[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

krb5 1.6.dfsg.3-3: Please update debconf PO translation for the package krb5Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
krb5.  In reviewing the package, I discovered that some keywords
passed literally to the KDC as command-line options were incorrectly
marked as translatable.  The main goal of this call for new
translations is to fix that issue.  In addition, there are some
changes to the prompt for KDC database purging.

I would be grateful if you could take the time and update the
translation.  Please pay special attention to the krb4 support
prompt in light of the new comments in the template to ensure that
literal strings are not translated.

Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against krb5.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed Jun 11 11:53:23 PDT 2008.

Thanks in advance!

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: krb5_1.6.dfsg.3~beta1-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: krb5@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-21 11:38-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-13 19:03+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Setting up a Kerberos Realm"
msgstr "Kerberos-toimialueen asetus"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"This package contains the administrative tools required to run the Kerberos "
"master server."
msgstr ""
"Tämä paketti sisältää Kerberos-isäntäpalvelimen pidossa tarvittavat "
"ylläpitotyökalut."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"However, installing this package does not automatically set up a Kerberos "
"realm.  This can be done later by running the \"krb5_newrealm\" command."
msgstr ""
"Paketin asentaminen ei kuitenkaan automaattisesti aseta Kerberos-"
"toimialuetta. Tämä voidaan tehdä myöhemmin ajamalla komento ”krb5_newrealm”."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"Please also read the /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC file and the "
"administration guide found in the krb5-doc package."
msgstr ""
"Lue myös englanninkieliset /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC ja paketista "
"krb5-doc löytyvä ylläpito-opas."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "Run the Kerberos V5 administration daemon (kadmind)?"
msgstr "Ajetaanko Kerberos V5 -ylläpitotaustaohjelmaa (kadmind)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"Kadmind serves requests to add/modify/remove principals in the Kerberos "
"database."
msgstr ""
"Kadmind palvelee pyyntöjä lisätä/muuttaa/poistaa käyttäjiä Kerberos-"
"tietokannasta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"It is required by the kpasswd program, used to change passwords.  With "
"standard setups, this daemon should run on the master KDC."
msgstr ""
"Salasanojen vaihtoon käytetty ohjelma ohjelma kpasswd vaatii tämän. "
"Normaaleissa asennuksissa taustaohjelma tulisi ajaa isäntä-KDC:llä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "Create the Kerberos KDC configuration automatically?"
msgstr "Luodaanko Kerberos KDC -asetukset automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"The Kerberos Domain Controller (KDC) configuration files, in /etc/krb5kdc, "
"may be created automatically."
msgstr ""
"Kerberos-toimialueohjaimen (KDC, Kerberos Domain Controller) asetustiedostot "
"hakemistossa /etc/krb5kdc voidaan luoda automaattisesti."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"By default, an example template will be copied into this directory with "
"local parameters filled in."
msgstr ""
"Oletuksena mallitiedosto kopioidaan tähän hakemistoon ja siihen lisätään "
"paikalliset parametrit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"Administrators who already have infrastructure to manage their Kerberos "
"configuration may wish to disable these automatic configuration changes."
msgstr ""
"Ylläpitäjät, joilla on jo järjestelmä Kerberos-asetustensa hallitsemiseen, "
"saattavat haluta passivoida tämän asetusten automaattisen muokkaamisen."

#. Type: select
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "Kerberos V4 compatibility mode to use:"
msgstr "Käytettävä Kerberos V4 -yhteensopivuustila:"

#. Type: select
#. Description
#. "nopreauth" is a literal string and should be left in English
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"By default, Kerberos V4 requests are allowed from principals that do not "
"require preauthentication (\"nopreauth\").  This allows Kerberos V4 services "
"to exist while requiring most users to use Kerberos V5 clients to get their "
"initial tickets.  These tickets can then be converted to Kerberos V4 tickets."
msgstr ""
"Oletuksena Kerberos V4 -pyynnöt sallitaan käyttäjiltä, jotka eivät vaadi "
"esitunnistusta (”ei esitunnistusta”). Tällöin Kerberos V4 -palvelut voivat "
"olla käytössä, vaikka suurinta osaa käyttäjistä vaaditaan käyttämään "
"Kerberos V5 -asiakkaita saadakseen alustavat lippunsa. Nämä liput voidaan "
"sitten muuntaa Kerberos V4 -lipuiksi."

#. Type: select
#. Description
#. "full", "disable", and "none" are literal strings and should be left in
#. English
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"Alternatively, the mode can be set to \"full\", allowing Kerberos V4 clients "
"to get initial tickets even when preauthentication would normally be "
"required; to \"disable\", returning protocol version errors to all Kerberos "
"V4 clients; or to \"none\", which tells the KDC to not respond to Kerberos "
"V4 requests at all."
msgstr ""
"Vaihtoehtoisesti tilaksi voidaan asettaa ”täysi”, jolloin Kerberos V4 -"
"asiakkaat saavat alustavat lippunsa myös silloin, kun normaalisti "
"vaadittaisiin esitunnistus. Valinnalla ”passivoi” Kerberos V4 -asiakkaille "
"palautetaan virheilmoitus väärästä yhteyskäytännön versiosta. Valinnalla ”ei "
"mitään” KDC ei vastaa Kerberos V4 -pyyntöihin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid "Run a Kerberos V5 to Kerberos V4 ticket conversion daemon?"
msgstr ""
"Ajetaanko Kerberos V5 -lippuja Kerberos V4 -lipuiksi muuttavaa "
"taustaohjelmaa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid ""
"The krb524d daemon converts Kerberos V5 tickets into Kerberos V4 tickets for "
"programs, such as krb524init, that obtain Kerberos V4 tickets for "
"compatibility with old applications."
msgstr ""
"Taustaohjelma krb524d muuttaa Kerberos V5 -lippuja Kerberos V4 -lipuiksi "
"sellaisia ohjelmia (kuten krb524init) varten, jotka hankkivat Kerberos V4 -"
"lippuja ollakseen yhteensopivia vanhojen ohjelmien kanssa."

#. Type: boolean
#. Description
#. "nopreauth" is a literal string and should be left in English
#: ../krb5-kdc.templates:4001
msgid ""
"It is recommended to enable that daemon if Kerberos V4 is enabled, "
"especially when Kerberos V4 compatibility is set to \"nopreauth\"."
msgstr ""
"On suositeltavaa aktivoida tämä taustaohjelma, jos Kerberos V4 on käytössä, "
"erityisesti jos Kerberos V4 -yhteensopivuudeksi on valittu ”ei "
"esitunnistusta”."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
msgid "Should the KDC database be deleted?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default, purging this package will not delete the KDC database in /var/"
#| "lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is "
#| "deleted."
msgid ""
"By default, removing this package will not delete the KDC database in /var/"
"lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is "
"deleted."
msgstr ""
"Oletuksena paketin poistaminen asetustiedostoineen ei poista KDC-"
"tietokantaa /var/lib/krb5kdc/principal, koska tätä tietokantaa ei voida "
"palauttaa kun se kerran on poistettu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Choose this option if you wish to delete the KDC database when this "
#| "package is purged, deleting all of the user accounts and passwords in the "
#| "KDC."
msgid ""
"Choose this option if you wish to delete the KDC database now, deleting all "
"of the user accounts and passwords in the KDC."
msgstr ""
"Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa KDC-tietokannan, kun tämä "
"paketti poistetaan asetustiedostoineen. Tällöin poistetaan kaikki KDC:n "
"käyttäjätunnukset ja salasanat."

#~ msgid "Should the data be purged as well as the package files?"
#~ msgstr "Tulisiko tiedot poistaa poistettaessa paketti asetustiedostoineen?"

#~ msgid "disable"
#~ msgstr "passivoitu"

#~ msgid "full"
#~ msgstr "täysi"

#~ msgid "nopreauth"
#~ msgstr "ei esitunnistusta"

#~ msgid "none"
#~ msgstr "ei mitään"

Reply to: