~ "juuritiedostojärjestelmän määrittelyä. Tämä yleensä tarkoittaa, että "
#~ "järjestelmä on pahasti rikki. LILOn asetusten teko tulisi keskeyttää ja "
#~ "järjestelmä tulisi yrittää korjata. Tämän jälkeen asetusten tekoa voidaan "
#~ "yrittää uudelleen ajamalla /usr/sbin/liloconfig uudelleen."

#~ msgid ""
#~ "Your ${fstab} configuration file gives device ${device} as the root "
#~ "filesystem device. This doesn't look to me like an \"ordinary\" block "
#~ "device. Either your fstab is broken and you should fix it, or you are "
#~ "using hardware (such as a RAID array) which this simple configuration "
#~ "program does not handle."
#~ msgstr ""
#~ "Asetustiedosto ${fstab} antaa laitteen ${device} "
#~ "juuritiedostojärjestelmän laitteeksi. Se ei näytä ”normaalilta” "
#~ "lohkolaitteelta. Joko fstab on rikki ja pitäisi korjata tai käytät "
#~ "laitteistoa (esimerkiksi RAID-pakkaa), jota tämä yksinkertainen "
#~ "asetusohjelma ei hallitse."

#~ msgid ""
#~ "You should either repair the situation or hand-roll your own ${liloconf} "
#~ "configuration file; you can then run /usr/sbin/liloconfig again to retry "
#~ "the configuration process. Documentation for LILO can be found in /usr/"
#~ "share/doc/lilo/."
#~ msgstr ""
#~ "Voit joko korjata tilanteen tai luoda käsin oman asetustiedoston "
#~ "${liloconf}. Tämän jälkeen voit ajaa uudelleen ohjelman /usr/bin/"
#~ "liloconfig yrittääksesi asetusten tekoa. LILOn dokumentaatio löytyy "
#~ "hakemistosta /usr/share/doc/lilo/."

#~ msgid "Booting from hard disk."
#~ msgstr "Kiintolevyltä käynnistäminen"

#~ msgid ""
#~ "You must do three things to make the Linux system boot from the hard "
#~ "disk. Install a partition boot record, install a master boot record, and "
#~ "set the partition active. You'll be asked to perform each of these tasks. "
#~ "You may skip any or all of them, and perform them manually later on."
#~ msgstr ""
#~ "Linux-järjestelmän käynnistäminen kiintolevyltä vaatii kolme asiaa: osion "
#~ "käynnistyslohkon asentamisen, pääkäynnistyslohkon asentamisen ja osion "
#~ "merkitsemisen aktiiviseksi. Kukin näistä on mahdollista tehdä nyt. Mikä "
#~ "tahansa kohta voidaan ohittaa ja tehdä käsin myöhemmin."

#~ msgid ""
#~ "This will result in Linux being booted by default from the hard disk.  If "
#~ "your setup is complicated or unusual you should consider writing your own "
#~ "customised ${liloconf}. To do this you should exit this configuration "
#~ "program and refer to the comprehensive lilo documentation, which can be "
#~ "found in /usr/share/doc/lilo/."
#~ msgstr ""
#~ "Asetusten teon jälkeen Linux käynnistetään oletuksena kiintolevyltä. Jos "
#~ "laitteistosi on monimutkainen tai epätavallinen, harkitse oman mukautetun "
#~ "tiedoston ${liloconf} kirjoittamista. Tehdäksesi tämän poistu "
#~ "asetusohjelmasta ja käytä apuna hakemistosta /usr/share/doc/lilo löytyvää "
#~ "laajaa lilon dokumentaatiota."

#~ msgid "Install a partition boot record to boot Linux from ${device}?"
#~ msgstr ""
#~ "Asennetaanko osion käynnistyslohko käynnistämään Linux laitteelta "
#~ "${device}?"

#~ msgid "Use LBA32 for addressing big disks using new BIOS features?"
#~ msgstr ""
#~ "Käytetäänkö LBA32:ta suurien, uusia BIOS-ominaisuuksia käyttävien levyjen "
#~ "osoittamiseen?"

#~ msgid "Install a master boot record on ${disk}?"
#~ msgstr "Asennetaanko pääkäynnistyslohko levylle ${disk}?"

#~ msgid ""
#~ "A master boot record is required to run the partition boot record. If you "
#~ "are already using a boot manager, and want to keep it, answer \"no\" to "
#~ "the following question. If you don't know what a boot manager is or "
#~ "whether you have one, answer \"yes\"."
#~ msgstr ""
#~ "Osion käynnistyslohkon ajamiseen tarvitaan pääkäynnistyslohkoa. Jos "
#~ "käytössä on jo alkulatausohjelma ja haluat säilyttää sen, vastaa ”ei” "
#~ "seuraavaan kysymykseen. Jos et tiedä mikä alkulatausohjelma on tai onko "
#~ "käytössä sellaista, vastaa ”kyllä”."

#~ msgid "install-mbr failed! Your system may not be bootable."
#~ msgstr ""
#~ "install-mbr epäonnistui! Järjestelmä ei välttämättä ole "
#~ "käynnistyskelpoinen."

#~ msgid "Make ${device} the active partition"
#~ msgstr "Tehdäänkö laitteesta ${device} aktiivinen?"

#~ msgid ""
#~ "The master boot record will boot the active partition. If you want your "
#~ "system to boot another operating system, such as DOS or Windows, by "
#~ "default, answer \"no\" to the following question. You may still use your "
#~ "boot manager or the master boot record to boot Linux. If you want the "
#~ "system to boot Linux by default, answer \"yes\". In this case you could "
#~ "still boot some other OS if you know what partition it is on."
#~ msgstr ""
#~ "Pääkäynnistyslohko käynnistää aktiivisen osion. Jos haluat järjestelmän "
#~ "käynnistävän oletuksena toisen käyttöjärjestelmän kuten DOSin tai "
#~ "Windowsin, vastaa ”ei” seuraavaan kysymykseen. Voit silti käyttää "
#~ "alkulatausohjelmaa tai pääkäynnistyslohkoa Linuxin käynnistämiseen. Jos "
#~ "haluat Linux käynnistyvän oletuksena, vastaa ”kyllä”. Tässä tapauksessa "
#~ "voit edelleen käynnistää jonkin toisen käyttöjärjestelmän, jos tiedät "
#~ "millä osiolla se on."

#~ msgid "activate failed! Your system may not be bootable."
#~ msgstr ""
#~ "Aktivointi epäonnistui! Järjestelmä ei ehkä ole käynnistyskelpoinen."

Reply to: