[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#518658: citadel: [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templatesPackage: citadel
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached updated translation file fi.po to the package.

One of the new strings had word "authentification" in it (twice). 
AFAIK, In English this should be written as "authentication". I would 
believe that translators understand the meaning of the current word and 
thus this change could be done without new translation round.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkmyvA4ACgkQejjRZhTfFSxJfgCdHyl+njeSaPlEiDL+wa2tYrKY
XBgAn0dgvYEqym1tirIBnQ7H6I7HZi6O
=MmcJ
-----END PGP SIGNATURE-----
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: citadel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: citadel@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-02 13:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-07 20:20+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:1001
msgid "Listening address for the Citadel server:"
msgstr "Osoite, jota Citadel-palvelin kuuntelee:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:1001
msgid ""
"Please specify the IP address which the server should be listening to. If "
"you specify 0.0.0.0, the server will listen on all addresses."
msgstr ""
"Anna IP-osoite, jota palvelin kuuntelee. Jos syötät 0.0.0.0 palvelin "
"kuuntelee kaikkia osoitteita."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:1001
msgid ""
"This can usually be left to the default unless multiple instances of Citadel "
"are running on the same computer."
msgstr ""
"Oletusarvoa voidaan yleensä käyttää, ellei samalla koneella ajeta useampia "
"Citadel-instansseja."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid "Enable external authentication mode?"
msgstr "Otetaanko ulkoinen tunnistautumistapa käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use its "
"own internal user accounts database. If you accept this option, Citadel "
"users will have accounts on the host system, authenticated via /etc/passwd "
"(or LDAP)."
msgstr ""
"Valitse käyttäjien tunnistautumistapa. Oletuksena Citadel käyttää omaa "
"sisäistä käyttäjätunnustietokantaa. Jos valitset tämän vaihtoehdon, Citadel-"
"käyttäjille tehdään tunnukset isäntäkoneelle ja tunnistautuminen tapahtuu "
"tiedoston /etc/passwd (tai LDAP:n) avulla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"Do not accept this option unless you are sure it is required, since changing "
"back requires a full reinstall of Citadel."
msgstr ""
"Älä valitse tätä vaihtoehtoa, ellet ole varma, että sitä tarvitaan, koska "
"takaisin vaihtaminen vaatii, että Citadel asennetaan täysin uudelleen."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Citadel administrator username:"
msgstr "Citadel-ylläpitäjän käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid ""
"Please enter the name of the Citadel user account that should be granted "
"administrative privileges once created. If using internal authentification "
"this user account will be created if it does not exist. For external "
"authentification this user account has to exist."
msgstr ""
"Anna sen Citadel-käyttäjätunnuksen nimi, jolle annetaan luotaessa "
"ylläpitäjän oikeudet. Käytettäessä sisäistä tunnistautumista, tämä "
"käyttäjätunnus luodaan, jos sitä ei ole. Ulkoista tunnistautumista "
"käytettäessä tämän käyttäjätunnuksen täytyy olla olemassa."

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Ylläpitäjän salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the administrator user."
msgstr ""
"On erittäin suositeltavaa asettaa ylläpitäjälle salasana, vaikka se ei "
"olekaan pakollista."

#~ msgid ""
#~ "Please enter the name of the Citadel user account that should be granted "
#~ "administrative privileges once created."
#~ msgstr "Anna Citadel-tunnus, jolle annetaan luotaessa ylläpito-oikeudet."

Reply to: