[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

roxen4 4.5.146-1.1: Please update debconf PO translation for the package roxen4Hi,

A l10n NMU will happen on roxen4 pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Friday, May 16, 2008.

Thanks,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: roxen4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: roxen4@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-19 09:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-29 21:45+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: Finland\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Server name:"
msgstr "Palvelimen nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Please enter the name that should be given to the Roxen server."
msgstr "Anna Roxen-palvelimen nimi."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Administration page URL:"
msgstr "Ylläpitosivun URL:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please enter the URL that should be used to access Roxen's administration "
"server. Example:"
msgstr ""
"Anna URL, jonka kautta voidaan ottaa yhteys Roxenin ylläpitopalvelimeen. "
"Esimerkiksi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "http://www.example.org:<port>/"
msgstr "http://www.esimerkki.fi:<portti>/"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"where '<port>' is the port to listen to. A random port is proposed by "
"default. It is very probably free for use but you should check this before "
"accepting this value."
msgstr ""
", jossa ”<portti>” on kuunneltava portti. Oletuksena ehdotetaan satunnaista "
"porttia. Se on hyvin luultavasti vapaana, mutta tämä tulisi tarkistaa ennen "
"arvon hyväksymistä."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Administrator username:"
msgstr "Ylläpitäjän käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the username for the Roxen server administrator."
msgstr "Anna Roxen-palvelimen ylläpitäjän käyttäjätunnus."

#. Type: password
#. Description
#. Translators: do not translate ${SERVER_ADMIN}
#: ../templates:4001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Ylläpitäjän salasana:"

#. Type: password
#. Description
#. Translators: do not translate ${SERVER_ADMIN}
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please choose a password for the Roxen server administrator "
"(${SERVER_ADMIN})."
msgstr "Anna salasana Roxen-palvelimen ylläpitäjälle (${SERVER_ADMIN})."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Administrator password confirmation:"
msgstr "Ylläpitäjän salasanan vahvistus:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Empty administrator password"
msgstr "Tyhjä ylläpitäjän salasana"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Enable built-in update system?"
msgstr "Aktivoidaanko sisäänrakennettu päivitysjärjestelmä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Roxen offers an automatic update system. To use this feature, you need an "
"account in the Roxen Community."
msgstr ""
"Roxenissa on automaattinen päivitysjärjestelmä. Sen käyttäminen vaatii "
"tunnuksen Roxen-yhteisöön."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Access update server through proxy?"
msgstr "Otetaanko yhteys päivityspalvelimeen välityspalvelimen kautta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Please choose whether the update server should be accessed through an HTTP "
"proxy."
msgstr ""
"Valitse tulisiko yhteys päivityspalvelimeen ottaa käyttäen HTTP-"
"välityspalvelinta."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Proxy server hostname:"
msgstr "Välityspalvelimen verkkonimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Proxy server port:"
msgstr "Välityspalvelimen portti:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Empty proxy host or port"
msgstr "Tyhjä välityspalvelimen nimi tai portti"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Roxen Community identity:"
msgstr "Roxen-yhteisötunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Please enter your Roxen Community identity (e-mail address)."
msgstr "Anna käytettävä tunnus Roxen-yhteisöön (sähköpostiosoite)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Entering 'none' will disable the automatic update system."
msgstr "Syöttämällä ”none” voit passivoida automaattisen ylläpitojärjestelmän."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Missing community identity"
msgstr "Puuttuva yhteisötunnus."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"A community identity is mandatory for access to the automatic update "
"facility."
msgstr ""
"Yhteisötunnus on pakollinen otettaessa yhteyttä automaattiseen "
"päivitysjärjestelmään."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Roxen Community password:"
msgstr "Roxen-yhteisön salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Roxen Community password confirmation:"
msgstr "Roxen-yhteisön salasanan vahvistus:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Salasanat eivät täsmää"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Salasana ja sen vahvistus eivät täsmää."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Roxen 2 installation detected"
msgstr "Roxen 2 -asennus löydetty"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"Roxen 2 appears to be installed on this host. As many values as possible "
"will be taken from this configuration, but some will need manual "
"intervention, such as passwords."
msgstr ""
"Näyttää siltä, että Roxen 2 on asennettuna tälle koneelle. Mahdollisimman "
"monia arvoja otetaan sen asetuksista, mutta joitain täytyy syöttää käsin, "
"esimerkiksi salasanat."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:17001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Roxen 2 and Roxen 4 can coexist on the same server as long as they use "
#| "different ports."
msgid ""
"Roxen 2 and Roxen 4 can exist on the same server as long as they use "
"different ports."
msgstr ""
"Roxen 2 ja Roxen 4 voivat olla samalla palvelimella niin kauan kuin ne "
"käyttävät eri portteja."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:17001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The administrative interface for Roxen 4 will use the same URL as the "
#| "equivalent for Roxen 2, but one port number higher: ${SERVER_URL}."
msgid ""
"The administrative interface for Roxen 4 will use the same URL as the "
"equivalent for Roxen 2, but one port number higher: ${SERVER_URL}"
msgstr ""
"Roxen 4:n ylläpitokäyttöliittymä käyttää samaa URLia kuin vastaava Roxen 2:n "
"käyttöliittymä, mutta yhtä suurempaa porttia: ${SERVER_URL}."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Roxen 3 installation detected"
msgstr "Roxen 3 -asennus löydetty"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"Roxen 3 appears to be installed on this host. As many values as possible "
"will be taken from this configuration, but some will need manual "
"intervention, such as passwords."
msgstr ""
"Näyttää siltä, että Roxen 3 on asennettuna tälle koneelle. Mahdollisimman "
"monia arvoja otetaan sen asetuksista, mutta joitain täytyy syöttää käsin, "
"esimerkiksi salasanat."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:18001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Roxen 3 and Roxen 4 can coexist on the same server as long as they use "
#| "different ports."
msgid ""
"Roxen 3 and Roxen 4 can exist on the same server as long as they use "
"different ports."
msgstr ""
"Roxen 3 ja Roxen 4 voivat olla samalla palvelimella niin kauan kuin ne "
"käyttävät eri portteja."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:18001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The administrative interface for Roxen 4 will use the same URL as the "
#| "equivalent for Roxen 3, but one port number higher: ${SERVER_URL}."
msgid ""
"The administrative interface for Roxen 4 will use the same URL as the "
"equivalent for Roxen 3, but one port number higher: ${SERVER_URL}"
msgstr ""
"Roxen 4:n ylläpitokäyttöliittymä käyttää samaa URLia kuin vastaava Roxen 3:n "
"käyttöliittymä, mutta yhtä suurempaa porttia: ${SERVER_URL}."

Reply to: