[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

samba 2:3.5.6~dfsg-2: Please update debconf PO translation for the package samba(for once wearing a real maintainer hat!)

Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
samba. 

In preparation of the squeeze release, I intend to do yet another
upload of this package.

Some messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing. I
would be grateful if you could take the time and update it. Please
send the updated file as a wishlist bug against
samba.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 02 Nov 2010 15:33:46 +0100 (well, roughly).

Thanks in advance,

# Translation of samba_po.po to finnish.
#
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Samba fi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-02 12:18-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-13 18:35+0200\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr "Muokataanko smb.conf käyttämään DHCP:ltä saatua WINS-asetusta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"Jos tietokone saa verkkoasetukset verkon DHCP-palvelimelta, saattaa DHCP-"
"palvelin tarjota tietoa myös verkon WINS-palvelimista (\"NetBIOS-"
"nimipalvelimista\"). Tällöin on tiedostoa smb.conf muutettava, jotta DHCP:n "
"tarjoamat WINS-asetukset luetaan automaattisesti tiedostosta /etc/samba/dhcp."
"conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid ""
"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"Tätä ominaisuutta voi käyttää vain jos paketti dhcp3-client on asennettu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "Tehdäänkö asetukset tiedostoon smb.conf automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an \"include"
"\" line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"Loput Samban asetuksista ovat kysymyksiä jotka vaikuttavat parametreihin "
"Samban ohjelmien (nmbd ja smbd) asetustiedostossa /etc/samba/smb.conf. Nyt "
"tiedostossa smb.conf on \"include\"-rivi tai useita rivejä pitkä valitsin, "
"mikä sotkee automatisoidun asetukset tekevän ohjelman ja pakottaa "
"muokkaamaan tiedostoa smb.conf käsin, jotta se taas toimisi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"Jos et valitse tätä toimintoa, on kaikki asetusten muutokset tehtävä itse, "
"etkä pääse hyötymään julkaistavista asetusten parannuksista."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Työryhmän/Verkkoalueen nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
#| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
#| "name used with the security=domain setting."
msgid ""
"Please specify the workgroup for this system.  This setting controls which "
"workgroup the system will appear in when used as a server, the default "
"workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain "
"name used with the \"security=domain\" setting."
msgstr ""
"Anna sen verkkoalueen nimi, johon tämä palvelin ilmoittaa kuuluvansa "
"asiakaskoneiden kysyessä. Huomaa, että tämä parametri on myös asetuksen "
"security=domain kanssa käytettävä verkkoalueen nimi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Salataanko salasanat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
#| "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
#| "change a parameter in your Windows registry."
msgid ""
"All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using encrypted "
"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
"parameter in your Windows registry."
msgstr ""
"Kaikki viime aikoina julkistetut Windows-asiakkaat salaavat salasanat "
"liikennöitäessä SMB-palvelimien kanssa. Jos halutaan käyttää selväkielisiä "
"salasanoja, on Windows registryssä olevaa parametria muutettava."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
#| "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
#| "each user using the smbpasswd command."
msgid ""
"Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
"passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you do, "
"make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
"passwords in there for each user using the smbpasswd command."
msgstr ""
"Tämän valitsimen pitämistä päällä suositellaan suuresti. Jos se on päällä, "
"on varmistuttava tiedoston /etc/samba/smbpasswd kelvollisuudesta ja että "
"siellä on jokaiselle käyttäjälle tehty salasana komennolla smbpasswd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Luodaanko samban salasanatietokanta, /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
"be configured to use encrypted passwords.  This requires user passwords to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd.  This file can be created "
"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
"and be kept up-to-date in the future."
msgstr ""
"Jotta Samba olisi yhteensopiva useimpien Windows-versioiden oletusten "
"kanssa, on Samban käytettävä salattuja salasanoja. Tällöin on salasanat "
"tallennettava muualle kuin tiedostoon /etc/passwd. Tallennustiedosto voidaan "
"luoda automaattisesti, mutta salasanat on itse lisättävä komennolla "
"smbpasswd ja ne on itse pidettävä ajan tasalla jatkossa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
"your client machines) to use plaintext passwords."
msgstr ""
"Jos tiedostoa ei luoda, on Samba asetettava käyttämään selväkielisiä "
"salasanoja (kuten asiakaskoneetkin)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid ""
"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/pwencrypt.html "
"from the samba-doc package for more details."
msgstr ""
"Katso lisätietoja paketin samba-doc tiedostosta /usr/share/doc/samba-doc/"
"htmldocs/ENCRYPTION.html."

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "daemons"
msgstr "palvelinprosessit"

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:2001
msgid "inetd"
msgstr "inetd"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid "How do you want to run Samba?"
msgstr "Kuinka Samba käynnistetään?"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:2002
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"Samban palvelinprosessi smbd voi toimia tavallisena prosessina tai inetd voi "
"käynnistää sen. Tavallisen prosessin käyttämistä suositellaan."

#~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
#~ msgstr "passdb:n taustaosien ketjuttamista ei tueta"

#~ msgid ""
#~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
#~ "backends in the \"passdb backend\" parameter.  It appears that your smb."
#~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
#~ "backends.  The new version of samba will not work until you correct this."
#~ msgstr ""
#~ "Versiosta 3.0.23 alkaen samba ei enää tue useiden taustaosien "
#~ "ketjuttamista \"passdb backend\" -parametrissa. Tämän koneen smb.conf-"
#~ "tiedostossa vaikuttaa olevan bassdb backend -parametri jossa on luettelo "
#~ "taustaosista. Samban uusi versio ei toimi ennen kuin tämä korjataan."

#~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr ""
#~ "Siirretäänkö tiedosto /etc/samba/smbpasswd tiedostoksi /var/lib/samba/"
#~ "passdb.tdb?"

#~ msgid ""
#~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
#~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
#~ msgstr ""
#~ "Samban versiossa 3.0 tuli mukaan täydellisempi SAM-tietokantarajapinta "
#~ "joka korvaa tiedoston /etc/samba/smbpasswd."

#~ msgid ""
#~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
#~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb.  Do not choose this "
#~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
#~ msgstr ""
#~ "Vahvista, että olemassa oleva tiedosto smbpasswd siirretään "
#~ "automaattisesti tiedostoksi /var/lib/samba/passdb.tdb. Älä valitse tätä "
#~ "jos aiot käyttää jotain muuta pdb-taustaosaa (esim. LDAP)."

Reply to: