[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

isdnutils 1:3.9.20060704-5: Please update debconf PO translation for the package isdnutils (2nd try)(this is the second such call. The first one included a mistakein original
templates. Thanks to Clytie Siddall who notified me and sorry for the
inconvenience)

Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
isdnutils. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Tuesday, October 27, 2009.

Thanks,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: isdnutils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: isdnutils@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-13 18:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-29 21:38+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "ISP dialup config exists already"
msgid "ISP dialup configuration already exists"
msgstr "ISP:n soittosarja-asetukset ovat jo olemassa"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The files device.${IPPP0} and ipppd.${IPPP0} already exist. Therefore the "
#| "ipppd configuration phase won't touch anything there, as it looks like "
#| "it's already been configured."
msgid ""
"The device.${IPPP0} and ipppd.${IPPP0} files already exist. Therefore, the "
"ipppd configuration phase won't touch anything there, as it looks like it "
"has already been configured."
msgstr ""
"Tiedostot device.${IPPP0} ja ipppd.${IPPP0} ovat jo olemassa. Niinpä ipppd "
"ei koske näihin tehdessään asetuksia, koska näyttää siltä, että asetukset "
"ovat jo olemassa."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If it doesn't work yet, and you want to try the automatic configuration, "
#| "stop all ISDN processes (use \"/etc/init.d/isdnutils stop\"), remove the "
#| "files mentioned above, and rerun the configuration with \"dpkg-"
#| "reconfigure ipppd\". After that, restart the ISDN processes: \"/etc/init."
#| "d/isdnutils start\"."
msgid ""
"If it doesn't work yet, and you want to try the automatic configuration, "
"stop all ISDN processes (use \"/etc/init.d/isdnutils stop\"), remove the "
"files mentioned above, and rerun the configuration with \"dpkg-reconfigure "
"ipppd\". After that, restart the ISDN processes with \"/etc/init.d/isdnutils "
"start\"."
msgstr ""
"Jos ne eivät toimi ja halutaan käyttää automaattisia asetuksia, tulee kaikki "
"ISDN-prosessit pysäyttää (komennolla ”/etc/init.d/isdnutils stop”), yllä "
"mainitut tiedostot poistaa ja tehdä asetukset uudelleen komennolla ”dpkg-"
"reconfigure ipppd”. Tämän jälkeen ISDN-prosessit voidaan käynnistää "
"uudelleen komennolla ”/etc/init.d/isdnutils start”."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Which interface should be configured?"
msgid "Interface to configure:"
msgstr "Asetettava liitäntä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "The default setting should be safe for most configurations."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid ""
"However, if you have special requirements or want to choose to configure "
"another interface, please enter it here."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter the word \"manual\" or leave the field blank if you want to "
#| "configure the connection manually."
msgid "Leave the field blank if you do not want to configure anything now."
msgstr ""
"Syötä sana ”manual” tai jätä kenttä tyhjäksi, jos yhteyden asetukset "
"halutaan tehdä käsin."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "wrong interface name"
msgid "Invalid interface name"
msgstr "Virheellinen liitännän nimi"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can only give names starting with \"ippp\" followed by a number "
#| "between 0 and 63."
msgid ""
"Valid interface names begin with \"ippp\" followed by a number between 0 and "
"63."
msgstr ""
"Kelvolliset liitännän nimet koostuvat merkkijonosta ”ippp” ja väliltä 0-63 "
"olevasta numerosta."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "What is your ISP's telephone number?"
msgid "ISP's telephone number:"
msgstr "ISP:n puhelinnumero:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What telephone number(s) must be dialed in order to connect to your "
#| "Internet service provider (ISP)?"
msgid ""
"At least one phone number has to be dialed in order to connect to an "
"Internet service provider (ISP)."
msgstr ""
"Anna puhelinnumero, johon soittamalla voidaan ottaa yhteys "
"palveluntarjoajaan (ISP)."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter the telephone number here, including dialing prefixes, area codes, "
#| "and so on. Enter the number without any spaces."
msgid ""
"Please enter that telephone number here, including dialing prefixes, area "
"codes, and so on, but without any spaces."
msgstr ""
"Syötä puhelinnumero tähän sisältäen mahdolliset etuliitteet, suuntanumerot "
"ja niin edelleen. Syötä numero ilman välilyöntejä."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can enter multiple telephone numbers. If you do so then separate them "
#| "with spaces."
msgid ""
"Multiple telephone numbers may be entered and should be separated by spaces."
msgstr ""
"Tähän voidaan syöttää useampia puhelinnumeroita. Ne tulee erottaa toisistaan "
"välilyönnein."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter the word \"manual\" or leave the field blank if you want to "
#| "configure the connection manually."
msgid "Leave the field blank if you want to configure the connection manually."
msgstr ""
"Syötä sana ”manual” tai jätä kenttä tyhjäksi, jos yhteyden asetukset "
"halutaan tehdä käsin."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid "Local MSN:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "When making a call with ISDN, the MSN (phone number) that is originating "
#| "the call must be given in the call-setup message. While usually a wrong "
#| "MSN will be replaced by the main MSN for the ISDN line, especially on "
#| "PABXes a wrong MSN (often the extension number in this case) will cause "
#| "the call-setup to fail. So, it is best to enter the correct local MSN "
#| "here."
msgid ""
"When making a call with ISDN, the MSN (phone number) that is originating the "
"call must be given in the call-setup message. While a wrong MSN will usually "
"be replaced by the main MSN for the ISDN line, especially on PABXes, a wrong "
"MSN (often the extension number in this case) will cause the call-setup to "
"fail. So, it is best to enter the correct local MSN here."
msgstr ""
"Soitettaessa ISDN:llä täytyy yhteydenotossa antaa MSN (puhelinnumero), josta "
"puhelu tulee. Vaikka yleensä väärä MSN korvataan ISDN-linjan pää-MSN:llä, "
"erityisesti PABX:ssä virheellinen MSN aiheuttaa sen, että yhteydenotto "
"epäonnistuu. Tästä syystä on tässä parasta antaa oikea paikallinen MSN."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This may also be necessary if you want the costs to be registered to one "
#| "particular MSN, in case you have more than one MSN and this is supported "
#| "by your telco."
msgid ""
"This may also be necessary if you want the costs to be registered to one "
"particular MSN, in case you have more than one MSN and this is supported by "
"your telecommunication providing company."
msgstr ""
"Tämä saattaa myös olla tarpeen, jos käytössä on useampia MSN:iä ja "
"kustannukset halutaan rekisteröidä jollekin tietylle MSN:lle ja puhelinyhtiö "
"tätä tukee."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid "ISP account name:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid ""
"Most ISPs require an account name and password to be provided when "
"connecting."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
msgid "ISP password:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The password you give here will be entered into /etc/ppp/pap-secrets and /"
#| "etc/ppp/chap-secrets together with the username."
msgid ""
"Please enter the password to use when connecting to the ISP. This password "
"will be kept in /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets together with "
"the account name."
msgstr ""
"Tässä annettu salasana tallennetaan käyttäjätunnuksen kanssa tiedostoihin /"
"etc/ppp/pap-secrets ja /etc/ppp/chap-secrets."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
msgid "ISP user name already in pap-secrets"
msgstr "ISP-käyttäjätunnus on jo tiedostossa pap-secrets"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
#| "the /etc/ppp/pap-secrets file. That's not a problem; the existing entry "
#| "will be commented out, and a new entry with the data you just entered "
#| "will be inserted."
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/pap-secrets file. The existing entry will be commented out, and "
"a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Käyttäjätunnus, joka annettiin ISP:lle kirjautumista varten on jo listattu "
"tiedostossa /etc/ppp/pap-secrets. Tämä ei ole ongelma. Olemassa oleva tietue "
"kommentoidaan pois ja uusi, juuri annetut tiedot sisältävä tietue lisätään."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
msgid "ISP user name already in chap-secrets"
msgstr "ISP-käyttäjätunnus on jo tiedostossa chap-secrets"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
#| "the /etc/ppp/chap-secrets file. That's not a problem; the existing entry "
#| "will be commented out, and a new entry with the data you just entered "
#| "will be inserted."
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/chap-secrets file. The existing entry will be commented out, "
"and a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Käyttäjätunnus, joka annettiin ISP:lle kirjautumista varten on jo listattu "
"tiedostossa /etc/ppp/chap-secrets. Tämä ei ole ongelma. Olemassa oleva "
"tietue kommentoidaan pois ja uusi, juuri annetut tiedot sisältävä tietue "
"lisätään."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
msgid "ISP user name already in chap-secrets and pap-secrets"
msgstr "ISP-käyttäjätunnus on jo tiedostoissa chap-secrets ja pap-secrets"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
#| "the chap-secrets and pap-secrets files in /etc/ppp/. That's not a "
#| "problem; the existing entries will be commented out, and new entries with "
#| "the data you just entered will be inserted."
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in the "
"chap-secrets and pap-secrets files in /etc/ppp/. The existing entries will "
"be commented out, and new entries with the data you just entered will be "
"inserted."
msgstr ""
"Käyttäjätunnus, joka annettiin ISP:lle kirjautumista varten on jo listattu "
"hakemistossa /etc/ppp olevissa tiedostoissa chap-secrets ja pap-secrets. "
"Tämä ei ole ongelma. Olemassa olevat tietueet kommentoidaan pois ja uudet, "
"juuri annetut tiedot sisältävät tietueet lisätään."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid "/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils still exists"
msgstr "Tiedosto /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils on edelleen olemassa"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils file from the old isdnutils package still "
"exists. If you changed that file at some point, you may need to redo those "
"changes in the 00-ipppd file (which is the new name). After that, please "
"delete the old 00-isdnutils file."
msgstr ""
"Vanhan isdnutils-paketin tiedosto /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils on edelleen "
"olemassa. Jos kyseistä tiedostoa on muokattu, muokkaukset täytyy ehkä tehdä "
"uudelleen tiedostoon 00-ipppd (joka on uusi versio). Tiedosto 00-isdnutils "
"tulisi tämän jälkeen poistaa."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001 ../ipppd.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Until it is deleted, it will still be used! This may cause conflicts."
msgid "Until it is deleted, it will still be used. This may cause conflicts."
msgstr ""
"Vanhaa käytetään kunnes se poistetaan! Tämä saattaa aiheuttaa ristiriitoja."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid "/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils still exists"
msgstr "Tiedosto /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils on edelleen olemassa"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils file from the old isdnutils package "
"still exists. If you changed that file at some point, you may need to redo "
"those changes in the 99-ipppd file (which is the new name). After that, "
"please delete the old 99-isdnutils file."
msgstr ""
"Vanhan isdnutils-paketin tiedosto /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils on "
"edelleen olemassa. Jos kyseistä tiedostoa on muokattu, muokkaukset täytyy "
"ehkä tehdä uudelleen tiedostoon 99-ipppd (joka on uusi versio). Tiedosto 99-"
"isdnutils tulisi tämän jälkeen poistaa."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
msgid "old /etc/ppp/ip-up.d and ip-down.d scripts still exist"
msgstr "Vanhat tiedostot /etc/ppp/ip-up.d ja ip-down.d ovat edelleen olemassa"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils and /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils files "
"from the old isdnutils package still exist. If you changed those files at "
"some point, you may need to redo those changes in the 00-ipppd and 99-ipppd "
"files (which are the new names). After that, please delete the old 00-"
"isdnutils and 99-isdnutils files."
msgstr ""
"Vanhan isdnutils-paketin tiedostot /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils ja /etc/"
"ppp/ip-down.d/99-isdnutils ovat edelleen olemassa. Jos kyseisiä tiedostoja "
"on muokattu, muokkaukset täytyy ehkä tehdä uudelleen tiedostoihin 00-ipppd "
"ja 99-ipppd (jotka ovat uudet versiot). Tiedostot 00-isdnutils ja 99-"
"isdnutils tulisi tämän jälkeen poistaa."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Until they are deleted, they will still be used! This may cause conflicts."
msgid ""
"Until they are deleted, they will still be used. This may cause conflicts."
msgstr ""
"Vanhoja käytetään kunnes ne poistetaan! Tämä saattaa aiheuttaa ristiriitoja."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:15001
#, fuzzy
#| msgid "(re)start ipppd by hand"
msgid "(Re)start ipppd manually"
msgstr "käynnistä ipppd (uudelleen) käsin"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:15001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "There is no /etc/init.d/isdnutils on your system; hence you will have to "
#| "stop and start any ipppd daemons by hand."
msgid ""
"There is no /etc/init.d/isdnutils on this system; hence you will have to "
"stop and start any ipppd daemons manually."
msgstr ""
"Järjestelmässä ei ole tiedostoa /etc/init.d/isdnutils. Niinpä kaikki ipppd-"
"taustaohjelmat tulee pysäyttää ja käynnistää uudelleen käsin."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid "error running isdnutils init script"
msgid "Error running isdnutils init script"
msgstr "Virhe ajettaessa isdnutils-alustuskomentosarjaa"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:16001
msgid ""
"The /etc/init.d/isdnutils script ran with errors. Please check the "
"installation of the isdnutils-base package; reinstall it if necessary. "
"Perhaps moving /etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist (if it exists) to /etc/init.d/"
"isdnutils will also help."
msgstr ""
"Komentosarjan /etc/init.d/isdn ajo aiheutti virheitä. Tarkista paketin "
"isdnutils-base asennus ja asenna se uudelleen tarvittaessa. Jos tiedosto /"
"etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist on olemassa, sen siirtäminen nimelle /etc/"
"init.d/isdnutils saattaa auttaa."

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Austria"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "France"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Germany"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Luxembourg"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Netherlands"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Norway"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Spain"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Switzerland"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. DefaultChoice
#. Translators:
#. Please choose among
#. "Austria, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, other"
#: ../isdnlog.templates:2001 ../isdnlog.templates:2002
msgid "other"
msgstr "muu"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
msgid "Country:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This is used for setting a number of defaults, e.g. what rate tables to "
#| "use for calculating the cost of a call."
msgid ""
"Please choose the local country. This will be used to set the rate table to "
"use for calculating the costs of calls."
msgstr ""
"Tätä käytetään useiden oletusarvojen asettamiseen, esimerkiksi puheluiden "
"hintojen laskemiseen käytettävän hinnaston valitsemiseen."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "What is used to indicate an international number?"
msgid "Prefix to dial before international number:"
msgstr "Kansainvälisen numeron etuliite:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Country ITU code:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Please enter the international code for the local country."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#. Translators: do not translate ${default_countrycode} and ${default_country}
#: ../isdnlog.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "e.g. ${default_countrycode} for ${default_country}"
msgid "Example: ${default_countrycode} for ${default_country}"
msgstr "Esimerkiksi ${default_countrycode} maalle {default_country}"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "What is your local areacode, if applicable?"
msgid "Prefix for area code, if applicable:"
msgstr "Paikallinen aluekoodi, jos tarpeen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "What is your local areacode, if applicable?"
msgid "Local area code, if applicable:"
msgstr "Paikallinen aluekoodi, jos tarpeen:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid "Run isdnrate as a daemon?"
msgstr "Tulisiko ohjelmaa isdnrate ajaa taustaohjelmana?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "isdnrate is a utility to calculate the costs of a connection to a given "
#| "phone number, used e.g. for LCR systems to find the cheapest carrier on a "
#| "call-by-call basis. Having it run as a daemon speeds things up as then it "
#| "only has to load all the data just once."
msgid ""
"The isdnrate utility calculates the costs of a connection to a given phone "
"number, used e.g. for LCR systems to find the cheapest carrier on a call-by-"
"call basis. Having it run as a daemon speeds things up as then it only has "
"to load all the data once."
msgstr ""
"isdnrate on työkalu, jolla voidaan laskea annettuun puhelinnumeroon otetun "
"yhteyden kustannukset. Sitä käytetään esimerkiksi LCR-järjestelmissä "
"halvimman yhteyden löytämiseen soittokohtaisesti. Sen ajaminen "
"taustaohjelmana nopeuttaa asioita, koska tällöin tiedot tarvitsee ladata "
"vain kerran."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid ""
"This setting is only useful for special setups, such as for an ISDN-to-H.323 "
"gateway."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnutils-base.templates:2001
msgid "none"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid "Does firmware need to be loaded?"
msgid "Firmware to load:"
msgstr "Ladattavat laiteohjelmistot:"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:2002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Some ISDN cards can't function properly until firmware has been "
#| "downloaded. Notable example is the Sedlbauer SpeedFax+ PCI or Siemens I-"
#| "Surf, which need ISAR.BIN to be loaded. (I don't know of any others at "
#| "this time.) Choose \"ISAR.BIN\" if this is necessary. If you don't know "
#| "what I'm talking about, choose \"none\"."
msgid ""
"Some ISDN cards can't function properly until some firmware has been loaded. "
"A notable example is the Sedlbauer SpeedFax+ PCI or Siemens I-Surf, which "
"need ISAR.BIN to be loaded. Choose \"ISAR.BIN\" if this is necessary."
msgstr ""
"Eräät ISDN-kortit eivät toimi oikein ennen kuin laitekohtaiset ajurit on "
"ladattu. Esimerkkejä tällaisista ovat Sedlbauer SpeedFax+ PCI ja Siemens I-"
"Surf, jotka vaativat tiedoston ISAR.BIN olevan ladattuna (muita ei tunneta "
"tällä hetkellä). Valitse ”ISAR.BIN”, jos tarpeen. Jos olet epävarma, valitse "
"”ei mitään”."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Which ISDN card numbers have to be loaded with the firmware?"
msgid "ISDN card numbers to load with the firmware:"
msgstr "Ladatun laiteajurin vaativan ISDN-kortin numero:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
msgid ""
"If you use more than one card, enter the number of the card(s) in need of "
"firmware."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
msgid ""
"Multiple entries should be separated by commas. Card numbers are integers "
"where \"1\" is the first card, \"2\" the second, etc."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "What number should vbox answer?"
msgid "Number that vbox should answer:"
msgstr "Numero, johon vboxin tulisi vastata:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Vbox must know what number to listen to. Depending on your country's ISDN "
#| "system, this may or may not include the areacode. It is usually without "
#| "the leading 0."
msgid ""
"Vbox must know what number to listen to. Depending on the country's ISDN "
"system, this may or may not include the area code. Leading \"0\" should most "
"often be dropped."
msgstr ""
"Vboxin tulee tietää numero, jota kuunnella. Maan ISDN-järjestelmästä "
"riippuen tämä saattaa sisältää aluekoodin. Se annetaan yleensä ilman alussa "
"olevaa nollaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter `quit' (or leave it blank) if you want to configure by hand, not "
#| "via debconf. Also enter `quit' if you already have an existing (working) "
#| "vbox configuration from the time when this was still part of isdnutils "
#| "(unless you want to create a new configuration)."
msgid ""
"Leave the field blank if you want to configure by hand, or if you already "
"use an existing (working) vbox configuration from the time when this was "
"still part of isdnutils (unless you want to create a new configuration)."
msgstr ""
"Syötä ”quit” (tai jätä kenttä tyhjäksi), jos asetukset halutaan tehdä käsin, "
"eikä debconfilla. Syötä ”quit” myös, jos toimivat vbox-asetukset ovat jo "
"olemassa ajalta, jolloin tämä paketti oli vielä paketin isdnutils osa (eikä "
"nyt haluta luoda uusia asetuksia)."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "After how many rings should vbox pick up the line?"
msgid "Number of rings for vbox to pick up the line:"
msgstr "Soittojen määrä ennen vboxin vastausta:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid ""
"One ring is about 5 seconds. This setting can later be fine-tuned for each "
"incoming telephone number, for instance to aggressively filter some incoming "
"numbers."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid "You should read vbox.conf(5) for more information."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Should the message be attached to the email?"
msgid "Should incoming messages be attached to notification mails?"
msgstr "Tulisiko viesti lähettää sähköpostin liitteenä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "When a message is recorded, an email notification is sent. If that email "
#| "should contain the message as an attachment, choose \"yes\" here. Note: "
#| "the attachment can be large!"
msgid ""
"When a message is recorded, an email notification is sent. If that email "
"should contain the message as an attachment, choose the option."
msgstr ""
"Kun viesti tallennetaan, lähetetään sähköpostiin ilmoitus. Jos tämä "
"valitaan, viesti sisällytetään ilmoitukseen liitteenä. Huomautus: Liite voi "
"olla suuri!"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "As what user should the answering machine run?"
msgid "Run the answering machine as:"
msgstr "Käyttäjätunnus, jolla vastaajaa ajetaan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "vboxd runs with the privileges of a normal (non-root) user. This is "
#| "typically your non-root login name. This user must be a member of the "
#| "`dialout' group."
msgid ""
"The vboxd daemon should run as an unprivileged (non-root) user. It must be a "
"member of the \"dialout\" group."
msgstr ""
"Ohjelmaa vboxd ajetaan tavallisen käyttäjän oikeuksilla. Tämä on yleensä oma "
"tavallinen käyttäjätunnuksesi. Tämän käyttäjän täytyy olla ryhmän ”dialout” "
"jäsen."

#. Type: text
#. Description
#. Translators, do not translate "Daemonuser"
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid "${Daemonuser} unknown"
msgstr ""

#. Type: text
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid ""
"The user you chose does not exist on this machine. You must choose a valid "
"username."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "As what user should the answering machine run?"
msgid "Login for the answering machine:"
msgstr "Käyttäjätunnus, jolla vastaajaa ajetaan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"Connections to the answering machine (using the vbox program provided by the "
"isdnvboxclient package) will be prompted for a username and password."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"The username you define here does not have to correspond to a login account "
"on this system."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#. Translators, do not translate "${User}"
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Enter the password for ${User} here."
msgid "Password for ${User}:"
msgstr "Tunnuksen ${User} salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
msgid "Please choose the password for the ${User} connection user."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "No home directory!"
msgid "No home directory"
msgstr "Kotihakemistoa ei ole!"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The home directory `${DIR}' for user `${USER}' doesn't exist. This means "
#| "that the file `${DIR}/.vbox.conf' cannot be created."
msgid ""
"The home directory \"${DIR}\" for user \"${USER}\" does not exist. This "
"means that the file \"${DIR}/.vbox.conf\" cannot be created."
msgstr ""
"Käyttäjän ”${USER}” kotihakemistoa ”${DIR}” ei ole olemassa. Tämä "
"tarkoittaa, että tiedostoa ”${DIR}/.vbox.conf” ei voida luoda."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
msgid "Non-existing user"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The user `${USER}' doesn't exist on the system! Please rerun the "
#| "configuration with `dpkg-reconfigure isdnvboxserver' to enter another "
#| "username, or after creating the user."
msgid ""
"The user \"${USER}\" doesn't exist on the system. Please rerun the "
"configuration with \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\" to enter another "
"username, or after creating the user."
msgstr ""
"Käyttäjätunnusta ”${USER}” ei ole olemassa järjestelmässä! Tee asetukset "
"uudelleen ajamalla ”dpkg-reconfigure isdnvboxserver” antaaksesi toisen "
"käyttäjätunnuksen tai luotuasi käyttäjän."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
msgid "Should vboxgetty be enabled?"
msgstr "Tulisiko vboxgetty ottaa käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "vboxgetty is in /etc/inittab, but not yet enabled. Answering `yes' here "
#| "will enable it once this package is fully configured. Choose `no' if you "
#| "want to tweak it manually."
msgid ""
"A call for vboxgetty is defined in /etc/inittab, but not yet enabled. "
"Choosing this option will enable it once this package is fully configured. "
"Refuse this option if you want to tweak it manually."
msgstr ""
"vboxgetty mainitaan tiedostossa /etc/inittab, mutta sitä ei ole vielä otettu "
"käyttöön. Jos valitset tämän, se otetaan käyttöön, kun paketin asetukset on "
"tehty kokonaan. Älä valitse tätä, jos sitä halutaan muokata käsin."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid "Device in inittab doesn't agree with devfs mode"
msgstr "Tiedostossa inittab mainittu laite ei vastaa devfs-tilaa"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid ""
"The entry for vboxgetty in /etc/inittab uses a device name that does not "
"correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in inittab while devfs is not mounted, or the non-devfs name is "
"used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Tiedostossa /etc/inittab oleva vboxgetty-tietue käyttää laitenimeä, joka ei "
"vastaa nykyistä devfs:n käyttöä. Joko devfs-nimeä (/dev/isdn/ttyIxx) "
"käytetään tiedostossa inittab, vaikka devfs ei ole liitettynä, tai käytetään "
"muuta nimeä, kun devfs on liitettynä."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001 ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "This problem has to be fixed manually."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "Device in vboxgetty.conf doesn't agree with devfs mode"
msgstr "Tiedoston vboxgetty.conf laite ei täsmää devfs-tilaan."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid ""
"The device entry in /etc/isdn/vboxgetty.conf uses a device name that does "
"not correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in vboxgetty.conf while devfs is not mounted, or the non-devfs "
"name is used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Tiedostossa /etc/isdn/vboxgetty.conf annettu laitenimi ei vastaa "
"tämänhetkistä devfs:n käyttöä. Joko devfs-nimeä (/dev/isdn/ttyIxx) käytetään "
"tiedostossa vboxgetty.conf, vaikka devfs ei ole liitettynä, tai käytetään "
"muuta nimeä, kun devfs on liitettynä."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Most people will say \"ippp0\" here, as that is the default for a "
#~| "connection to an ISP. The default gateway will be ippp0."
#~ msgid ""
#~ "Most people should say \"ippp0\" here, as that is the default for a "
#~ "connection to an ISP. The default gateway will be ippp0."
#~ msgstr ""
#~ "Useimmiten ”ippp0” on oikea arvo, koska se on oletusarvo otettaessa "
#~ "yhteyttä ISP:hen. Oletusyhdyskäytävä tulee olemaan ippp0."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "However, some people have special requirements, and they may choose "
#~| "another interface that debconf will configure (e.g. because they don't "
#~| "want this connection to be the default gateway)."
#~ msgid ""
#~ "However, some people have special requirements, and they may choose "
#~ "another interface that will be configured (e.g. because they don't want "
#~ "this connection to be the default gateway)."
#~ msgstr ""
#~ "Jotkut saattavat kuitenkin haluta valita jonkin toisen liitännän (eli "
#~ "tämän liitännän ei haluta olevan oletusyhdyskäytävä)."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Note that debconf will currently only configure at most one interface. "
#~| "Enter \"none\" if you do not want debconf to configure anything for "
#~| "ipppd."
#~ msgid ""
#~ "Note that currently at most one interface can be configured in this "
#~ "manner. Leave the field blank if you do not want to configure anything "
#~ "now for ipppd."
#~ msgstr ""
#~ "Nykyisellään debconf tekee enintään yhden liitännän asetukset. Jos "
#~ "debconfin ei haluta tekevän mitään asetuksia ipppd:lle, syötä ”none”."

#, fuzzy
#~| msgid "What is the user name for logging into your ISP?"
#~ msgid "User name for logging into your ISP:"
#~ msgstr "Käyttäjätunnus, jolla kirjaudutaan palveluntarjoajalle:"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Most (all?) ISPs need a user name and password for authenticating you as "
#~| "a valid user before allowing access. Enter the user name here. The "
#~| "password will be asked for next."
#~ msgid ""
#~ "Most ISPs need a user name and password for authenticating you as a valid "
#~ "user before allowing access. Enter the user name here. The password will "
#~ "be asked for next."
#~ msgstr ""
#~ "Useimmat (kaikki?) ISP:t vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan "
#~ "käyttäjien tunnistamiseen ennen kuin yhteydenotto sallitaan. Syötä "
#~ "käyttäjätunnus tähän. Salasanaa kysytään seuraavaksi."

#, fuzzy
#~| msgid "What is the password for logging into your ISP?"
#~ msgid "Password for logging into your ISP:"
#~ msgstr "Salasana, jolla kirjaudutaan palveluntarjoajalle:"

#, fuzzy
#~| msgid "Enter the ISO two-letter code for your country"
#~ msgid "ISO two-letter code for your country:"
#~ msgstr "Maan kaksikirjaiminen ISO-koodi:"

#~ msgid ""
#~ "This can't really be used for setting any defaults, but maybe some day..."
#~ msgstr ""
#~ "Tätä ei oikeasti voida käyttää minkään oletusarvojen asettamiseen, mutta "
#~ "ehkä joskus..."

#~ msgid ""
#~ "Note that you will probably have to edit /etc/isdn/isdn.conf before "
#~ "isdnlog will be able to work."
#~ msgstr ""
#~ "Tiedostoa /etc/isdn/isdn.conf tulee luultavasti muokata ennen kuin "
#~ "isdnlog voi toimia."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "This is only for people with special requirements, such as those using "
#~| "the isdn2h323 package. Hence most people should say \"no\"."
#~ msgid ""
#~ "This is only for people with special requirements, such as those using "
#~ "the isdn2h323 package. Hence most people should not choose this option."
#~ msgstr ""
#~ "Tätä tarvitaan vain erityistilanteissa, esimerkiksi paketin isdn2h323 "
#~ "käyttöön. Useimmiten tätä ei tulisi valita."

#~ msgid ""
#~ "If you have more than one card, enter the number of the card(s) that have "
#~ "to be loaded with the firmware, starting with 1, separated by commas. If "
#~ "you have only one card, the obvious answer here is \"1\". If you have two "
#~ "cards which both have to be loaded with firmware, enter \"1,2\"."
#~ msgstr ""
#~ "Jos käytössä on useampi kortti, anna pilkuilla eroteltuina niiden "
#~ "korttien numerot, jotka vaativat ladatun laiteajurin. Numerointi alkaa "
#~ "ykkösestä. Jos käytössä on vain yksi kortti, ilmiselvä vastaus on ”1”. "
#~ "Jos käytössä on kaksi korttia, jotka molemmat vaativat laiteajurin, syötä "
#~ "”1,2”."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "One ring is about 5 seconds. You can fine-tune the number of rings for "
#~| "certain phonenumbers manually, e.g. any salesmen you know the number of "
#~| "(or calls without caller-ID) can be dumped into the answering machine "
#~| "after one ring. See `man vbox.conf' for more info."
#~ msgid ""
#~ "One ring is about 5 seconds. You can fine-tune the number of rings for "
#~ "certain phonenumbers manually, e.g. any salesmen you know the number of "
#~ "(or calls without caller-ID) can be dumped into the answering machine "
#~ "after one ring. See `man vbox.conf' for more information."
#~ msgstr ""
#~ "Yksi soitto kestää yleensä noin 5 sekuntia. Soittojen lukumäärää voidaan "
#~ "säätää numerokohtaisesti käsin, esimerkiksi tunnetut myyntimiehet (tai "
#~ "soitot ilman soittaja-ID:tä) voidaan ohjata vastaajaan yhden pirinän "
#~ "jälkeen. Lisätietoja löytyy man-ohjesivulta komennolla ”man vbox.conf”."

#, fuzzy
#~| msgid "The user ${Daemonuser} doesn't exist on the system."
#~ msgid "User ${Daemonuser} doesn't exist on the system"
#~ msgstr "Käyttäjää ”${Daemonuser}” ei ole olemassa."

#, fuzzy
#~| msgid "What username may connect to the vbox server?"
#~ msgid "Username which may connect to the vbox server:"
#~ msgstr "Käyttäjätunnus, jolla vbox-palvelimeen saa ottaa yhteyden:"

#~ msgid ""
#~ "To listen to messages using vbox (from the isdnvboxclient package), you "
#~ "need a username and password. Enter the username here. This does not have "
#~ "to be a user on the system itself."
#~ msgstr ""
#~ "Viestin kuunteleminen vboxilla (paketista isdnvboxclient) vaatii "
#~ "käyttäjätunnuksen ja salasanan. Anna tunnus tässä. Tämän ei tarvitse olla "
#~ "järjestelmässä oleva käyttäjätunnus."

#~ msgid "Please don't use ':' in it! The way it is stored cannot handle this."
#~ msgstr ""
#~ "Älä käytä merkkiä ”:”! Tämä tallennetaan tavalla, joka ei pysty "
#~ "käsittelemään sitä."

#, fuzzy
#~| msgid "User doesn't exist!"
#~ msgid "User doesn't exist"
#~ msgstr "Käyttäjää ei ole!"

#~ msgid "You will have to fix this by hand."
#~ msgstr "Tämä täytyy korjata käsin."

#~ msgid "Which interface should debconf configure?"
#~ msgstr "Anna liitäntä, jonka asetukset debconfin tulisi tehdä."

#~ msgid "What is your local MSN?"
#~ msgstr "Paikallinen MSN:"

#~ msgid "AT"
#~ msgstr "Australia"

#~ msgid "CH"
#~ msgstr "Taiwan"

#~ msgid "DE"
#~ msgstr "Saksa"

#~ msgid "ES"
#~ msgstr "Espanja"

#~ msgid "FR"
#~ msgstr "Ranska"

#~ msgid "LU"
#~ msgstr "Luxemburg"

#~ msgid "NL"
#~ msgstr "Alankomaat"

#~ msgid "NO"
#~ msgstr "Norja"

#~ msgid "What country is this system in?"
#~ msgstr "Valitse maa, jossa järjestelmä on:"

#~ msgid "What is the countrycode for your country?"
#~ msgstr "Maan maakoodi:"

#~ msgid "What is used to indicate an areacode, if applicable?"
#~ msgstr "Aluekoodin etuliite, jos tarpeen:"

#~ msgid "none, ISAR.BIN"
#~ msgstr "ei mitään, ISAR.BIN"

#~ msgid "Enter a valid user name here that's known to the system."
#~ msgstr "Anna validi käyttäjätunnus, joka on olemassa järjestelmässä."

#~ msgid "manual"
#~ msgstr "manuaalinen"

#~ msgid "Entering isdnlog configuration"
#~ msgstr "Siirrytään isdnlogin asetusten tekoon"

#~ msgid ""
#~ "For correct isdnlog functioning, isdnlog needs to be configured with a "
#~ "number of settings. These are some or all (depending on the level you "
#~ "have configured debconf with) of:"
#~ msgstr ""
#~ "Useita isdnlogin asetuksia pitää tehdä ennen kuin se voi toimia oikein. "
#~ "Näitä ovat (riippuen asetetusta debconf-kysymysten tasosta) osa tai "
#~ "kaikki seuraavista:"

#~ msgid ""
#~ " - country     this is used for setting a number of defaults,\n"
#~ "          e.g. what rate tables to use for calculating\n"
#~ "          the cost of a call."
#~ msgstr ""
#~ " - maa     Tätä käytetään useissa oletusasetuksissa, esimerkiksi\n"
#~ "        määritettäessä mitä hinnastoa käytetään puheluiden\n"
#~ "        hintoina."

#~ msgid " - country prefix  what is used to indicate an international number"
#~ msgstr ""
#~ " - maaetuliite  Tätä käytetään kansainvälisen numeron tuottamiseen."

#~ msgid ""
#~ " - country code   the phone number for your country\n"
#~ "          (e.g. 49 for Germany)"
#~ msgstr " - maakoodi   Maan puhelinnumero (esim 358 Suomelle)."

#~ msgid ""
#~ " - areacode prefix what is used to indicate an areacode,\n"
#~ "          if applicable in your country. Usually a 0 ."
#~ msgstr ""
#~ " - aluekoodin etuliite Kertoo, jos tarpeen numeron, jota käytetään\n"
#~ "            aluekoodin osoittamiseen. Yleensä 0."

#~ msgid " - areacode     what your local areacode is (if applicable)"
#~ msgstr " - aluekoodi    Paikallinen aluekoodi (jos tarpeen)."

#~ msgid ""
#~ "After installation, you may have to edit /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0 "
#~ "before isdnlog can work properly, although that file is set up with "
#~ "reasonable defaults for most cases."
#~ msgstr ""
#~ "Asennuksen jälkeen tiedostoa /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0 täytyy ehkä "
#~ "muokata ennen kuin isdnlog voi toimia oikein, vaikka tiedoston "
#~ "oletusarvot toimivatkin usemmiten."

#~ msgid ""
#~ "If you previously had /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0, that will be preserved."
#~ msgstr ""
#~ "Jos tiedosto /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0 on jo olemassa, se säilytetään."

#~ msgid "isdnutils is now split up"
#~ msgstr "isdnutils on jaettu osiin"

#~ msgid ""
#~ "The old isdnutils package is now split up into smaller parts: isdnutils "
#~ "ipppd isdnutils-xtools isdnutils-doc isdnvboxserver isdnvboxclient "
#~ "isdnlog isdnlog-data libcapi20-3 isdnactivecards pppdcapiplugin "
#~ "isdneurofile"
#~ msgstr ""
#~ "Vanha isdnutils-paketti on nyt jaettu pienempiin osiin: isdnutils ipppd "
#~ "isdnutils-xtools isdnutils-doc isdnvboxserver isdnvboxclient isdnlog "
#~ "isdnlog-data libcapi20-3 isdnactivecards pppdcapiplugin ja isdneurofile."

#~ msgid ""
#~ "This allows you to better select what parts you want installed, almost no "
#~ "one needs everything. Unfortunately there's no way of automatically "
#~ "selecting those parts you need."
#~ msgstr ""
#~ "Tällöin voidaan asentaa vain tarvittavat osat, tuskin kukaan tarvitsee "
#~ "kaikkea. Ikävä kyllä tarvittavia osia ei voida valita automaattisesti."

#~ msgid ""
#~ "You have ipppX interfaces configured, but you have not selected ipppd to "
#~ "be installed. This can be dangerous (leaving you with no way of obtaining "
#~ "ipppd), so aborting the installation of this new isdnutils."
#~ msgstr ""
#~ "ipppX-liitäntöjä on asetettuna, mutta pakettia ipppd ei ole valittu "
#~ "asennettavaksi. Tämä voi olla vaarallista (koska tällöin ei välttämättä "
#~ "ole tapaa ipppd:n hankkimiseen), joten tämä asennus keskeytetään."

#~ msgid ""
#~ "If you really mean to not have ipppd, please remove the ipppd.* files "
#~ "from /etc/isdn/, stop any ipppX interfaces, and reinstall isdnutils."
#~ msgstr ""
#~ "Jos pakettia ipppd ei todella haluta, poista hakemistosta /etc/isdn "
#~ "tiedostot ipppd.*, pysäytä kaikki ipppX-liitännät ja asenna isdnutils "
#~ "uudelleen."

#~ msgid ""
#~ "If you used dselect, please select (+) ipppd, and any of the other parts "
#~ "you might need (e.g. isdnlog, isdnvbox, isdnutils-xtools), although those "
#~ "should have been selected automatically. If you used apt-get, use 'apt-"
#~ "get install isdnutils ipppd isdnlog ...'; you may need to run 'apt-get -f "
#~ "install' first to configure any other packages that were unpacked but not "
#~ "yet configured."
#~ msgstr ""
#~ "Käytettäessä dselectiä tulisi valita (+) ipppd ja muut mahdollisesti "
#~ "tarvittavat osat (esim. isdnlog, isdnvbox, isdnutils-xtools), vaikka "
#~ "näiden olisi pitänyt tulla valituksi automaattisesti. Käytettäessä apt-"
#~ "getiä voidaan käyttää komentoa ”apt-get install isdnutils ipppd "
#~ "isdnlog ...” Komento ”apt-get -f install” täytyy ehkä ajaa ensin "
#~ "sellaisten pakettien asetusten tekemiseksi, jotka on purettu, mutta ei "
#~ "asetettu."

#~ msgid "user `vbox' created"
#~ msgstr "käyttäjä ”vbox” luotu"

#~ msgid ""
#~ "A user `vbox' was created, in group `dialout'. This is used as the ID "
#~ "that the vbox daemons run under."
#~ msgstr ""
#~ "Käyttäjä ”vbox” luotiin ryhmään ”dialout”. Tätä käytetään tunnuksena, "
#~ "jolla vbox-taustaohjelmaa ajetaan."

#~ msgid "Failed to create user `vbox'"
#~ msgstr "Käyttäjän ”vbox” luominen epäonnistui"

#~ msgid ""
#~ "For optimal operation of vbox, a user `vbox' should be created, in group "
#~ "`dialout'. However, creating that user failed with the following error(s):"
#~ msgstr ""
#~ "vboxin ihanteellinen toiminta vaatisi, että käyttäjä ”vbox” luodaan "
#~ "ryhmään ”dialout”. Kyseisen tunnuksen luominen kuitenkin epäonnistui ja "
#~ "tuotti seuraavat virheilmoitukset:"

#~ msgid "${MSG}"
#~ msgstr "${MSG}"

#~ msgid ""
#~ "Please remedy this problem by hand, and then rerun the configuration with "
#~ "`dpkg-reconfigure isdnvboxserver'."
#~ msgstr ""
#~ "Korjaa ongelma käsin ja tee asetukset uudelleen komennolla ”dpkg-"
#~ "reconfigure isdnvboxserver”."

#~ msgid "isdnvboxserver is being configured."
#~ msgstr "isdnvboxserverin asetuksia tehdään"

#~ msgid "Note to translators: no need to translate this, not shown to users."
#~ msgstr "Note to translators: no need to translate this, not shown to users."

Reply to: